Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Epites Szalmabala Felhasznalasaval - Andras Pandula

Epites Szalmabala Felhasznalasaval - Andras Pandula

Ratings:
(0)
|Views: 228|Likes:
Published by Ko Pi

More info:

Published by: Ko Pi on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

 
ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL
NOVÁK ÁGNES
2002
JANUÁR
S
ZE N T
I
ST VÁ N
E
G YE T E M
Y
B L
M
I K L Ó S
M
Û SZA K I
F
Ô I SK O L A I
K
A R
, É
P Í T E T T
K
Ö RN YE ZE T
T
A N SZÉ K
H - 1146 B
U D A P E ST
, T
H Ö K Ö L YÚ T
74,
T E L
 /
F A X
: 00 36 1 351-7404, email: novag@elender.hu honlap: www.labor5.hu
 
ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVALE L Ô SZ Ó
Ebben a füzetben szeretnénk bemutatni egyrégi építésmód megújult változatát. Mindazokakik kézzelfogható közelségbe kerültek ehhezaz építési technikához nagy jövôt jósolnakneki.Mindazonáltal biztosak vagyunk abban, hogytekintettel az anyag jellegzetességeire, ez afajta építés remélhetôleg sokáig a magánerôsépítésre lesz jellemzô, ahol azok az építtetôkakik szeretnének személyesen részt venni asaját lakásuk, vagy közösségi épületüképítésében lehetôséget kapnak erre. A magán-erôs építés nem tekinthetô egy elavult építésiformának, hiszen a kézi munka, a saját ízlés ésgondolati világ anyagba öntése újra elôtérbekerül a nem high-tech értelemben tekintettminôségi építésben.A füzetben bemutatásra kerülô szalmabálaépítés jellegzetessége a természetes anyagokhasználata, a környezethez való alkalmazkodás,és az építésben való aktív résztvétel. Mindez aházilagos kivitelezésben jobban megoldható,mint az iparszerû építésben.A szalmaház kifejezésre bizonyára sokunknak jut eszébe “A három kismalac“ meséje (amiar egy téglaipari reklám is lehetne), de voltakaki újrafûzték a mesét, és a - szinte csak állat-kertben látható - farkas helyett a díjbeszedôttették meg fôgonosznak.Ebben a mesében a szalmaházikós kismalacnevethet a legvidámabban.Ha a szalmaházak energetikai elônyeit kellcsupán hansúlyozni kétség sem férhet e régi-újanyag használatának jelentôségéhez. Azonbanennél sokkal többet jelenthet a szalmabálaházépítés Magyarországon.
A SZALMABÁLA ÉPÍTÉS TÖRTÉNETI HÁTTERE
Ha az internet segítségével keresünk informá-ciókat, a “Straw bale building” címszóra 177címet jelöl ki a keresôprogram, melynek 80%-a amerikai vagy kanadai honlap. Ez a szalmabálaházépítés eredetét és jelenlegi elterjedését ismutatja.Az általunk ismert legrégibb, ma is álló épületNebraskában található, 1901-ben épültlakóházként. Valószínû azonban hogy ennélrégebben is épültek szalmabála házak, de azelsô tömeges elterjedés valóban a századelônvolt (akkor amikor Kanadában a hasábfábólépült házak terjedtek el a boronaházak olc-sóbb változataként).A helyszín és az idôpont jellemzô.
M
IH Í V T AÉ L E T R EE Z TAT E CH N I K Á T
:
-órsi belsô népvándors az USAhatárain belül (rabszolgafelszabadításutáni évtizedek, tömeges migráció), vagyismezôgazdasági ismeretekkel rendelkezôszabad munkaerô és lakásigény egyidejûmegjelenése-többmilliós pesség bendorlásafôleg Európa országaiból (immigráció),fokozott lakásigény, egyre újabb farmokkialakulása
2
Teherhordó szalmabála falas épület 1928-ból.Az épület eredetileg zarándoktemplom volt, mais közösségi célra használják.(USA, Nebraska állam)
 
ÉPÍTÉS SZALMABÁLA FELHASZNÁLÁSÁVAL
-hatalmas gabonatermô területek(Kanadában is)-az állattartás jellegzetessége, hogyéppen a nagyterületû farmok miatt nemhasználták fel a szalmát olyan mértékbenmint nálunk, ahol a szárazalmos tartásvolt a jellemzô, az USA-ban a kedvezôbbtéli idôjárási viszonyok miatt a szilajtartásés vándorló legeltetés volt a jellemzô-a mezôgazdaság gépetettge, agabona aratásával kapcsolatos eszközparkfejlôdése (elterjedtek a gôzzel majd olajjalhajtott bálázógépek az aratógépek mel-lett)Mindezen tényezôk amellett szóltak, hogya bálázott szalma helyszíni építési fel-használása és a lakásigény kielégítéseegyütt lehetséges. Az építés soránszerzett tapasztalatok többféle megoldástis kiérleltek.-elsôdleges elterjedtek a teherhordó-falas (azóta is Nebraska-stílusúnaknevezett) a téglakötéshez hasonlóan kétvagy háromzsinóros bálából kötésbenrakott falak, a sarkokon fabetéteserôsítéssel-az erdôsebb területeken a hagy-ományos favázas épületek kitöltôszerkezeteként használták a szalmabálákat-rizstermô területeken, és ahol nagyvolt a termeszjárás, rizsszalmából présel-tek bálákat, ha ebbôl épült a ház, nemrágták meg a termeszek (a len szalmájapéldául nagyon jól ellenáll a nedvességnekés rothadásnak, azonban a nagyobb olaj-tartalom miatt könyebben ég)-préritüzes területeken romszorvakolták a szalmabála házakat, az ígykeletkezett mintegy 8 cm vastag vályog- jellegû vakolat tûzbiztossá tette azépületeket, sok favázas épület leégett, dea szalmaházak falai megmaradtak épség-ben-néhány esetben nagyobb közösségiépületet (imaházat, templomot) építettekaz új telepesek, közös erôvel olcsó anyag-ból saját közösségük számára, ma is jellemzô, hogy egyes kis-közöségiépületet ezzel az olcsó, közösen építhetômegoldással készítenek
A SZALMAHÁZAK UJJÁÉLEDÉSE
Az öko-szemlélet térhódítása a táplálkozás,ruházat és belsôépítészet után a lakóépületekfelé is fordult. Fontossá vált makrogazdaságiszinten is az energiatakarékosság, az egyénszintjén pedig az egészséges otthon.Nem kell csodálkoznunk tehát, hogy a nyolc-vanas években az USA-ban, Kanadában és las-san Európában is ujjáélesztették a szalmabála-házépítés hagyományait.Európában fôleg Franciaországban épültek azúj lakóházak, de több országban is folyik kísér-leti építkezés (Dánia, Németország, Írország,
3
Teherhordó szalmabála falas épület 1938-ból.Az épület eredetileg lakóépület volt, ma a Bur-rit Múzeumnak ad helyet.(USA, Alabama állam)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Subotay Yılancık liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->