Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nr 36

Nr 36

Ratings: (0)|Views: 292|Likes:
Published by geo211988
Asteptam sa ne citesti !
Asteptam sa ne citesti !

More info:

Published by: geo211988 on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
Nr.36
On'e,li
Saptamanaldecultura,atitudine~iinformare
6
iulie-
12
iulie
2011
UnPROIECT
CENTRUL
al
Asociatiei
deTineretONESTIN
ONSILIEREINFORMAREVOLUNTARIAT
ASOCIATIAOfTIHfRfT
 
2
Rellec1iidinICIOllillie
Ora25
Lagrani1adintre
apa
,i
u~~
Marea.Unimensuniversl/abuloslincareitipotimasurapropria-tidimensiuneprintr-omultitudinedeposibilitati~iincare,maimultsaumaiputinlpotiratacica
tmr-un
labirintlcautandnelncetat,cuin/rigurarel
un
minusculpetecdepamantl
un
ipoteticpunctdesprijin.Sicesentimentdudat,prinvarietateadecomraste,potitncerca,lasandu-tebenevolinvoiavalurilor.Cate/urtuninecrutatoarei~itncearcaputerilecutemerarulvoluntar,lntr-oincle~taredureroasadeforteinegale~itotdeaunaplinedesemni/icatii.Catatristeteitipoateo/erilgeneroasallntr-olini~tedepartedelume,incareparea~itimpulaancoratlaportileuitarii.Cateizbanzitrecmoare~iin/rangeridecisivenu-idaubravuluimatelotculoaresensuluideaexista~idealupta.
Dumnezeu,marinarii~iregele!Peintinsulapelor,marinarulnuesteinsasingur.Comunitateadepe
0
nava,dincarevremelnicfaceslelparte,senumesteechipaj,iaracestaestecondusdeuncomandant.Penavacomandantulestesuveran,este"Dumnezeul"marinarilor,atatatimpcatelnudacu"oi~tea-ngard",cattirnpmaiareincaminteacuel.~i,oricatdesuveranarfi,comandantulnuesterege.Pemaredernocratiasesubordoneazaunorlegispecifice.Tncazdenecaz,comandantulparasesteultimulnava.Dacadabircufugitii,inainteaorlcarulmembrualechipajului,lucrucarepoatefinumittradare,comandantulnui~ipierdevlata,nuestecondamnat,cidoari~ipierdebrevetul.A~acumunsoferprofesionisti~ipierdepermisuldeconducere.lardaca,datorltauneiproastenavlgatli,navaesueazapeuscatsauseciocnestecu
0
alta,venltapecontrasens,comandantuluinuiseirnputaacestlucru.ComandantpeuscatPeuscat,lucrurilestaucutotulaltfel.Aici,comandantulsenurnestepresedlnte,iarprerogativeleluisuntdictatedeConstltutle,PresedintelenuesteniciDumnezeu,niciZeus,elfiindalesdeunechipaj,cevamaimaredecatceldepe
0
nava,acestapurtandnumeledepoporsaunatlune.Macardinacestconsiderent,amputeaspuneca,peuscat,poporulestesuveranintr-osocietate
dernocratica
incarefunctioneazaseparareaputerilorinstat.Asadar,peuscat,presedintelenuestesuveransi,cuatatmaiputln,nusepoatecomparacuunrege.Deaceea,peuscat,unpresedlntenuarevoiesase"ciocneasca"nlciodatacuGuvernul,ParlamentulsauJustitia.Pre~edinteletuturor...Peuscat,presedlnteletrebuiesafiepresedlnteletuturorconcetatenllor,indiferentdacaacestlasuntprofesori,cadremedicale,politlstl,cadremilitaresaupensionari.Unpresedlntenuaredreptulsasesuperepenici
0
categoriesoclalasauprofeslonala.EItrebuiesafie
lnteleptul,
mediatorulintrelnstitutlilestatului~idiplomatulinrelatiilecucelelaltepopoaresaunatluni.Princomportamentulluipresedlntelenutrebuiesapunaintr-oluminaproastatara~ipoporulpecareIereprezinta,indiferentdepropriileluiconvingeri.Candunpresedlnteconsiderscalucrurileildepasescsauatuncicandconstatacapropriulluipopornuilmaiagreeaza,elpoatesai~iinaintezedemisia~inimeninuilvaacuzaca"abdicand"astfelacomisunactdetradare,Estedarcaunaestesafiicomandantdenava~ialtcevaestesafiipresedinteleunei
tari,
0paralela,fieea~ifortata,intreceledouafunctiideconducerenepoateusorconvingecasuntmultmaimultelucruricareIesepara,decatceleceIeapropie.Depe
0
navaaflataindificultateapelulSOS(SalvatiSufleteleNoastre)estelansatlaordinulComandantului,intimpce,peuscat,poporulestecelcelanseaza,aproapezilnic,acestsemnal,asteptanddelapresedinteunsemnal"marieisale".Diferentelesuntlafeldemari,caintreapa~ipamant.
Aplouatmult,iaracums-aa~ternut
0
lini~teapasatoarelodatacuultimapicatura.infine,
te
uitiinjur~icautisaevaluezie/ectele.Descopericatotulestesumbru~itrlst,ca
un
obrazinundatdinbe/~ugdelacrimi.Petoataintindereatarmuluilnisipulparebiciuitdeloviturimicillnslstente,careaucreatpestetotcratere,peimensulteritoriudegranitadintreuscat~iape.Maintrebtotusl,dece
0
ancoraseamanaatatdemultcu
0
cruce?
AlexTOMA
Colegiulderedactle:Pre~edinteOnestinAlexandruCRISTEAEditorcoordonator:FlorinS.ALBUConsultantdespecialitateProf.GabrielSTANMachetareClaudiuGABURELRedactoriONESTIN:ClaudiuGABURELMihai-ArthurGHEORGHECorectori:ElenaDOBO$ARIUMihai-ArthurGHEORGHE
tonut
MORARURedactoricolaboratori:$tefanPOPESCUAlexTOMAIfrimCORNELIUPetruDONEAdresaredactiel:Bd.Republicii47/56,Onesti,BadiuTelefonfix:0234320060Telefonmobil:0755164224E-mail:ziarulora25@yahoo.comWeb:www.ziarulora25.roTiparit:RINGlERPRINTISSN2068-987X
 
