Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
asean(r)

asean(r)

Ratings: (0)|Views: 882 |Likes:

More info:

Published by: Mohd Noh bin Md. Yunus on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
KEJAYAAN ASEAN SEBAGAI SEBUAH PERTUBUHAN SERANTAU.PENGENALAN
ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok oleh lima buah negara Indonesia,Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei menyertai ASEAN pada 8 Januari1984. Ia disusuli dengan penyertaan Vietnam pada 28 Julai 1995, Laos dan Myanmar23 Julai 1997 manakala Kemboja pula menjadi ahli ASEAN pada 30 April 1999.Pengembangan keanggotaan juga menambah jumlah penduduk yang diwakilinyamemandangkan rantau ASEAN mempunyai penduduk dianggarkan 500 juta orangdengan keluasan 4.5 juta kilometer persegi.Jika diambil kira peluasan peranan dan strategi ASEAN, dengan adanya pertemuanseperti Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS), jumlah penduduk yang diwakili dandibabitkan bersama menjangkau tiga bilion orang. Ia bersamaan dengan separuhdaripada jumlah penduduk dunia pada masa sekarang. Daripada hanya lima buahnegara, selepas 38 tahun keanggotaan ASEAN sudah dua kali ganda. Timor Leste,negara paling muda di dunia dan pernah berada di bawah pemerintahan Indonesia,kini berharap menjadi anggota ke-11 ASEAN.
 
MATLAMAT DAN TUJUAN
Matlamat penubuhan Asean meliputi bidang ekonomi, politik dan sosial. Antaranya ialahmempercepatkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya melalui kerajasama rapat dikalangan negara sahabat. Setiap ahli hendaklah mencari jalan ke arah keamanan dankestabilan selaras dengan prinsip Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain itu anggota pertubuhan ini akan bantu-membantu dari segi program ekonomi, budaya, teknikal,saintifik , pentadbiran, penyelidikan, pendidikan dan khidmat profesional. Setiap negaracuba bekerjasama dalam bidang perindustrian dan pertanian serta pedagangan serantau.Kajian tentang Asia Tenggara akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan persefahaman yang lebih luas. Di peringkat antarabangsa, Asean akan mengekalkankerjasama dan sependapat ketika berhubung dengan pelbagai organisasi antarabangsa,wilayah lain dan antarabangsa.Matlamat di atas lebih menekankan kerjasama ekonomi tetapi realitinya kerjasama politik lebih menonjol. Ini ada kaitan dengan sejarah penubuhan Asean itu sendiri. Ia bertolak dari kesan kelemahan dan ancaman bersama menghadapi Teori Domino dan bukan hasildari 'kekuatan bersama' sebagaimana Kesatuan Eropah.Rantau Asia Tenggara amat berpotensi untuk berperang . Terdapat pelbagai isu untuk dijadikan bahan sengketa. Antaranya peristiwa Ganyang Malaysia, tuntutan bertindihterhadap Pulau Sipadan dan Ligidan, Pulau Batu Putih, tuntutan Filipina terhadap Sabah,isu Tawi-Tawi, Patani, perpisahan Singapura dan Malaysia , Kepulauan Spratly dan banyak lagi isu politik.
 
Mujurlah pemimpin Asean yang dinamis bersedia ke meja rundingan dan mengenepikanisu 'remeh' yang ada. Ancaman Teori Domino , pelampau politik dan agama, sengketakaum di dalam negeri dan ancaman pengganas komunis memperkuatkan lagi kerjasamaAsean. Asean juga didokong dari belakang oleh Amerika, Eropah dan Australia bagimenampan pengaruh komunis Rusia dan China di Indochina.
PRINSIP ASAS
Dalam hubungan antara satu sama lain, negara-negara anggota ASEAN telah menerima pakai prinsip-prinsip asas berikut, seperti yang terkandung dalamPerjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC)tahun 1976:1.Saling hormat menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesaksamaan, integritiwilayah dan identiti nasional semua negara;2.Hak tiap-tiap Negeri untuk memimpin kewujudan nasional bebas daripadacampur tangan luar, subversif atau paksaan;3.Bukan gangguan dalam urusan dalaman antara satu sama lain;4.Penyelesaian perbezaan atau pertikaian dengan cara yang aman;5.Penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan dan.
PIAGAM ASEAN
Deklarasi Kuala Lumpur Bagi Pembentukan Piagam ASEAN yang akan ditandatanganipada Sidang Kemuncak ASEAN Ke-11 minggu 2005 sebagai 'sesuatu yang palingpenting kepada kita'. Pembentukan Piagam ASEAN menunjukkan bahawa ASEANmahu bergerak sebagai satu entiti perundangan untuk menggalakkan tadbir urusyang baik, hak asasi dan demokrasi. Ia akan menjadi satu prinsip pegangan."Janganlah kita dihalang oleh kata-kata,'' kata Syed Hamid ketika ditanya mengenaiagenda ASEAN yang kadangkala dilihat penuh dengan retorik. Beliau berkata,kemampuan ASEAN untuk melaksanakan apa yang telah dipersetujuinya merupakansatu faktor yang akan mempengaruhi tanggapan umum sama ada ia sedangbergerak ke arah yang betul.ASEAN bukan sekadar bercakap tetapi lebih cenderung untuk bertindak seperti yangdibuktikan menerusi Pelan Tindakan Hanoi yang diluluskan pada 1998 dan disiapkanpada 2004. Ia merupakan rancangan yang pertama daripada satu siri pelan tindakanatau program ke arah menjayakan Wawasan ASEAN 2020. Pelan itu diikuti ProgramTindakan Vientiane. Pelan Perancangan Integrasi ASEAN yang dipersetujui padaSidang Kemuncak ASEAN Ketujuh di Brunei mempunyai tiga tonggak mengurangkan jurang pembangunan khususnya dalam membantu Kemboja, Laos, Myanmar danVietnam, mengukuhkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan integrasi ekonomi.Dalam konteks lebih luas, ASEAN sedang menuju ke arah kerjasama ekonomi lebihluas menerusi EAS.
 
