Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Topik 5 Surah Makkiyah Dan Madaniah

Topik 5 Surah Makkiyah Dan Madaniah

Ratings:
(0)
|Views: 1,827|Likes:
Published by Fadil

More info:

Published by: Fadil on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
 
68
TOPIK 5SURAH MAKKIYAH DAN MADANIYAH
OUM
TOPIK 5 SURAH MAKKIYAH DAN MADANIYAH
PENGENALAN
Dalam topik ini kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan topikMakkiyah dan Madaniyah. Antaranya ialah Konsep Makkiyah dan Madaniyah, Surah-surahMakkiyah dan Madaniyah dan keraguan-keraguan berkaitan dengan Makkiyah danMadaniyah .
OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda dapat:1. menghuraikan konsep Makkiyah dan Madaniyah;2. menjelaskan ciri-ciri dan petanda-petanda ayat Makkiyah dan Madaniyah; dan3. mengenalpasti surah-surah Makki dan madani serta ayat-ayat Makki yang beradadalam surah Madani dan sebaliknya.
PETA MINDA
 
 
69
TOPIK 5SURAH MAKKIYAH DAN MADANIYAH
OUM
5.1 KONSEP MAKKIYAH DAN MADANIYAH
 
Kota Makkah dan Madinah sering dikaitkan dengan ibadah Haji. Dalamkonteks Ulum Al-Quran Kota Makkah dan Madinah mempunyai pengertianyang lebih luas daripada itu. Mari kita sama-sama mendalaminya
.
5.1.1 Pengertian
Makki dan Madani umumnya bermaksud ilmu yang membincangkan hal-hak yangberkaitan dengan bahagian-bahagian Al-Quran yang Makki dan bahagian Al-Quranyangmadani. Ia merangkumi erti dan makna, cara mengenali petanda-petandanya,mahupun bahagian-bahagiannya. Secara lebih khusus Makki bermaksud bahagian-bahagian kitab suci al-Quran di mana sebahagiannya termansuk Makki dan sebahagianyang lain termasuk Madani.Para sarjana al-Quran khususnya, berselisihan pendapat mengenai pentakrifan yangsesuai dan tepat terhadap ayat serta surah Makkiyyah dan Madaniyyah. Walaupun secaraumumnya, Rasulullah (s.a.w.) tidak meletakkan ketentuan sesuatu ayat al-Quran tersebutbersandarkan Makkiyyah atau Madaniyyah sebagaimana diungkapkan oleh al-Qadi AbuBakar dalam kitabnya ‘
al-Intisar 
’. Namun sandaran kepada keprihatinan para Sahabat danTabi`in (r.a.) dalam menghafaz secara terperinci setiap penurunan ayat al-Quran tersebutbagi memenuhi tuntutan kesahihan dalam berhujjah dan memelihara kemurnian Kalam Allah.Jesteru itu paling kurang terdapat 4 pendapat atau teori yang merujuk kepada pentakrifanayat Makkiyyah dan madaniyah dari pelbagai aspek:-1.
Aspek Masa Penurunan Ayat (
Mulahazhatu Zamani Nuzuli 
) atau Teori Histari
Bermaksud:
Mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan sebelum Hijrah sama ada iaditurunkan di Mekah mahupun di Madinah adalah Makkiyah manakala surah serta ayat-ayat yang diturunkan selepas penghijrahan rasul dinamakan ayat atau surah Madaniyah.
Teori ini bersandarkan kepada Hadith yang diriwayat oleh Abu Amr dan Uthman b Said al-Darimi:
نأ  ا ا   ل و  ل ا   ا ص ا 
 
  رأ  ص ا  ل وا   ا م   
Maksudnya:
 Al-Quran yang diturunkan di Mekkah dan yang dirurunkan dalam perjalananhijrah ke Madinah adalah termasuk Makki. Dan al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan beliau setelah tiba di Madinah adalah termasuk Madani.
 
 
70
TOPIK 5SURAH MAKKIYAH DAN MADANIYAH
OUM
Pendapat ini adalah yang paling tepat sekali jika dilihat dari segi kesyumulan danpengkhususannya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh `Uthman bin Sa`id al-Razi,Yahya bin Salam berkata: “Apa jua ayat al-Quran yang diturunkan di Mekah dan di dalamperjalanan ke Madinah sebelum Nabi Muhammad (s.a.w.) tiba di Madinah adalah dikirasebagai Makkiyyah”.Pendapat ini juga pendapat mashur dan majoriti sarjana muslim kerana;
Ia pendapat yang menyeluruh dan tepat.
Pendapat ini juga tidak mempunyai percanggahan antara satu dengan lain.
Mendapat sokongan daripada ulama yang mashur seperti Imam Bukhari dan lain-lain ulama. Ayat-ayat berikut membuktikan asas-asas pendapat tersebut;
Ayat 3 surah Al-Maidah yang diturunkan di Padang Arafah tetap dikira ayat Madanikerana ia diturunkan sebelum penghijrahan nabi.
Ayat 58 surah Al-Nisa’ diturunkan di dalam Ka’bah semasa penaklukan Kota Mekahtetap dikira ayat Madani.2.
Aspek Tempat Penurunan Ayat (Mulaahazhatu Makanin Nuzuli) atau TeoriGeografi
Bermaksud:
Mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan di Mekah dan kawasan sekitarnyaseperti Mina, Arafah dan Hudaybiyyah adalah dikira sebagai Makkiyyah walaupun iaditurunkan selepas Hijrah dan apa-apa surah serta ayat yang diturunkan di Kota Madinahdan sekitarnya diistilahkan ayat atau surah Madaniyah. Tempat di sekitar Madinahtermasuklah Badar, Quba’ dan Uhud.
Kelebihan pendapat ini ialah hasil rumusan pengertiannya jelas dan tegas. Kejelasannyaialah dinamakan ayat atau surah Makki ialah ayat atau surah yang diturunkan di Mekkahmeskipun ayat atau surah itu turun di Mekah sesudah penghijrahan Nabi ke Madinah.Pendapat ini kurang tepat berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan di kawasan
al- Asfar, Tabuk 
dan
Baytul Maqdis
yang tidak dapat dimasukkan dalam mana-mana kategoriini. Ayat-ayat tersebut tidak dikira sebagai Makkiyyah mahupun Madaniyyah. Adapunmana-mana ayat-ayat al-Quran yang diturunkan di Mekah selepas Hijrah pula dikirasebagai Makkiyyah.Kekurangan pendapat ini jelas dirasai apabila merujuk kepada Hadith Nabi yang diriwayatoleh Al-Tabrani daripada Abu Umamah;
"   :            :  "
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurhidayah Mohd Ali liked this
Ahmad Shahir Bidin liked this
ev0912 liked this
Finie Finn liked this
Bambang Nurjaman liked this
Hashlin Akip liked this
Nasz Asmuni liked this
Dayang Khatijah Awang Sebi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->