www.ziarulora25.roActualitateoaliooall
3
Istoriauoeilalse"istorii"
Tnultimiletreisaptamani,mediaa"tocatmarunt"initiativapre5edinteluiprivindlansareaunuiproiectdeorganizareadministrativteritorialaaRomaniei.
Proiectulincauzapropuneaoptrnegajudete,careinformaprezentatapastrapracticconflguratlaactualelorregiunidedezvoltare.lnitlatlvapresedlntelui,cazutaparcadinsenin,asurprinspana~ipartideleceformeazacoalltlaaflatalaputere.Dupa
0
primabajbaialapenibllainnecunoscut,cativamembriaiPDL,urrnatldecatlvareprezentantlaiGuvernului,autrebuitsarecunoascafaptulcaaufostluatl~ieiprinsurprindere~icadefaptesteyorbadoarde
0
"schiW',
0
propunerenevlnovataapresedlntelui,carenueste
lnsotlta
~ide
0
detaliere,inarnanunt,aproblemei.Interesulpoartafesul!TnceeaceiiprlvestepeparteneriiUDMR-i~ti,aflatllaguvernare,acestlaauramaspur~isimpluperplecslinfataacestuiproiectlansatdepresedlnte,proiectpecareceidelaPDLaufostnevoltlrepedesailagreeze,bachiarsaiiexpliceavantajele...Suparata,minoritatearnaghlara,aflatamaimereulaguvernare,ainceputsafacavaluri,lasandde
lnteles
cadacavafirnentlnutacestproiectsevagandifoarteseriosdacavamairarnanelaputeresauvatreceinopozltle,Astacuatatmaimultcucataveau~ieiunproiectde
lmpartlre
aRornanlelin16felii,dincareunacuprindeevident,[udeteleMures,Harghita~iCovasna.Joculde-anegociereaTemalansatadepresedlntealuatamploare,asa
lncat
acesta"aslrntitnevoia"sainviteladiscutil~iopozltla,lideriiacesteiafiindulteriorcatalogatldesefulstatuluicafiindimaturi~isuperficiali.Intransigentulpresedlntes-aaratatafi~iunmaestrualcompromisului,oferindmaghiarimiio"solutiemaxlrnala"care,oricum,~ieaeradeneacceptat.A~atncat,panalaurrna,PDL~iUDMRauconvenit,mailavedere,mailados,ca"tocmeala"peparcelareaRornanleitrebuiearnanata.Siuiteasa,
0
furnlgenaaruncatapepiatadepresedlntele-adatunsubiectdedlscutle~iocupatlezlarlstilor,anallstllorpolitici~ichiarpoliticienilor,abatandu-leacestoraatentladelaadevaratelesubiecteincomodepentruceiceneconduc.Dacatotsevaface...Dacanuacum,maitarziu,aceastaproblemavareveniindlscutie,insanouaorganizareadministrativteritorlalaaRomanleinueste
0
chestiunepecaresa
0
implementezidupa
0
schemafacutapepiciorsaupeunservetellarestaurant.La
0
analizamaiatenta,nicimotlvatlalnvocatapentruaceastareorganizare,aceeadeatrageremailesnlcloasaafonduriloreuropene~idereducereaefectivuluiadministrativ,precum~iadeconcentratelordinteritoriu,nupreastainpicioarefara
