Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tematica Si Bibliografia Pentru Loctiitor Comandant Detasament

Tematica Si Bibliografia Pentru Loctiitor Comandant Detasament

Ratings:
(0)
|Views: 542|Likes:
Published by Lorin Danciu

More info:

Published by: Lorin Danciu on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂINSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ„CODRII VLĂSIEI” AL JUDEŢULUI ILFOV __________________________________________________________________________________ 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
LOCŢIITOR COMANDANT DETAŞAMENT – DETAŞAMENTUL OTOPENI
A.
TEMATICA
1.
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români
conform prevederilorConstituţiei României;
2.
Organizarea Sistemului Naţional pentru situaţii de urgenţă, atribuţiile componentelor Sistemului Naţional; asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare,
conform prevederilor OUG21/2004
3.
Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
potrivitprevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1490/2004;
 
4.
Atribuţiile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
potrivit prevederilor Hotărârii deGuvern nr. 1490/2004;
5.
Unităţi şi structuri specializate aflate în subordinea inspectoratului general
potrivit prevederilorHotărârii de Guvern nr. 1490/2004.
6.
Principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
potrivitprevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1492/2004;
7.
Structuri specializate ce funcţionează în subordinea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene
potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1492/2004.
8.
Elemente avute în vedere la dimensionarea structurilor organizatorice ale serviciilor de urgenţă profesioniste
potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1492/2004
.
9.
Îndatoririle şi răspunderile militarilor, particulariţi în acordarea/aplicarearecompenselor/sancţiunilor de către comandanţi, obligaţiile comandantului privind disciplinamilitară, modalităţile de realizare a disciplinei militare, recompense şi sancţiuni disciplinare,aducerea la cunoştinţă a recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare,
conform prevederilor RG 3 – ediţie 2009;
10.
Serviciul de permanentă, serviciul de pază, serviciul de intervenţie
conform prevederilor RG 2 – ediţia 2008;
11.
Dispoziţii generale, Tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din armata Romaniei,Conducerea unităţii militare pe timp de pace, Activitatea zilnică în activitate, Sănatatea militarilor,Invoiri, permisii, concedii, Rapoarte personale, Accesul în unitatea militară şi primirea vizitatorilor,Reguli de redactare a OZU , Permisiile militarilor şi întreruperea concediilor de odihnă,
conformprevederilor RG 1 – ediţia 2008;
12.
Fişa postului, ocuparea posturilor vacante, selecţionarea prin concurs în vederea ocupării posturilor de execuţie, exercitarea tutelei profesionale
conform prevederilor OMAI 665/2008;
13.
Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public,
conform prevederilor Legiinr.544/2001;
14.
Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare
potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995
.
15.
Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi
potrivit prevederilor Legii nr.80/1995.
16.
Provenienţa ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor 
potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995
.
17.
Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare
potrivit prevederilor Legiinr. 80/1995.
18.
Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare
potrivit prevederilor Legii nr.80/1995
.
Adresa
: Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni ▪
tel.:
021.252.01.22 ▪
fax
: 021.252.84.06
email
website
,
Pagina 1 din
4
 
19.
Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad
potrivit prevederilor Legii nr. 80/1995
.
20.
Reguli de evoluţie în carieră a cadrelor militare,
conform prevederilor OMAI 69/2009
;
21.
Definiţii şi concepte specifice protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor 
potrivitprevederilor Legii nr. 481/2004 şi a Legii nr.307/2006.
22.
Atribuţiile şi obligaţiile cetăţenilor în domeniul protecţiei civile
potrivit prevederilor Legii nr.481/2004
.
23.
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale în situaţii de protecţie civilă
potrivit prevederilor Legiinr. 481/2004
.
24.
Obligaţii generale privind apărarea împotriva incendiilor 
potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006.
25.
Obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor pe linia sănătăţii şi securităţii în muncă,
confoormprevederilor Legii 319/2006;
26.
Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie aleserviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă,
conform prevederilor OMAI 1134/2006, OIG1144/2008;
27.
 Nivelurile, tipurile de exerciţii şi desfăşurarea acestora, planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor,analiza şi evaluarea postexerciţiu,
conform prevederilor Oordinului nr. 110/2010;
28.
Documente de planificare, pregătire, organizare, conducere, raportare, evidenţă şi analiză aacţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă,
conformprevederilor OIG 1146/2008, OIG nr.750/2009;
29.
Organizarea, planificarea, conducerea, desfăşurarea, controlul şi evaluarea pregătirii continue inMAI,
conform OMAI 363/2002;
30.
Organizarea, planificarea, conducerea, desfăşurarea, controlul şi evaluarea pregătirii subofiţerilor din unităţile/subunităţile operative ale IGSU în
conformitate cu OIG nr. 1008 din 20.02.2007;
31.
Evaluarea personalului din M.A.I.
potrivit prevederilor OMAI 300/21.06.2004;
32.
Clasificarea şi declasificarea informaţiilor, măsuri de protecţie specifice claselor şi nivelurilor desecretizare, reguli privind evidenţa , întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea , manipularea,transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, protecţia informaţiilor secrete de statşi de serviciu, protecţia surselor generatoarte de informaţii INFOSEC,
conform prevederilor Legea182/2002 , OMAI s/353/2002, HG 781/2002, HG 585/2002;
33.
Paza şi reglementarea accesului în unităţile MAI/IGSU
conform prevederilor Regulamentului459/2003, OIG nr. s/1502/2004;
34.
Serviciul de permanenţă în IGSU şi unităţile subordonate,
conform prevederilor O.I.G.nr.1012/IG/2007;
35.
Reguli privind organizarea, pregatirea si executarea sedintelor de tragere, Reguli si masuri desiguranta privind ordinea in poligon pe timpul executarii sedintelor de tragere si de aruncare agrenadelor de mana, succesiunea activitatilor in poligon pentru executarea tragerii si controlularmamentului, aprecierea tragerilor si evidenta rezultatelor obtinute,
conform prevederilor OMAI485/2008
.
36.
Portul uniformelor militare (uniformele militare, reguli referitoare la portul articolelor deechipament),
conform prevederilor O.M.I.R.A. nr. 262/2007;
37.
Principii şi reguli privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu ,
conformprevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999;
38.
Dispoziţii generale, raportarea evenimentelor,
conform prevederilor OMAI S/61/2010;
39.
Creşterea capacişăţii operaţionale, alertarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor,măsuri organizatorice şi activităţi ce se execută în unităţi/structuri sau subunităţi/formaţiuni după primirea ordinului de alertă,
conform prevederilor OMAI S/238/2010;
;
40.
Dispoziţii generale, organizarea inventarierii bunurilor materiale, executarea inventarierii patrimoniului, stabilirea rezultatelor inventarierii, dispoziţii finale,
potrivit prevederilor OMAI334 din 18.10.2002;
41.
Organizarea evidenţei tehnic operative a bunurilor materiale
potrivit prevederilor OMAI1031/29.11.1999;
42.
Exploatarea mijloacelor tehnice de intervenţie
conform prevederilor OCCPM/1337/1998;
43.
Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul structurilor şi subunităţilor pe linia asigurăriitehnice de autovehicule, pregătirea de specialitate a personalului, personalul admis pentru
Adresa
: Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni ▪
tel.:
021.252.01.22 ▪
fax
: 021.252.84.06
email
website
,
Pagina 2 din
4
 
