Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5691, 4.7.2011]

Dnevni avaz [broj 5691, 4.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,713|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
[1;
f~
Hi!)
3
m
I
J
lahUe,"EI,ektropri,rediHlHB"
HoceIiVla,daFBiHdatiustupkehercegovackoj,jrmjEP.HZHBnepristajedaisporucujeelektdcnuenergijuponizimcijenama
M
SI.arSJd
"Aluminij"
bude
tarifni
kupac
elekrricne
"Dnevnog
avaza"
da
co
predu-
up.ut.ia.je"E.lek.tr.a-e.ne.rgije,iak.aj~.?iaoba.~ezanz.
ecenastoji
p.
ut.
em.svojihveza
privrediHZHB"da
potrebnekclicine
srrure
na-medu
platformasirnaisposlo-(EPHZHB)
zahtievbavina
slobodnom
(rZistu.vatijeftinijuelektricnuener-da
i
unaredrioj,2012.godiniTimejepotvrdencpisanje
giju.
2.
i
3.•
Iran(l
III
DanasmitingpovodomMladicevogiZjasnjenjaokrivici
'Z·
iine'
0
zlOlrn
4.stran(l
HASIDICRUII~TRIDIREHTORA
-===.~
Razbijao
i1
illugeu
,~""-----"centru~
Upolaru
uniStena
Iwea
17.
SU.
ZENICABANJALUKA
TENtS
 
2
Onevnia~a:.ponedjeliak.
aktnelno
.
lulilsr~anl
2011.
SAZNAJEMO
-/-r
_........"--'
Sanader:Garantfrao
jenlnuslruju
Mostarskikombinatuputiozahtjev
.Bektroprivredi
HZHB"
~C):::::J
~_Ej
HoceIiVIadaFBIHdatiustupkeherceqovacko]firmi-EPHZHBnepristajedatsporuculeelektrlcnuenergiju
po
nizimcijenamaHrvatskapaskupilastruju
za
skoro43posta
(
Mosrarski."AlumiDij~upurio
j
e"Elektroprivredi
HZHB"(EPHZHB)
zahtjevda
i
\I
narednoj,2012.godi-
nibudetar;fn
i
kupacele-ktricne
en
erg;
je,;
ako
je
blo
obavezandapoirebneko-
licine
srruienabavinaslobo-
dnom
lrl:i~!II.
Slrujniudar
Time
jepotvrden
0
pisa-
uje"Dnevnogavaza"(zbcgko]
eg
jenas
list
proteklih
da-nabiometa
histericnih
ua-
P"daizmcstarskegkornb
i"
nata)datopreduzecenasto-
ji
puternsvcjihvezarneduplarformasimaisposlovati
jeftiniiuelekrricnuenergiiu,
i
to
uperiodukadagradaniFBiHrrpeiedanodnaivecih
'\\1.
J
poratnih
~S!rUiDib
udara".
Proizvodacalurninija
Ill"
1:0
traii125
rnegavat-sati
elektricneenergijepo
iari-
fnojeijeniod
'IS
euraza
megavat-sat,iakosenjenacijenana
lrzi.st\l
krece
izmedu5S
i
70eura
i
igur-no
neee
bi
ti
ispod60eurazamegaV3t-Sat..
AkoFedera-
Inavladadozvoli
da
budere-
aliziranovajzahtjev,"Elek-
troprivredaHZHB"
bitce
guruutaumilionskegubi-
tke,
Takvuava
II
uru
Ce
krozviseiznosenatlleummapla-
tidgradaniFBiH.Pogotovoako
die
srru]ebudemoralaisporuci
van
"EleklTOprivre-
da
BiH"(EPBiH).Kakosaznaiemo,mosta-
rska
"Elektroprivreda"odlucilaie
da
"AllU!lini
i"
ue
uvrstiusvojubilancuza
isporukuelektricneenergi-
je.Odlucnisudane
pro
de
stararaktikaukojoj.cepre-duzeeekojimiegodinama
gospodarioMijoBrajkovicInkasira
ti
ogromne
profilesame
D
abazirazlike
j
efnne
i
skupestruie,Direktor
EPHZHBMatao
Zari<.'
za
to
ie
trailo
podrskuVlade
FBiH.
ZaokretHrvatske
Istovremeno.s.Alumipi]"
jeupros!icetvnakuSib-eniku
p
otpisaougovoresTvornicomlakihmetala(TLM),Tvomicompresanihprcizvoda(TLM·TVP),Tvoraiccm
valjanih
proi-
 