KEJAYAAN ASEAN YANG MEMBANGGAKAN
Asean telah mengemukakan pelan Zopfan, konsep kawasan bebas senjata nuklear danmempunyai 'power broker' dalam pelbagai isu antarabangsa. Suara Asean amat menonjoldi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pusingan Uruguay, Pertubuhan PerdaganganSedunia ( WTO), Unesco, isu Kampuchea dan isu Bosnia Herzegovina.
1.POLITI
Teras utama kejayaan politik Asean ialah meja rundingan dan tidak mengamalkankekerasan bagi melaksanakan keadilan. Sehingga kini semakin banyak negara inginmenyertai Asean. Antaranya ialah Myanmar, Kemboja, Laos , Vietnam, Sri Langka danBangladesh. Kesatuan Eropah turut mengiktiraf suara Asean sehingga ASEMditubuhkan. Sebelum ini Jepun dan Amerika telah mengadakan rundingan dengan Asean.Sejak tahun 1967 ASEAN telah mengeratkan politik utama yang menyumbang kepadasemula rantau keamanan dan kestabilan, dan hubungannya dengan negara-negara lain,wilayah dan organisasi. Yang utama antaranya ialah:Pada 27 November 1971 menteri-menteri luar negara anggota ASEAN kemudian bertemu di Kuala Lumpur dan menandatangani Zon Aman, Bebas dan Berkecuali(ZOPFAN) Deklarasi. Ia melakukan semua anggota ASEAN untuk "mengerahkan usahauntuk mendapatkan pengiktirafan dan penghormatan untuk Asia Tenggara sebagai ZonAman, Bebas dan Berkecuali, bebas daripada apa-apa cara campur tangan oleh kuasa-kuasa luar," dan "membuat usaha untuk meluaskan kawasan kerjasama, yang akanmenyumbang kepada kekuatan mereka, perpaduan dan hubungan rapat. "ZOPFAN mengiktiraf "hak setiap negeri, besar atau kecil, untuk memimpin kewujudannasional bebas daripada campur tangan luar dalam urusan dalaman sebagai gangguan iniakan menjejaskan kebebasan, kemerdekaan dan integriti."Lima tahun yang akan datang sebelum pembangunan utama seterusnya dalam kerjasama politik akan datang Sidang Kemuncak Asean pertama di Bali, apabila pemimpin- pemimpin ASEAN menandatangani tiga dokumen utama: Deklarasi ASEAN Concord,Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, dan Perjanjian MewujudkanSekretariat ASEAN.Berlepas dari Deklarasi Bangkok lebih berwaspada, Deklarasi ASEAN Concord yangdinyatakan untuk pertama kalinya bahawa negara-negara anggota akan memperluaskankerjasama politik. Ia juga mengguna pakai prinsip-prinsip untuk kestabilan serantau dan program tindakan bagi kerjasama politik. Program ini dipanggil untuk mengadakansidang kemuncak ASEAN di kalangan ketua-ketua kerajaan; menandatangani PerjanjianPersahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara; menyelesaikan pertikaian intraregional"dengan cara yang aman secepat mungkin"; memperbaiki jentera ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama politik; belajar bagaimana untuk membangunkan kerjasamakehakiman termasuk kemungkinan satu perjanjian ekstradisi Asean, dan mengukuhkan perpaduan politik dengan menggalakkan pengharmonian pandangan, menyelaraskan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->