Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kompilacija

kompilacija

Ratings:
(0)
|Views: 380|Likes:
Published by Allahov rob1

More info:

Published by: Allahov rob1 on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
 1
KOMPILACIJA PITANJA I ODGOVORA
Odgovara hfz. Mr. Senaid Zajimovic
UMJESTO PREDGOVORA
Bismillahirrahmanirrahim! Elhamdullillahi rabbil alemin, vessalatu ve sselamu alasejjidina Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem ve ala ashabihi ve ehlihi, edzmein.Men jehdihillahu fe la mudille leh, ve men judlilhu fe la hadije leh. Radijna billahirabba, ve bil islami dina, ve binnebijjina Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem,nebijjen ve resula. Ineme'al a'malu binnijjati ve li kullimri'in ma neva.Dragi citatelji i citateljke, postovana braco i sestre. Pred vama se nalazi kompilacijapitanja i odgovora koja su postavljali posjetioci i posjetiteljke Islamskog zenskogportalawww.bosnjakinja.netNa ova pitanja je odgovarao hfz. Mr. Senaid Zajimovicu periodu od 2001 do pocetka 2005 godine. Molimo dragog Allaha da primi nasadobra djela i da ih ucini samo u Njegovo ime radjena. Molimo Ga da popravi stanjemuslimana, podari im vise znanja i podstakne ih na dalje izucavanje islama u ciljusmanjivanja grijesenja i izlaska na selamet, duhovni i materijalni. Nas jedini uspjeh je u islamu i sto budemo bili blizi islamu vise cemo napredovati a sto vise budemo seodaljavali od islama vise cemo nazadovati. Molimo vas ukoliko naidjete na greske uovome djelu, da molite Allaha da nam ih oprosti i pojaca nasu zelju na putu da'wetadajuci nam j
 
os veci elan i zar u sirenju jedino priznate vjere – islama. Ovimsakupljanjem ne prestaju izlaziti nasi novi krugovi i ubrzo cemo otvoriti ponovomogucnost postavljanja pitanja.
Umm Fatima
SADRZAJ
Vjerovanje u Allaha............................... Str. 02.Mezhebi i pravna pitanja u islamu............ Str. 13.Kur'an, hadis i poslanstvo ...................... Str. 38.Namaz, zikir i dove ............................... Str. 44.Umrli i dusa ......................................... Str. 54.Posao i poslovne transakcije .................. Str. 58Odnos prema zivotinjama...................... Str. 80Zenska pitanja, oblacenje, itd. ............... Str. 84Porodica i drustvo ................................ Str. 116Sihir i bolesti duse ............................... Str. 173Muslimani u svijetu .............................. Str. 188Ostalo ................................................ Str. 195Kraj ................................................... Str. 200
 
 2
VJEROVANJE U ALLAHA
Pitanje 1.Kakva je sudbina mentalno retardiranih i onih kojima nije stigla BozjaObjava, na drugom svijetu?
 Odgovor:One kojima nije stigla Allahova objava u
č
enjaci akaida zovu „Ehlu-l-fetreh“ tj. ljudikoji su živjeli jedan vremenski period u kome nije bilo poslanika, niti vjerovjesnika,tj. u periodu izme
đ
u dva poslanika. Nije im došla objava, niti su imali poslanika.1. Jedan dio u
č
enjaka kažu da je slu
č
aj 'ehlu-l-fetreh' prepušten Allahu. On
ć
e ih,ako ho
ć
e, kazniti ili
ć
e im oprostiti. Me
đ
utim, Uzvišeni Allah, je rekao: "A Mi nijedannarod nismo kaznili dok mu poslanika nismo poslali" (El-Isra', 15.). Prema ovomajetu, Uzvišeni Allah ne kažnjava nijedan narod dok mu dokaz protiv njega nedonese tako što
ć
e mu poslati poslanika. On kaže: “Kad god se koja gomila u njegabaci, stražari u njemu
ć
e upitati: Zar nije niko dolazio da vas opominje?’ ‘Jest,dolazio nam je onaj koji nas je opominjao- odgovorit
ć
e, ‘a mi smo poricali i govorili: ‘Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!’” (El-Mulk, 8.-9.).U Džehennem ne
ć
e u
ć
i niko prije donošenja dokaza protiv njega i dok ne bude imaoopravdanje.2. Drugi dio u
č
enjaka kažu da "ehlu-l-fetreh" uop
ć
e i ne postoje i to dokazuju ovim
č
injenicama:Prvo: Jednom je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao
č
ovjek i upitao ga:"Gdje je sada moj umrli otac?" Rekao mu je: "Tvoj otac je u vatri".
Č
ovjek seokrenuo i htio da ode, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga pozva i re
č
e: "I moj itvoj otac su u vatri". (Ebu-Davud: "Sunen", poglavlje “Kitabus sunne”, hadis br.4.095)I Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, otac i otac ovog
č
ovjeka živjeli su u perioduizme
đ
u misije dvojice poslanika. Njihovo kona
č
no prebivalište je Džehennem, štozna
č
i da im se ne može opravdati nevjerstvo nedolaskom poslanika u njihovovrijeme.Drugo: U jednom hadisu spominje se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molioAllaha, dželle šanuhu, da mu dopusti da posjeti kabur svoje majke, pa mu je Allah todozvolio. A kad je molio da joj oprosti nevjerstvo, Allah, dželle šanuhu, mu nijeprimio tu dovu. Ahmed ibn-Hanbel: “Musned”, poglavlje “Baki musnedu-l-ensar”,hadis br. 21.960Ahmed ibn-Hanbel: “Musned”.Hadis nam govori da je i Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, majka u vatri, iako je i ona živjela u vremenu u kome nije bilo poslanika.Tre
ć
e: Arabijanskom poluostrvu bile su poznate do tada objavljene nebeske knjige.Mnogi od njih su primili krš
ć
anstvo ili jevrejstvo. Ibrahimova vjera je vjera tevhida iispravna vjera. Njima je bila poznata ova vjera kao što su znali i za vjeru Musaovu iIsaovu i vjere drugih poslanika. Prema tome, stanovnici Arabijanskog poluostrva subili obavezni vjerovati u ove vjere kao i drugi, a to je važilo i za roditelje Poslanikove,sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovanje u više bogova (širk) ne može se opravdatinepostojanjem poslanika u periodu izme
đ
u Isaa i Muhammeda, sallallahu alejhi vesellem, kao ni izme
đ
u Musaa i Isaa, alejhimes-selam itd. Do svih ljudi je doprla
 
