Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wirid-Kiai-Kanjeng

Wirid-Kiai-Kanjeng

Ratings: (0)|Views: 453|Likes:
Published by Fahmi Agustian
Wirid Kiai Kanjeng, Emha Ainun Nadjib
Wirid Kiai Kanjeng, Emha Ainun Nadjib

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Fahmi Agustian on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
 
5
1
W I R I D Kiai Kanjeng Sepuh
W-1. WIRID KASIH SAYANG
Ya Mannaan 
Ya Allaahu ya mannaanu yaa kariim, ya allaahu ya rahmaanu ya rahiimYa Allaahu ya fattaahu yaa haliim, ya allaahu ya rahmaanu ya rahiim
W-2. WIRID PENJAGAAN
Ya Hafiidh 
Ya hafiidh, ya hafiidh, ihfadhnaa. Ya rahiim, ya rahiim, irhamnaa
W-3. WIRID KETERTINDASAN
Dholamuuna 
Allaahumma dholamuuna fahfadhnaawarhamnaa wanshurnaa warzuqnaa
W-4. WIRID KEPENGASUHAN
Ma Lanaa 
Ya Allah maa lanaa maulan wa waliyyan siwaaka ya Allah
W-5. WIRID KEKUATAN
Huwal’aziizulqowiyyu 
Huwallaahulladzii laa ilaaha illaa huwal ‘aziizul qowiyyul qoodirudzul quwwatil matiinul muqtadirul jabbaarul mutakabbirul qoohirul qohhaar
W-6. WIRID PAMRIKSA
Huwal’adhiimulhaliimu 
 
Huwallaahulladzii laa ilaaha illaa huwal ‘adhiimul haliimul khobiirulmubiinul haadii ‘allaamul ghuyuub
W-7. WIRID KESAKSIAN
Huwalmukhiithul’aliimu 
 
Huwallaahulladzii laa ilaaha illaa huwal mukhiithul ‘aalimurobbusysyahiidul hasiibul fa’’aalul khollaaqul khooliqul baari-ul mushawwir
W-8. WIRID LOLOS BAHAYA
La yadhurru 
 
Bismillaahilladzii laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardliwa laa fissamaa-i wa huwassamii’ul ‘aliim
W-9. WIRID PENGUSIRAN
’Alimun biasrori 
‘Aliimun bi-asroorii khobiirun bihaajatii samii’un bashiirunbilquluubi wamaa hawat, bismika arjuu naila maa thaalibiibijaahika falamlaaka jam’an tasaara’at
W-10. WIRID PINTU TERBUKA
Ya Mufattihal-abwab 
 
Ya mufattihal abwaab, yaa musabbibal asbaab, yaa muqallibal quluubiwal abshaar, yaa mudabbiral laili wannahaar, yaa muhawwilal haalawal ahwaal, hawwil haalanaa ilaa ahsanil ahwaal
 
W-11. WIRID PENCAHAYAAN
Qalbi nuron 
 
Allaahummaj’al qalbii nuuran wa sam’ii nuuran wa basharii nuuranwa lisaanii nuuran wa yadayya nuuran wa rijlayya nuuran wa jamii’a jawaarihi nuuran yaa nuural anwaar
1
 
 2
W-12. WIRID KECUKUPAN
Kafa billah 
Wa kafaa billaahi robba wa kafaa billaahi waliyyaawa kafaa billaahi nashiiraa wa kafaa billaahi razzaaqaa
 
W-13. WIRID JALAN KELUAR 
Ya Shohibi 
 
Yaa shoohibii ‘inda kulli syiddatin wa yaa ghiyaatsii ‘inda kulli kurbatinsholli ‘alaa muhammadin wa ‘alaa aali muhammadin, waj’al liimin amrii farajan wa makhrajan
 
W-14. WIRID KECINTAAN
Nawwir Yusufa 
 
Allaahumma ya baduuh yaa baduuh yaa baduuh nawwir yuusufa fii wajhii wa khootama sulaimaana ‘alaalisaanii wa shouta daawuuda fii ‘indii bibarokati laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullah
W-15. WIRID KEMUDAHAN
La Sahla 
 
Allaahumma laa sahla illaa maa ja’altahuu sahlan, wa anta yaa allaah in syi’ta ja’altas sho’ba sahlan, sahhillanaa umuuronaa wa yassir lanaa warhamnaa innaka anta arhamur roohimiin
 
