Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 210|Likes:
Published by lisondra_glenn

More info:

Published by: lisondra_glenn on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2011

pdf

text

original

 
MGA SANGKAP, PROSESO AT MODELO NGMGA SANGKAP, PROSESO AT MODELO NGKOMUNIKASYONKOMUNIKASYONSi Aristotle, sa kanyang “Retorica” ay bumanggit ng tatlong sangkap ngkomunikasyon; ang nagsasalita, ang sinasabi at an nakikinig.Karaniwan sa mga modelo ng komunikasyon ay tulad ng binanggit ni Aristotle, lamang, ay may dagdag pa ang sa makabagong palagay. Ang isa sa mga huling modelo ngpakikipagtalastasan ay ang nilinang nina Claude Shannon at Weaver. Dito ay hindilamang tuwirang pag-uusap ng tao ang kanilang ninanggit kundi ang paggamit ng pahatid-kawad. Ayon sa kanila, lima ang sangkap ng komunikasyon:1. Pinanggalingan2. Tagatanggap (transmitter)3. Senyas o kodigo4. Tagatanggap ng pahatid (receiver)5. DestinasyonKung ang pinanggalingan ay ang nagsalita; ang senyas ay mensahe at ang destinasyon ay ang nakikinig; mayroon pa rin tayong modelo ni Aristotle na dinagdagan ngdalawa pang sangkap nina Shannon at Weaver; ang “transmitter” na tagapaghatid ng senyas o mensahe at ang “receiver” na tagatanggap ng pahatid para sa kinauukulang destinasyon.Gaya ni Aristotle si Wilbur Scharamm ay nagsabing tatlo ang pinakamahalagangsalik g komunikasyon: 1. Pinanggalingan 2. Mensahe3. Destinasyon.Angpinanggalingan ay maaring ang taong nagsasalita, sumusulat, gumuguhit, kumukumpas, o organisasyong pangkomunikasyon na gaya ng palimbagan, estasyon ng telebisyon o tanghalan. Angme nsahe ay maaring nasa porma ng tinta sa paperl, usok buhat sa siga (sa India), tunog na dala ng hangin, kumpay ng kamay, bandilang iwinawagayway o senyas na may dalang kahulugan gaya halimbawa ng kodigong Morse. Angde stinasy o n ay maaring ang taong nakikinig, nanonood o nagbabasa o miyembro ngpangkat; halimbawa’y pangkat ngKomunikasyon  1nagtatalakayan, nagsisipagpanayam, nanonood ng basketbol, nagbabasa ngpahayagan, o nanonood ng telebisyon.Ayon naman kay Richard Swanson at Charles Marquardt ay lima rin ang sangkap ngkomunikasyon:1. ang pinanggalingan ng mensahe (sumulat o nagsalita)2. ang ideya o mensahe3. kodigo (wika, kumpas, o ekspresyon ng mukha)4. paraan ng paghahatid (limbag, alon ng hangin, pahatid-kawad)5. tumatanggap ng mensahe (bumabasa o nakikinig)Ang Pinanggalingan ng Mensahe. Lahat ng komunikasyon ay nagsisimula sa pinanggalingan ng mensahe, na maaring isang tao o isang pangkat. Ang pinanggalaingan ng mensahe ay kailangang may layunin o dahilan sa pakikipagtalastasan. Ang mga layunin ay maaaring upang:1. magbigay-kabatiran2. manghikayat3. manlibang o magbigay –aliwAng mga balita sa pahayagan at ang pagtuturo ng mga bagay-bagay sa paaralan ay nagbibigay-kabatiran; ang alinmang propaganda ay nanghihikayat samantalang ang mga kuwento sa mga babasahin, mga karaniwang palatuntunan, sa radio, telebisyon atpelikula ay nagbibigya-aliw.Tagumpay ang komunikasyon kung nakakamtan ang inaasakang kalabasan.
 