0
chlbzuitagandire.Schemedeorganizareadministrativterltorlalapotfitotatateacatecornblnarlde42de[udeteputemface.Ceamaiconvenabllatrebuiesafieinsa~iceamairealists,ceacaresatinaseamadeanumiteconsiderente.VariantedereorganizareDintremultiplelesolutiiposibilene-ampermis~inoi"prospetimea",saavansarndouavariante.0primavarlanta(trasatacunegru)areinvedere
0
organizarea[udetelorchiarininteriorulregiunilordedezvoltare,iaradouavarlanta(trasatacurosu),maiagreata,presupune
0
asocierea[udetelor,functledeanumitecompatlbllltatlzonale~itraditilistorice.Tnambelecazuri,asociereavlzeazadoua[udete.Ideeaestedepastrarea[udetelor~iadenumiriiacestora,iarcaformaadministrativasuperloaraapare"prefectura".Tndenumireaprefecturiloramavutinvedere,atatdenumirimaivechialeunorzonegeografice,cat~idenumiricetinchiardeorasulsau[udetulderesedlnta,Acesteaseregasescintabelulalaturat~isuntvalabilepentruadouavarlantapropusa.Desigur,nicisolutlllenoastrenureprezlntaschemebatute
ln
cuiesauinfailibile,cidoarunsimpluexercltlu,
Astlel,amputeaavea
21
depre/ecturi
(nu
regiuni,comitatesaudistricte)pestecatedouajudete,fiecare5i
nu
42
dejudete
cu
cate
0
pre/ecturafiecare.Dinacestpunctdevedere,marimodificariinteritoriu
nu
s-arproduce.lardacatotexistaintentiademodi/icareaConstitutiei,dupacomuna,ora5,judet
nu
ar/inici
0
problemasaapara5i"pre/ectura"caformadeorganizareadministrativteritoriala.
AlexTOMA
VARIANTA1
ROMANIA
JUDETE
UNGARIA
VARIANTA2
ROMANIA
JUDETE
UNGARIAMAREA
NRPREFECTURACRTDenumireResedintaJUDETE
1
MarmatiaBaiaMareMaramures:SatuMare
2
NaoocaCluiClui:Salai
3
CrisanaOradeaBihor:Arad
4
BanatTimisoaraTunis:CarasSeverin5MuresTarzuMuresMures:BistritaNasaud
6
CiucMiercureaCiucHarzhita:Covasna7HunedoaraDevaHunedoara:Alba
8
BrasovBrasovBrasov:Sibiu
9
BucovinaSuceavaSuceava:Botosani
10
lasilasiIasi:Vaslui
11
TratusBacauBacau:Neamt
12
CovurluiGalatiGalati:Vrancea
13
BuzauBuzanBuzau:Braila
14
OlteniaJiuTarzuJiuGori:Mehedinti15OlteniaBanieCraiovaDoli:Olt
16
ArzesPitestiArzes;Valcea17PrahovaPloiestiPrahova:Dambovita
18
V1asiaAlexandriaTeleorman:Giurziu:I1fov
19
BarazanCalarasiCalarasi:Ialomita
20
DobrozeaConstantaConstanta:Tulcea
21
BucurestiBucurestiBucuresti
.Nunti,botezuri,aniversriFilmdocumentar/prezentarept.lnstitutllpublice~iprivateReportaje,stiri..Fotografiepublicitara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->