W-16. WIRID MOHON AMPUNAN
Ilahi lastu 
 
Ilaahii lastu lilfirdausi ahlan walaa aqwaa ‘ala naaril jahiimi, fahabliitaubatan waghfir dzunuubii fa innaka ghoofirudz-dzanbil ‘adhiimi
 
W-17. WIRID KABUL
Ya Lathif 
 
Ya Lathiif 129 X 129 Alaa ya’lamu man kholaqa wa huwallathiiful khabiir…innaka ‘alaakulli syai-in qadiir
W-18. WIRID TAK SANGKA
La Yahtasibuu 
 
Min haitsu laa yahtasibuu
W-19. WIRID PELIPUR LARA
Thibbil Qulub 
 
Allahu X4 ya rabbi shalli ‘alal mukhtar thibbil qulub
 
W-20. WIRID PENAMPUNGAN
Liannahum 
 
Liannahum khodzaluuni, fakun yaa ‘aziizu naashiriiLiannahum abghodhuunii, fakun yaa waduudu habiibiiLiannahum khodza’uunii, fakun yaa ‘aadlu hakamiLiannahum haramuunii, fakun yaa basithu raziiqiLiannahum amradhuunii, fakun yaa syaafii mulathifiLiannahum tharaduuni, fa amini ya Mannanu aamiiniiLiannahum fatanuunii, fa kun yaa ra’uuf masih dumu’iiAuba’unii fii dhulumatin, fa minka yaa nuur altamisunuriLiannahum jaahiluu wa jahhaluu yaa ilaahiiYaa ‘aziiz yaa Mannaan
W-21. WIRID PANGGILAN
Maulan Siwallah 
 
Allah X4 maa lanaa maulan siwallaah,kulla maa naadaita yaa Hu qala yaa ‘abdii anallaah
 
W-22. DUH GUSTI
Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan, kados margining manungsokang manggih kanikmatan, sanes margining manungso kan Paduka laknati
 
 3
W-23. ASTAGHFIRULLAH
Astaghfirullah wabbal baraayaa, astaghfirullah minal khathayaaRabbii zidnii ‘ilman naafi’an, wawaffiqnii ‘amalan maqbuulaa
W-24. YA RABBI YA RAHMAN
Ya rabbi ya rahman anta muzilul Qur’an, ya rabbi ya rahmananta mutsbitul Islam, irhamna jami;an warzuqnaa waasi’an,ya Allah X2 khaliqul anaam
W-25. YA ALLAH YA `ADHIM
Yallah ya ‘adhiim antal ‘adhiim qad hammana hammun ‘adhiim,wa kullu hammin hammanaa yahuunu bismika ya ‘adhim
W-26. ILIR-ILIR 
Lir ilir X2 tandure wus sumilir takijo royo-royotak senggo temanten anyarBocah angon X2 peneken blimbing kuwilunyu-lunyu yo peneken kanggo mbasuh dodot iroDodot iro X2 kumitir bedah ingin pinggir,dondomono jlumatono kanggo sebo mengko soreMumpung jembar kalangane, mumpung padhang rembulaneYo surako surak hiyo
W-27. WIRID JANGAN DIPECAT
La takhrijna 
 
Allahumma la takhrijna min jannatika,Allahumma la takhrijna min hifdikaAllahumma la takhrijna min quwwatika,Allahumma la takhrijna min barakatikaAllahumma la takhrijna min `izzatika,Allahumma la takhrijna min haulika
W-28. KALIMAH THAYYIBAH
Subhanallaah walhamdulillaah walaailaaha illallaah
W-29. WIRID HIDUPNYA KEHIDUPAN
Ya Hayyu Hina la hayya 
 
Ya hayyu hiina laa hayya, yaa hayyu muhyil mautaa. ya hayyu laa illaaha illaa anta, allaahummamaddidnaa waj’alnaa min kulli hammin makhrajan wa farajan
W-30. WIRID TAUHIDI
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadar rasuulullahAsyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu annal hayaata walmauta lillahAsyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu annarrizqa wal hifdha lillahAsyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna ghairallaahi laisal ilaahAsyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna hijratii wa jihaadii ilallahAsyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadanhabiibii wa imaamii
W-31. WIRID PELEPASAN
La ilaha illa anta 
 
Laa ilaaha illaa anta subhaana innii kuntu minadhdhoolimiin
 
W-32. WIRID PERAHMATAN
Wa ma romai
 
Wamaa romaita idz romaita walaakinnallaaha romaa

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdullah Faqih liked this
Asron Niza liked this
GregoryMorse liked this
Mohd Zulkifli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->