Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
Te Moshuarit Sot Shkrim Nga Agon Bislimi (AgBi)

Te Moshuarit Sot Shkrim Nga Agon Bislimi (AgBi)

Ratings:
(0)
|Views: 41,327|Likes:
Published by Agon Bislimi
Agon Bislimi, shkrime nga Agon Bislimi
Agon Bislimi, shkrime nga Agon Bislimi

More info:

Published by: Agon Bislimi on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/10/2013

 
 
Rì oesd{axir ser
Ser mì jgirdì herìm k ~kqamìxisdr mì Lese~ì klwisrem mgì pìxl{gbksgkoimioafk esk siq rderì pep{ffi sa pìx sy k naqk pìx rì oesd{axir-^affìpsk mbebd lge !& psk rìxì lge imgexamcì !& rìxì lge oesl{gbksgk !& rìxìlge daxxksì !& a m{l gamì kbdk ara mgkxìw5& a m{l nxyoegmì kbdk ara simk5& a m{l lamì qkmì kbdk ara%are si mk bil{x& pe daxxegoì sk kbdk mkbe rì hkdkoi si ara%are& bdk be ra sdigego rì mgkgrìm jgì pasi siq rderìmgì ngafì arì qì k ohgkff kbdk be ra lexxì-Jgirdì lge fìmgk amasd b{dkr rì wì~kmbsedkr ok mgì pìxl{gbksgkmgkxwexk bdk asdr{ siq i la digk mgkxi{r qì mì wkoxìm k rig i la ohkr{xsabepal d{oamiwìo bdk mbgkmga oìsdixk-Rìxì lge oesl{gbksgk mì pxapa~igì la kbdk mgì jgì rgkrìx mkjari~k bdkoganr sdqkrs{ksk& —’lkqrxagrioim k rì oesd{ax~k’’ qì k bìsdoem kbdkmjgaxga k rokxxsdok mì ~awdbio-Mgì xegk i marìs bkxisa hìxi jgixem k lemrxeffir m{l k pxisrk rì sdilemrkbiqla aq rì rokxxsdok-Argk pesdrì pa by rx{pa rì pa gkrì& mgì qinr rìoesd{axisd qì isdim dkbd{x mja bxiraxga k apaxraokmrir rì ryxk mì larimk rkrì-Okjgirdìsk ~krì~xasga k ryxk isdrk rxembirìsk& axsykga psk klisdim hìxì lìrì alr isdrk kbdk oì k rokxxsdok-Mì mgì fkrìx qì { jgkmbjgkpim k h{xxir rd{dkg7—’Pe i gapio n{mb gkrìs semì pìx sdlal rì lkqrxagrioir rì ~awdb{ksdìomja ama k bgafir remì bdk m{sks’’-Kbdk psk lge disrexi la mbebd{x mì Lamabì m{l be rì rderì sk m{llkoi mgì xasr anìxsisdr rì mjgasdìo ape m{l pìxgasdredkr o{mbìsia qìbe rì lkoi mgì xasr rì riffì-Lkqrxagrioi i rì oesd{ax~k ìsdrì hìxì mgì pxehfko oganr sdqkrs{ks&mìrì ~ìxrkrì lkqrxagrioi i rì oesd{ax~k ìsdrì hìxì mgì b{l{xi qì lapìxnsdixì rìxì jfehim l{ oì pal k l{ oì sd{oì-

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Aida Beqiri liked this
Hidajete Osmani Bytyçi liked this
Igli Basha liked this
Albionë R. Zh liked this
Aida Beqiri liked this
Leona Bardhaj liked this
Filloreta Gashi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->