Komentardana
3
ktuelno
Dn.e,.nlav8Z.,ponBdjeljak,4.lulVsrpanj2011.
rednost
III
DSU
Podijeljenanacionalno,BiHteskooabi
opstala
iteritorijalno
Emick.
slikaBosne
i
Hercegovine
drarnaricno
[eprornijenjena.Prvoagr-
esorskomsilorn,apotompalitickim
in.Ze
nieringompticesuusmjeravanetako
Ciasvakapoletipremasvo-
meiaru,
U
nedostatku
pr-
eciznihpodataka,
o~i
su,
ipak,dovoljnedaspozna-
rnokakoseBiR,izsarencg
cilima,prervarau
tri
iedno-licneponiave,u
fizicki
zbir
odvojenih
i
zaokruzenih
(jednojnacionalnihzaie-dnica,
Irna
Iib
uducnostodgo-
vornaovakvustvarnost?Dvijeociene,kojedola-
zeizPOlilickogkrugakoji
danasvladafederalnimenriterom,neuliievaiuna-duuboljedane.Oakpre-
dsjednicaDomanaroda
Fa-
rlarnentaFBiHKarolina
Pavlovicistice
da
jeistinska
multietnicnost"usvakom
pogledunaSebogatsrvo
i
prednost",njenkoalicioni
kolegaizSOP-aZlatko
La-
gumdzij"irnaporpuno
dr-
u
gai'ije
misl
j
enje,
-Zanjegasmo"osudenina
zaiedniekiZlvot",ukoiernjenaipame-
rnije
s
to
mozemo
utin;
Ii
dajednidrugenedirarno,
tojestdasklopimosvoievr-
snipakt
0
rnedusobnomnenapadanju,
Onostoiednividekao
prednost.za
druge
iezla
suo
dba,usudodkoiegnemozemopobieci.Izne-naduiuceie,medutim,stoprvomislienie
De
dolazi
odpredsjednikastranke
kojasebusaumultietnickaprsa,negoupravoonpoka-
zuiesvojevrsnupomireno-
stnadsranjem
koje
jeugla-
vnomproizvedenoprirnje-
!10m
golesile
i
polirickog
zasrrasivanja,
Lagumdzijinomisljenjespadaudomenutakozvane
real-politike,Snjimsemno-
gi
slazu.Iskazitipaonog
KarolinePavlovic,sdruge
srrane,skorod.
5U
postal
i
izrazromanticarskogush-
iceniakoiemnemamjestau
ovojsurovoizbilj
i..
Kadveesrvarnas!nepruzaodgovore,poukeiz
proslosti
til
sudanasupu-
te
kame
mozemo
i
rebarno
ici.
U
svojojhiljadugc-
disnjo]povijestiBiH
je,
na-
i
me,prosla
visefazauko
ji-
m"secinilo
<fa
ce
njenarnu-
Itietnicnos
l
bitiunistena
Pa
se,
ipak,
odrzala,vracala
i
ucvrscivala.
Takoce
bidi
ovaiput,
poduslovomdatozelimoidaznamostacernostim,Ali,
ako
toneznaiupoli-
tickevode,ondaseprivre-
rneno~Dovidenja!"mozeprervori
ti
ukonacno"Zbgorn!"
I
nesamemulrie-micnosunego
i
Bosni
i
Hercegovinikaodrzavi.Podiielienanacionalno,
onane
bi
opstalaniterito-
rijalno.
"AJuminij":Go/emiprofitinafazJicicijenasfroje
niSMeCUeDe
Razliku
uodnosuna
ranijucijenuuHrvatskoj
zaiednickiee
platiti
TLM
i
"Aluminij".
VOdSIVO
"Aluminija",rnedutim,sviesnopresucujecin-jenleudaususjedsrvuje-
ftinijepladastrujuzato
SIOTLM-ntrebaispo-
ru
Citi
60,000
rona
najkva-
Iitetniiegaalurninijaponiskirnciienama.Takvepogcdnosti,iasno,nemo-
gudobirikcrnpanijeiz
FBiH,alibiukombina-
IU
dadobijupovoljnuci-
jen
11
energi
j
e.
f)Q,\~
WlIKfJllt/
TO
JE
TO
zvcda
(TLM-TPP)
i
"Hr·vatskornelektroprivredorn"
(lIEP)
cprcdaii
roo
mega-
vat-sarielektrrcneenergije,Dase
j
uHrvatskojdesava-
ju
prornjene,
porvrduie
cin-
ienicadace"AluminW,umjesto
dosadasniih
30
eura
(kojernujeosigurao
bivSi
hr-
vatskipremijerIvcSana"
der),sadastrujupJacati
vise
zaskoro
H
posto,cdncsno
42,75eurazamegavat-sat,
stojeodredilaHrvarskaenerge-
rskaregulatornaagencija
(Hera).
F.
IlELE

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Envera Lala Keco liked this
Tatic Senad liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->