Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kaedah Kajian

Kaedah Kajian

Ratings:
(0)
|Views: 9,663|Likes:

More info:

Published by: Shazana Binti Muhamed Sa'ad on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

 
BAHAGIAN A
Setiap penyelidikan yang dijalankan, bermula dengan permasalahan yang ditemuioleh pengkaji. Berasaskan permasalahan tersebut, pengkaji perlu memilihpendekatan yang sesuai untuk mengumpulkan data-data berkaitan. Sehubungan itupendekatan yang dipilih perlulah berdasarkan matlamat dan objektif kajian. Menerusipendekatan kualitatif pengkaji dapat menerangkan keadaan sebenar tentang apayang berlaku dalam lapangan selain ia bersifat humanistik, induktif dan holistik.Melalui pemerhatian, hubungan pengkaji dan peserta kajian akan menjadi rapat dandengan itu mereka boleh menjelaskan lagi hasil pemerhatian. Kaedah temubual pula,dapat menghasilkan data yang bersifat fleksibel kerana pengkaji bolehmengemukakan soalan bagi mendapatkan data yang menyeluruh. Begitu jugadengan penggunaan bukti dokumen, berupaya memperkukuhkan lagi data yangdipungut pada awal iaitu data pemerhatian dan temubual. Paling penting menerusigabungan data pemerhatian, temubual dan bukti dokumen membolehkan prosestriangulasi dijalankan.
 
BAHAGIAN B
Pendekatan kualitatif menekankan sumbangan yang banyak dalam bidangpenyelidikan. Pendekatan ini juga memberikan keyakinan yang jelas terhadapkesahan, keputusan dan fakta.Tugas penyelidik kualitatif adalah membuktikan percakapan dan perbuatanmanusia hasil daripada cara mereka menginterprestasikan kerumitan dunia mereka.Penyelidik kualitatif juga perlu memahami peristiwa kejadian dan perspektif responden. Dunia kehidupan respondenlah yang merangkumi bidang penyelidikandan penyiasatan. Kebenaran dalam konteks ini tertakluk pada kecenderungan tidakmenentu yang humanistik.Eisher (1979) menjelaskan, kaedah kualitatif menitikberatkan proses akibatdan keseluruhan yang tersusun bukannya pembolehubah bebas yang mementingkanmaksud bukannya statistik berkaitan tingkah laku. Kaedah kualitatif lebih berminatpada kesimpulan yang berdasarkan konteks yang berpotensi mewujudkan polisi barudan keputusan yang berbentuk kependidikan.Borton dan Lazarsfeld (1969) merumuskan kelebihan pendekatan kualitatif adalah seperti jaringan yang dibentangkan ke laut oleh nelayan laut dalam. Begitu jugalah penyelidikan kualitatif. Berbeza dengan kebanyakan kaedah tradisionalterhadap pengujian pengalaman pendidikan, penyelidikan kualitatif diklasifikasikanmelalui pemilihan metodologi, orientasi yang bebas daripada hipotesis danpenerimaan implisit pada kejadian alam semula jadi bagi segala peristiwa. Penyelidikmemperoleh pengertian berkaitan perspektif orang dalaman disebabkan keperluanmenjalinkan dan mengekalkan hubungan rapat dengan responden dan aktivitiresponden. Hubungan yang rapat ini membolehkan penyelidik melihat danmendokumentasikan kualiti sosial dan interaksi pendidikan yang sering ditinggalkanoleh penyelidik yang menggunakan kaedah penyelidikan positivistik.Oleh kerana laporan kualitatif tidak dibentangkan sebagai penjumlahanstatistik tetapi lebih kepada penerangan penyelidikan, ini mungkin memberikanfaedah kepada pelatih. Guru biasa, pekerja sosial dan jururawat adalah antara
 
mereka yang mungkin tidak mempunyai pengetahuan dalam teknik pengukuran yangcanggih. Dengan itu, mereka mungkin cuba beralih kepada laporan kualitatif bagimenguji pengetahuan yang mungkin tidak bernilai. Tetapi pada masa yang samamemperoleh pemahaman baru berkaitan usaha-usaha mereka.Terdapat lima ciri penting dalam penyelidikan kualitatif seperti berikut:
1.Keaslian (Naturalistik)
Penyelidikan kualitatif mempunyai kawasan yang berkaitan terus dengan datadan penyelidikan mempunyai kaitan terus dengan mengalami sendiri sejumlahmasa di sekolah, keluarga, dan jiran dengan membuat beberapa tindakanseperti penggambaran, penyuntingan, temubual, lakonan, penceritaan danlain-lain.
2.Penerangan Ringkasan Data (Description Data)
Pengumpulan maklumat dalam bentuk perkataan atau gambar dan tidakdalam bentuk angka. Data yang didapati adalah dalam bentuk temubual, notakerja, gambar, rakaman video, dokumen dan rekod rasmi.
3.Mengutamakan Kaedah Proses
Penyelidik kualitatif mengutamakan kaedah atau proses daripadamendapatkan keputusan atau hasil dan sangat berusaha dalam penyelidikanberkaitan pendidikan yang melibatkan guru dan pelajar dengan keberkesanankaedah pengajaran dan pembelajaran, strategi-strategi kualitatif bolehditerjemahkan dalam kegiatan, peraturan dan perhubungan harian.
4.Indukti
Penyelidikan kualitatif menganalisa data secara induktif bermaksudmendapatkan lebih banyak maklumat dalam tempoh masa yang panjang danmembuat beberapa andaian sehingga berjaya membuat keputusanmuktamad.

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
Yan Ni liked this
Rosmah Japlawi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Cikgu Mawar Sue Al-Berlisi liked this
Safinah Hassan liked this
Sophia Hong liked this
Safinah Hassan liked this
Safinah Hassan liked this
Joe Raize liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->