Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

1.1.A grafía be v
1.2.As grafías c, que z
1.3. A grafía g
1.4.A grafía h
1.5. As grafías lle ñ
1.6. O ne o mimplosivos
1.7. A grafía nh
1.8.As grafías re rr
1.9. A grafía x
2.1. O acento gráfico
2.2. Palabras agudas
2.3. Palabras graves
2.4. Palabras esdrúxulas
2.5. Acentuación de i, uen hiato
2.6. Acentuación dos estranxeirismos
2.7.1. O acento diacrítico
2.7.2.O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo lo(s), la(s)
2.7.3. Os adverbios en-mente. Palabras compostas
2.7.4. Outros casos
3.1. O guión nas palabras compostas
3.2.1. Unha consoante en posición intervocálica
3.2.2. Dúas consoantes intervocálicas
3.2.3. Máis de dúas consoantes
3.2.4. Prefixos
3.2.5. Dúas vogais
3.2.6. Máis de dúas vogais
4. USO DAS MAIÚSCULAS
5. A DIÉRESE
6. O APÓSTROFO
7. OS SIGNOS DE INTERROGACIÓN E DE ADMIRACIÓN
8.3. Grupo bs+ consoante
8.4. Grupos -ct-e -cc-
8.5. Grupo -cn-
8.6. Grupo -cd-
8.7. Grupo [ks] (grafía -x-)
8.8. Grupos -gm-,gn-e -gn-
8.9. Grupos mn-, -mn-e -nm-
8.10. Grupos -mm-e -nn-
8.11. Grupo -ns-anteconsonántico
8.12. Grupos -pc-, -pn-, -ps-e -pt-
8.13. Consoante + pc, consoante + pt
8.14. Grupos pn-, ps-e pt-
8.15. Grupo -sc-medial
8.16. Grupo sc-inicial
8.17. Grupo -st-
8.18. Algunhas observacións sobre a pronuncia dos gru- pos cultos
9.2.-ción, -sión
9.3.-nte
9.4. -mento
9.5.-se
9.6.-itee -te
9.7.-ble/ -bel
9.9. -ea
9.10. -oa
9.11. -us, -um, -o
9.12. -iño /-iñae -ino /-ina
9.13. -e
9.14. Masc. -án/ fem. -á, masc. -ano/ fem. -ana
9.15. Masc. -án/ fem. -ana
9.16. Masc. -ón/ fem. -oa, -ona
9.17. -de
9.18. -dade, -tade
9.19.-dade / -edade / -idade
9.20. -aría /-ería
10.1. Alternancia cua-/ca-/co-; gua-/ga-/go-
10.2. Ditongo oi
10.3. Ditongos ou/oi
10.4. Ditongosie, ue
10.5. Disimilación, metátese e epéntese de r
10.6. Encontros vocálicos
11.5. Palabras rematadas en -l
11.6. Palabras rematadas noutras consoantes
12.1. Nomes rematados en -n
12.2. Nomes rematados en vogal ou ditongo tónicos
12.3. Nomes rematados en -és
12.4. Formacións especiais
13. COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS
14.1.1. Formas
14.1.2.1. Contraccións coas preposicións
14.1.2.2.Encontro do artigo coa conxunción compara- tiva ca
14.2.1. Formas
14.2.2. Contraccións
15.1.1. Serie tónica
15.1.2. Serie átona
15.2. Posesivos
15.3.1. Paradigma dos pronomes demostrativos
15.3.2. Combinación co indefinido outro
15.3.3. Contraccións coas preposicións ene de
15.4.1. Formas dos cuantificadores
15.4.2. Formas dos identificadores
15.4.3. Contraccións
15.5. Relativos, interrogativos e exclamativos
16.1. Cardinais
17.1. Paradigmas regulares
17.2.1. Alteracións gráficas
17.2.2. Asimilacións
17.2.3. Verbos en -cer e -cir
17.2.4.1. Verbos acabados en -ear, -oar
17.2.4.2. Verbos acabados en -iar, -uar
17.2.4.3. Verbos acabados en -aer, -oer, -aír, -oír
17.2.4.4. Verbos en -uír
17.2.4.5. Verbos en -er(< -eer) e -ir(< -iir)
17.2.5.1.Verbos en -er
17.2.5.2.1.Verbos con ecomo vogal final do lexema no infinitivo
17.2.5.2.2. Verbos con ucomo vogal final do lexema no infinitivo
17.2.6. Produtividade da 2ª e 3ª conxugacións
17.3.1. Caber
17.3.2. Caer (vide 17.2.4.3)
17.3.3. Crer (vide 17.2.4.5)
17.3.4. Dar
17.3.5. Dicir
17.3.6. Doer (vide 17.2.4.3)
17.3.7. Estar
17.3.8. Facer
17.3.9. Haber
17.3.10. Ir
17.3.11. Ler (vide 17.2.4.5)
17.3.12. Moer (vide 17.2.4.3)
17.3.13.a) Oír (vide ademais 17.2.4.3)
17.3.14. Parir
17.3.15. Poder
17.3.16. a) Poñer
17.3.17. Pracer
17.3.18. Querer
17.3.19. Rir (vide 17.2.4.5)
17.3.20. Roer (vide 17.2.4.3)
17.3.21. Saber
17.3.22. Saír (vide 17.2.4.3 e 17.3.1, caberei)
17.3.23. Ser
17.3.24. Ter
17.3.25. Traer
17.3.26. Valer
17.3.27. Ver
17.3.28. Vir
18.1. De lugar
18.2. De tempo
18.3. De cantidade e precisión
18.4. De modo
18.5. De afirmación
18.6. De negación
18.7. De dúbida
20.2. Disxuntivas e distributivas
20.4. Concesivas
20.5. Condicionais
20.6. Causais
20.7. Consecutivas
20.8. Finais
20.9. Locativas
20.10. Temporais
20.11. Modais
20.12. Comparativas
20.13. Completivas
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego - 2003

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego - 2003

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 4,731 |Likes:
Published by alberto
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

* Autoría: Real Academia Galega
* Data de publicación: 2003
* Descrición: texto íntegro, en formato .pdf, das actuais Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, con todas as modificacións normativas do acordo de 2003.
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego

* Autoría: Real Academia Galega
* Data de publicación: 2003
* Descrición: texto íntegro, en formato .pdf, das actuais Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, con todas as modificacións normativas do acordo de 2003.

More info:

Published by: alberto on Sep 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 57 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 61 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 122 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 126 to 136 are not shown in this preview.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Noemi1995 liked this
lidinhna liked this
María Piñón liked this
Sonia Calvo liked this
Denilson Silva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->