conducerea autovehiculelor, folofirea autovehiculelor, organizarea, planificarea şi efectuareaîntreţinerilor tehnice, prevenirea evenimentelor tehnice şi a accidentelor de circulaţie,
conformOMAI 599/2008.
B.
BIBLIOGRAFIE
Constituţia Românie
i;
 Legea nr.80 din 11 iulie 1995
privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completărileulterioare
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.21 din 15 aprilie 2004 
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobată cu modificări prin Legea nr.15 din 28 februarie2005
 Hotărârea Guvernului României nr.1490 din 09 septembrie 2004 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentruSituatii de Urgenta, modificată cu Hotarârea Guvernului României nr. 1514 din 29 noiembrie 2005 şi Hotarârea Guvernului României nr. 1648 din 22 noiembrie 2006 
 Hotărârea Guvernului României nr.1492 din 09 septembrie 200
privind principiile deorganizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
 Legea nr.307 din 12 iulie 2006 
privind apărarea împotriva incendiilor 
 Legea nr.481 din 8 noiembrie 200
privind protecţia civilă, cu modificările şi completărileulterioare
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.200
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, organizarea, pregătirea, desfăşurarea şi conducereaacţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, publicat în Monitorul Oficial nr.50/2006;
OIG nr.1144 /29.09.2008
– pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a OMAI 1134
OIG nr.1146/28.10.2008
– pentru aprobarea Dispoziţiei tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru Situaţii de urgenţă 
OIG nr.750/06.10.2009
– pentru modificarea şi completarea O.I.G. 1146/2008 pentru aprobarea Dispoziţiei tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare,evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru Situaţii de urgenţă 
Ordinul inspectorului general nr. 1008 din 20.02.2007 
 , privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii subofiţerilor din unităţile/subunităţile operative.
Ordinul 110/2010
pentru aprobarea instrucţiunii privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şievaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiilor şi Internelor 
OMAI 363/2002
privind pregătire continuă a personalului în MAI 
OMAI nr.154/03.03.200
– privind activitatea de educaţie fizică şi sport în MAI 
 RG 1 – ediţia 2008
– Regulamentul de ordine interioară în unitate
 RG 2 – ediţia 2008
– Regulamentul serviciului interior 
 RG 3 – ediţie 2009
– Regulamentul Disciplinei militare
OMAI 485/2008
- privind aprobarea regulamentului pentru trageri al MAI 
 Legea 544/2001
– Liberul acces la informaţiile de interes public
 Legea 182/2002
– privind protecţia informaţiilor clasificate;
 HG 585/2002
– pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţia informaţiilor clasificate;
 HGR 781/2002
– privind protecţia Informaţiilor Secret de Serviciu
OMI S/353/2002
– pentru aprobarea normelor de aplicare a Standardelor naţionale de proteccţiainformaţiilor clasificate
Adresa
: Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni ▪
tel.:
021.252.01.22 ▪
fax
: 021.252.84.06
email
website
,
Pagina 3 din
4

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dinamo1990 liked this
Danut Danny liked this
Yo Sucre liked this
Roiu Codrut Gino liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->