Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
33Activity
×
P. 1
Ebook "Truyền số liệu" - ĐH Phương Đông

Ebook "Truyền số liệu" - ĐH Phương Đông

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 10,016|Likes:
Published by Nguyễn Anh Dũng
Bắt đầu từ chương 3
Bắt đầu từ chương 3

More info:

Published by: Nguyễn Anh Dũng on Sep 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONECTION)
ISO (International Standards Organization) liên đoàn quốc tế các tổ chức quốc giavề tiêu chuẩn, gồm các đại diện của nhiều quốc gia. Nó là một tổ chức phi chính phủđược sáng lập năm 1947 với nhiệm vụ đẩy mạnh việc phát triển của các tiêu chuẩn quốctế. Một chuẩn ISO bao hàm tất cả kết nối mạng là mô hình OSI. Hệ thống mở là một môhình mà nó cho phép một hay nhiều hệ thống khác không quan tâm tới nó ở dạng kiếntrúc nào. Mục đích của mô hình OSI là tính mở trong kết nối các hệ thống khác nhaungoại trừ yêu cầu thay đổi về mặt logic dưới phần cứng và phần mềm. Mô hình OSIkhông phải là một giao thức, nó là một mô hình cho thoả thuận và thiết kế một kiến trúcmạng sao cho linh linh động, thiết thực và dễ xâm nhập.
3.1. Mô hình
Mô hình OSI là một lớp khung cho thiết kế hệ thống mạng cho phép kết nối tới tấtcả các kiểu hệ thống máy tính. Nó gồm có 7 phần riêng biệt nhưng có mối quan hệ giữacác tầng, mỗi tầng được định nghĩa cách xử lý việc di chuyển thông tin dọc mạng nhưhình 3.1. Việc nắm vững mô hình này thì nắm chắc được việc kết nối dữ liệu.
Kiến trúc tầng
Mô hình OSI được xây dựng 7 tầng theo thứ tụ: tầng vật lý (tầng 1), tầng liên kết dữliệu (tầng 2), tầng mạng (tầng 3), tầng giao vận (tầng 3), tầng phiên (tầng 5), tầng trìnhdiễn (tầng 6), và tầng ứng dụng (tầng 7). Thể hiện như hình 3.2 khi chuyển một thông báo (message) đi từ máy A tới máy B nó phải thông qua nhiều tầng trung gian. Nốt trunggian luôn bao hàm chỉ ba tầng đầu của mô hình. Trong đà phát triển của mô hình thìngười thiết kế việc chuyển đổi dữ liệu được thông qua tất hết cả các tầng cơ bản. Mỗitầng mạng có một chức năng mạng sử dụng và tập hợp các chức năng thành một tầng.Mỗi tầng định nghĩa cho một nhóm chức năng để phân biệt với các tầng khác. Nhưng phần quan trọng là mô hình OSI cho phép hoàn thành một chuyển đổi một thông báo giữacác hệ thống.1
 
 Hình 3.1 Mô hình OSI  Hình 3.2 Các lớp OSI 
Xử lý ngang hàng:
Với một máy đơn, mỗi tầng chỉ phục vụ tầng trên và dưới của nó. Ví dụ tầng 3 chỉđược dùng để phục vụ bởi tầng 2 và yêu cầu phục vụ đối với tầng 4. Giữa các máy, tầng xtrên máy này kết nối với tầng x trên máy khác là việc kết nối mang ý nghĩa về mặt logic.Việc kết nối này chỉ thực hiện với sự thoả thuận ngầm gọi là giao thức. Trên mỗi máyviệc xử lý giữa các lớp gọi là
xử lý ngang hàng
(peer to peer processes).Tại tần vật lý thì việc kết nối mới là trực tiếp như hình vẽ 3.2. Khi chuyển một dòng bít từ máy A tới máy B. Tại các tầng cao, việc kết nối chỉ di chuyển xuống thông qua các2
 
lớp ở máy A, và ngược lại thông qua các lớp ở máy B. Tại mối tầng thì dòng bí này phảithêm một số thông tin của tầng và chuyển tới tầng thấp và ngược lại ở máy B thì qua mỗitầng thì thông tin này được tách ra và cuối cùng được tới máy B là dong bít ban đầu.
Giao diện giữa các tầng
Dữ liệu và thông tin mạng qua các tầng của máy gửi và trở lại qua các tầng của máynhận được thực hiện nhờ và giao diện giữa các cặp tầng liền kề. Mỗi giao diện này đượcđịnh nghĩa bởi các thông tin của tầng đó. Với giao diện định nghĩa đúng và chức nănglàm phù hợp tới một mạng. Như vậy ở mỗi tầng chỉ phục vụ yêu cầu tới tầng nó mongđợi.
Tổ chức của các tầng
Bẩy tầng có thể thuộc về 3 nhóm con. Tầng 1, 2, và 3- tương ứng với tầng vậy lý,liên kết dữ liệu và mạng- gọi là tầng hỗ trợ mạng; Sự thoả thuận với diện mạo vật lý choviệc chuyển dữ liệu từ một thiết bị này tới một thiết bị khác (như phần điện, kết nối vậtlý, địa chỉ vật lý và thời gian giao vận và độ tin cậy). Tầng 5, 6 và 7 – tương ứng với tầng phiên, trình diễn và ứng dụng- có thể thông qua một nhóm là hỗ trợ sử dụng tầng nó làmviệc thông qua phần mềm hệ thống, Tầng 4, tầng giao vận thực hiện việc truyền dữ liệugiữa hai đầu mút (end to end) thực hiện việc kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệugiữa 2 đầu mút. Dưới mô hình OSI phần lớp là được xây dựng bởi phần mềm ngoại trừlớp vật lý là được xây dựng chỉ bởi phần cứng.
 Hình 3.3 Trao đổi thông tin trên mô hình OSI 
 3

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dinh Quy Le liked this
Duong Bui liked this
Aj Mýt Ju liked this
Aj Mýt Ju liked this
To Gia Hieu liked this
Huyền Di liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->