Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hiperbioalchimia si reducerea hipercolesterolemiei din singe

Hiperbioalchimia si reducerea hipercolesterolemiei din singe

Views: 47|Likes:
Published by Muresanu Cristian
În data de 29 septembrie 2010 am avut ocazia să-l întîlnesc pe biologul dr. Bruce Lipton şi printre altele am vorbit şi despre problema hipercolesterolemiei care încă pînă la acea dată mă obligase să menţin constantă medicaţia alopată, fie ea chiar şi în doză extrem de redusă (20 mg Sortis la 10-14 zile). Mi-a spus că pot renunţa la medicament, în contextul a ceea ce îi explicasem despre bioalchimie. Într-o primă etapă am întrerupt medicaţia alopată înainte de a mă întîlni cu domnia sa dar analizele efectuate în data de 8 ianuarie au avut rezultate îngrijorătoare (COL=260, TGD=125). Pe de altă parte am fost conştient de faptul că nu am reuşit să elimin în totalitate alimentele pe bază de zahăr şi proteine animale precum lactate grase, ciocolată şi ocazional prăjituri şi biscuiţi. În aceste condiţii nu mă puteam aştepta la rezultate bune.
Aşa că am reluat medicaţia, la două tablete de Sortis 20 mg pe săptămînă, ulterior reduse din nou la una iar în data de 27 septembrie 2010 valorile erau deja în limite normale. După întîlnirea cu domnul profesor Lipton am întrerupt complet medicaţia dar în acelaşi timp ştiam că nu va fi suficient dacă nu se realiza o schimbare drastică, şi totuşi neimpusă forţat, a alimentaţiei. Pe data de 15 ianuarie 2011 acest fapt s-a produs dintr-o dată cu ocazia unor evenimente speciale din viaţa mea care au amplificat reacţiile de biotransformare şi de atunci consum doar hrană naturală vegetală 100% fără nicio proteină animală. După 6 luni refac analizele şi aşa după cum se poate observa, colesterolul a depăşit cu doar 5% valoarea maximă ceea ce nu e îngrijorător.
În data de 29 septembrie 2010 am avut ocazia să-l întîlnesc pe biologul dr. Bruce Lipton şi printre altele am vorbit şi despre problema hipercolesterolemiei care încă pînă la acea dată mă obligase să menţin constantă medicaţia alopată, fie ea chiar şi în doză extrem de redusă (20 mg Sortis la 10-14 zile). Mi-a spus că pot renunţa la medicament, în contextul a ceea ce îi explicasem despre bioalchimie. Într-o primă etapă am întrerupt medicaţia alopată înainte de a mă întîlni cu domnia sa dar analizele efectuate în data de 8 ianuarie au avut rezultate îngrijorătoare (COL=260, TGD=125). Pe de altă parte am fost conştient de faptul că nu am reuşit să elimin în totalitate alimentele pe bază de zahăr şi proteine animale precum lactate grase, ciocolată şi ocazional prăjituri şi biscuiţi. În aceste condiţii nu mă puteam aştepta la rezultate bune.
Aşa că am reluat medicaţia, la două tablete de Sortis 20 mg pe săptămînă, ulterior reduse din nou la una iar în data de 27 septembrie 2010 valorile erau deja în limite normale. După întîlnirea cu domnul profesor Lipton am întrerupt complet medicaţia dar în acelaşi timp ştiam că nu va fi suficient dacă nu se realiza o schimbare drastică, şi totuşi neimpusă forţat, a alimentaţiei. Pe data de 15 ianuarie 2011 acest fapt s-a produs dintr-o dată cu ocazia unor evenimente speciale din viaţa mea care au amplificat reacţiile de biotransformare şi de atunci consum doar hrană naturală vegetală 100% fără nicio proteină animală. După 6 luni refac analizele şi aşa după cum se poate observa, colesterolul a depăşit cu doar 5% valoarea maximă ceea ce nu e îngrijorător.