 3Objava, kao što Allah, dželle šanuhu, kaže: "I Mi nijedan narod nismo kaznili a daposlanika nismo poslali" (El-Isra', 15.). Dakle, kažnjavanje je uvjetovano prethodnimslanjem poslanika. Ovo mišljenje zastupa ve
ć
ina islamske uleme i ono jeop
ć
eprihva
ć
eno zbog svoje logi
č
nosti i uporišta u dokazima.3. Postoji i dio u
č
enjaka koji tvrde da ehlu-l-fetreh postoje u pravom smislu ove rije
č
ite da
ć
e oni imati opravdanje za svoje nevjerovanje ili zabludu, jer do njih nijedoprla Allahova rije
č
. Oni koji to danas zagovaraju
č
esto navode primjer crna
ć
kihplemena u Srednjoj Africi. Ova plemena još uvijek nikome ne dozvoljavaju da pri
đ
u unjihove nastambe i još uvijek žive primitivnim životom, daleko od svake civilizacije ivjere. Po tome zaklju
č
uju da do njih nije došao zov islama, kao ni druge vjere prijenjega.U slu
č
aju da do nekih osoba ipak nije doprla Objava, dat
ć
e im se šansa na Ahiretu.Imam Ahmed u svojoj zbirci prenosi hadis da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, rekao: «
Č
etiri
ć
e se osobe pravdati na Sudnjem danu: Gluh
č
ovjek koji ništanije
č
uo, lud
č
ovjek, oronuo starac i
č
ovjek koji je umro u periodu izme
đ
u dvaposlanika. Onaj koji je bio gluh, re
ć
i
ć
e: 'Moj Gospodaru, kad je islam došao, ja ništanisam
č
uo'. Luda osoba
ć
e re
ć
i: 'Moj Gospodaru, kad se islam pojavio, djeca su namene izmet bacala'. Oronula stara osoba
ć
e re
ć
i: 'Moj Gospodaru, kad je islamdošao, ja ništa nisam razumio'. Onaj koji je umro u periodu izme
đ
u dolaska dvojiceposlanika, re
ć
i
ć
e: 'Moj Gospodaru, nije mi došao Tvoj Poslanik'. On
ć
e uzeti od njihobe
ć
anje da
ć
e Mu pokorni biti, pa
ć
e im narediti da u
đ
u u vatru. Tako mi Onoga u
Č
ijoj je ruci duša Muhammedova, kad bi ušli u nju, bila bi im hladna i spasonosna».Ahmed ibn-Hanbel: “Musned”.Upravo
ć
e ovaj ispit biti dodatni ispit za
č
etiri spomenute grupe ljudi. Ako su istinskivjernici, u
ć
i
ć
e u vatru bez pogovora. Ako poslušaju Allaha, znak je da su vjernici.Ako Ga ne poslušaju, znak je da se radi o nevjernicima. A Allah najbolje zna.
 Pitanje 2.Objasnite mi malo detaljnije gdje je Allah i odgovore na to pitanje koddrugih akidetskih pravaca.
Odgovor:Gdje je Allah?Ashabima i generacijama poslije njih bilo je jasno pitanje Allahova bivstvovanja. Oninisu mnogo zalazili u ove stvari jer su same po sebi bile i ostale jasne. Ibnul-Kajjimkaže: "Ashabi se nisu sporili ni u jednom pitanju Allahovih imena i svojstava."(E'alamul-muvekki-in, 1/49)Nerazumijevanje i pogrešna interpretacija se po
č
ela javljati u drugom stolje
ć
u pohidžri. Spor je nastao oko tuma
č
enjarije
č
i Uzvišenog Allaha: "Milostivi se nad Aršom uzvišio”. (Ta Ha, 5).Prvi koji je inicirao ovo pitanje i u njemu zastranio bio je Dza'd bin Dirhem. IbnuTejmijje kaže: "Dza'd je negirao Allahova svojstva i ustvrdio da Allah nije iznad Arša.Slijedio ga je Dzehm b. Safvan". (Fetava, 5/20)Mnogi su zbog njih otišli u zabludu. Kao posljedica njihova u
č
enja i tuma
č
enjaAllahovih svojstava nastala su dva zalutala pravca:Prvi, kojeg su
č
inili Dzehmije, Mu'tezile i neke Es'arije. Oni su glagol "isteva"(uzvišiti)u Allahovim rije
č
ima "Milostivi se nad Aršom uzvišio” (Er-Rahmanu ‘alel-arš isteva)koji zna
č
i "uzdi
ć
i se ili uzvišiti”, promijenili u "istevla", što zna
č
i "zagospodariti”.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Samir Mehic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->