Ang apat na salik na nagbibigay ng kasiya-siyang resulta sa pinanggalingan ngmensahe ay:1.Kasanayan sa pakikipagtalastasan – apat ang kasanayan sa pakikipagtalastasang ginagamit ng wika: pakikinig, pagsasalita pagbasa at pagsulat.2.Saloobon o palagay – ang saloobin o palagay sa sarili ng nagpadala ng mensahe aymahalaga. Iba ang pagsasalita at sinasabi ng may pagtitiwala sa sarili kaysa wala.Ang mag-aaral na takot na magtalumpati sapagkat alinlangan sa kanyangkakayahan, ang ahenteng kiming mag-alok ng kanyang mga produktongKomunikasyon  2pinalalaganap sapagkat baka hindi mabisa; ang binatang takot magpahayag ng pag-ibig sa dahilang may palagay siyang alangan sa dalagang pinipintuho, ay mga halimbawa ng saloobin sa sarili.3.Antas ng kaalaman – Ang lawak ng kaalaman sa paksa ay may epekto sa mensahe. Hindi maipapaliwanag ang hindi nauunawaan at lalong hindi makapagpapabatid kung walang sapat na kaalaman.Sa kabilang dako, kung labis naman ang kaalaman at pangkaraniwan na ang paksa satumatalakay, maaring maipahayag ito sa paraang palagay niya’y madali, ngunit di nauunawaan ng nakikinig o bumabasa.4.Kalinangan ay kalagayang sosyal – Iba’t iba ang pakikipagkomunikasyon ng tao sa iba’t ibang antas ng lipunan at kalinangan. Ang pagpili ng salita, pakahulugan sa mga salita, ang layunin ng pakikipagtalastasan, ang pagpili ng tatanggap ng mensahe, ang daan o channel ng pakikipagtalastasan ay pawing batay sa kalinangan at kalagayang sosyal ng tao.Ang mga salitang lansangan; gaya ng erpat, ermat at yosi, ay hindi ginagamit ngPangulo sa kanyang karaniwang pagsasalita o talumpati. Ang mga salitang ginagamit ay pili at pormal. Ang talumpati ay pinadadaan sa radio o telebisyon upang maipaabot sa lahat. Ingles at Filipino ang mensahe upang maunawaan maging ng nag-aaral o hindi, ng Ilokano, ng Bisaya, ng Bikolano at iba pa.Ang pagpapahalaga at pamantayan sa buhay, ang paniniwala, ang uri ng tungkulino hanapbuhay ay pawing may epekto o bias sa kanyang pakikipagtalastasan.Ang Pinag-uukulan o Tumatanggap ng Mensahe – Sa kabilang panig ngkomunikasyon ay ang pinag-uukulan ng mensahe. Ito ang tudlaan ng alinmang pakikipagtalastasan. Upang magkaroon ng lubos na pahkakaunawaan ay kailangan ding bigyan-pansin ang mga salik na nabanggit sa unahan. Hindi lubos na mauunawaan at masasagot nang tumpak ang mensahe kung ang isa’y kulang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan, halimbawa’y sa pakikinig, pagbabasa at pag- iisip.Ang saloobin sa panig ng tumatanggap ay mahalaga sapagkat ang pagunawa niya sa mensahe ay ayon sa saloobin niya sa kanyang sarili, sa pinanggalingan ng mensaheat sa nilalaman ng pahatid.Kailangan ang sapat ng kaalaman sa paksa at nilalaman ng pahatid upanghindi magkamali sa pag-unawa ng tinanggap na mensahe.Ang kalinangan, kalagayan sa lipunan at kaugalian ay may kinalaman saparaan ng pagtaggap at pagpapakahulugan sa mensahe.ANG CHANNEL O DAANAN NG KOMUNIKASYONKomunikasyon  3Ang Channel o Daanan ng Komunikasyon – ito ay ang daanan ng pakikipagtalastasan. Kung my ideya o mensaheng nais ipaabot sa iba, iniisip niya kung ito’y kanyang sasabihin, susulatin, iguguhit, ipararamdam, ipapaamoy o ipapatikim. Karaniwang angbibig, ang kamay o paa ang ginagamit sa pagtanggap ng mensahe.
 
Madaling unawain ang paraan ng pakikipagkomunikasyon.Sundan natin ang karaniwang halimbawa.Magkatabi kayo ni Ronald sa klase. Naisip niyang anyayahan ka sa sayawang gaganapin sa lingo ng gabi. Bumubulong siya sa iyo at ang sinabi “Sumama ka sa akin sa Linggo, may dadaluhan tayong sayawan.”Sa pagkakataong ito, si Ronald ang unang sangkap na binanggit ni Aristotle, angnagsasalita; ang sinabi ay “Sumama ka sa akin sa Linggo, may dadaluhan tayong sayawan.” at ang nakikinig ay ikaw.Hindi ka sumagot. Walang pagkakataon sapagkat tumugtog na ang kampana at naghiwalay kayo sa silid-aralan ni Ronald. Hindi nasiyahan ang binata kaya pagdating niya sa bahay ay tumawag sa iyo sa telepono. Ito ngayon ang sangkap na idinagdag nina Shannon at Weaver. Sa nagsasalita at nakikinig ng mensahe nakapagitan ang transmitter at receiver.Ang paliwanag naman nina Richard Swanson at Charles Marquardt aymakikita sa ilustrasyong ito.Komunikasyon  4NagpadalaSumulat /nagsalitaNagpadalaSumulat /nagsalitaSagutan (Feedback)MensaheIdeyaKodigowikaekspresyon ngmukhaChannellimbagalon nghanginChannellimbagalon nghanginKodigowikaekspresyon ngmukhaMensaheIdeyaSi Ronald ang nagsasalita o nagpapadala ng mensahe. Ang kanyang iniisip na ideyao mensahe ay isinalin niya sa wika. Ang kanyang sinalitang wika ay dinadala ngalon ng hangin sa iyo – Sasagot ka. Ito ang “Feedback” na tinatawag. May naganap na pa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->