More info:

Published by: Muresanu Cristian on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
Visibility:Private
See more
See less

03/24/2012

pdf

text

original

 
HHIIPPEERRBBIIOOAALLCCHHIIMMIIAA
Hiperbioalchimia este o bioalchimie intensificat
ă
la voin
ţă
atunci când aceasta se afl
ă
deja în starea deautomen
ţ
inere. Hiperbioalchimia apare pe durate de timp limitate
ş
i nu se automen
ţ
ine. Ea este condi
ţ
ionat
ă
de fenomene temporare emo
ţ
ional-extatice extreme care pot s
ă
apar 
ă
spontan sau pot fi cultivate în anumitecondi
ţ
ii speciale. Abordarea lor necesit
ă
experien
ţă
 
ş
i aten
ţ
ie deosebit
ă
. Durata unui interval dehiperbioalchimie poate varia de la câteva ore la câteva zile, uneori f 
ă
ă
întrerupere sau pot fi înso
ţ
ite de scurteperioade de somn obi
ş
nuit sau somn ultrarapid.Efectul imediat al hiperbioalchimiei este o accelerare a productivit
ăţ
ii seminale simultan cu accelerareabiotransform
ă
rilor pe unitate de timp, ceea ce are drept rezultat aducerea unei cantit
ăţ
i suplimentare deenergie vital
ă
în organism, mai ales în zona creierului. Aceast
ă
energie poate determina accelerareaproceselor de vindecare a unor maladii mai severe
ş
i în acela
ş
i timp modificarea anumitor ritmuri cerebrale
ş
i/sau bioritmuri ale organismului, iar pe m
ă
sura repet
ă
rii perioadelor de hiperbioalchimie, aceste modific
ă
ritind s
ă
se permanentizeze.Practican
ţ
ii perseveren
ţ
i vor trebui s
ă
descopere singuri aceste detalii, deoarece ele vor fi extrem de bineparticularizate propriei lor personalit
ăţ
i. În general, numeroase fenomene de extracorporalitate, dedublare, proiec
ţ
ie la distan
ţă
 
ş
i altele suntcorelate cu m
ă
rirea rapid
ă
a energiei vitale din zona creierului
ş
i suprapunerea unei componente a undelor detip alfa (specifice transei
ş
i somnului profund) peste cele de tip delta (specifice st
ă
rii de veghe). Tot datorit
ă
cre
ş
terii semnificative a intensit
ăţ
ii energiei vitale din zona creierului se poate ajunge la situa
ţ
ii de percep
ţ
iiextrasenzoriale, experien
ţ
e mistice sau de tip OZN, abduc
ţ
ii sau experien
ţ
e de natur 
ă
religioas
ă
prinhiperactivarea glandei pituitare, generându-se molecule de DMT, care le determin
ă
 
ş
i între
ţ
ine. Ele suntinstabile în timp, pot genera anumite forme de dependen
ţă
, transfer 
ă
min
ţ
ii destul de multe informa
ţ
ii eronateiar repetarea lor limiteaz
ă
sau plafoneaz
ă
dezvoltarea interioar 
ă
a celui care le manifest
ă
.
Not
ă
: Hiperbioalchimia mai poate fi generat
ă
, mult amplificat, într-o rela
ţ
ie intim
ă
în care ambii parteneriau eficientizat un proces de biotransformare cu autosus
ţ
inere. Amelior 
ă
rile unor procese inflamatoaredeterminate de afec
ţ
iuni cronice pot fi surprinz
ă
toare, culminînd uneori cu vindec
ă
ri aproape complete.
Noti
ţ
e din jurnal (anul 2010):
Timp de 2 s
ă
 pt 
ă
mîni am încercat s
ă
înl 
ă
tur f 
ă
ă
succes (apelînd la toate metodele naturale
ş
i alopate posibile) ostare a
ş
a-zis „inflamatorie” dureroas
ă
. F 
ă
ă
a intra în detalii, precizez c 
ă
am experimentat un fenomen de acest tip în datade 16 mai 2010, care în numai 3 ore a restabilit echilibrul bioenergetic al organismului. În aceea
ş
i zi energiile dezvoltateau neutralizat toxicitatea rezidual 
ă
datorat 
ă
medica
ţ 
iei iar durata somnului zilnic s-a redus de la 4 ore la 3, începînd cu data de 16 mai 2010. Fenomenul manifestat a avut o intensitate suficient de mare pentru a amplifica definitiv 
ş
i ireversibil o biotransformare accelerat 
ă
, care se men
ţ 
ine
ş
i în prezent. Cauzele procesului (aparent) inflamator dureros au r 
ă
mas,deocamdat 
ă
, neelucidate.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nickname777333 liked this
Muresanu Cristian liked this
daniela120 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->