Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chiến lược phát triển năng lực năm 2011 - 2014

Chiến lược phát triển năng lực năm 2011 - 2014

Ratings: (0)|Views: 174|Likes:
Published by WSSP_QuyNhon

More info:

Published by: WSSP_QuyNhon on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
Khái niệm Chiến lược
NÂNG CAO NĂNG LỰC
&
Kế hoạch Hành động2011-2014
Dự án Cấp nước và Vệ sinh Tỉnh Bình ĐịnhTháng 2/2011
Khái niệm Chiến lược phát triển năng lực Dự án, tháng 2/2011
Dự án Cấp nước Vệ sinh tỉnh Bình Định Chương trình hợp tác Việt-Bỉ 1/22
 
NỘI DUNG
1 GIỚI THIỆU .......................................................................................................................3
1.1 Ý TƯỞNG DỰ ÁN ..........................................................................................................31.2 ĐỐI VỚI HỢP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA DỰ ÁN....................................3
2 KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC .................................................5
2.1 BA CÁCH TIẾP CẬN......................................................................................................52.2 CÁC ĐỐI TƯỢNG, VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM, MỐI QUAN HỆ............................6
2.2.1 CẤP NƯỚC NÔNG THÔN ......................................................................................................6 2.2.2 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CẤP HUYỆN .............................................................................82.2.3 THỦY LỢI NÔNG NGHIỆP...................................................................................................10
2.3 VÌ SAO CẦN CÁCH TIẾP CẬN NÀY?........................................................................13
3 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2011-2014............................................................................15
2.4 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ ........................................15
2.4.1 MỤC TIÊU.............................................................................................................................152.4.2 CÁC NHÓM MỤC TIÊU .......................................................................................................152.4.3 CÁC HOẠT ĐỘNG.................................................................................................................16 
2.5 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỂ CHẾ, NGÀNH......................................................16
2.5.1 CẤP NƯỚC ...........................................................................................................................16 
3.2.1.1 Mục tiêu ..............................................................................................................................163.2.1.2 Các nhóm mục tiêu.......................................................................................................................173.2.1.3 Các hoạt động ...............................................................................................................................17
2.5.2 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CẤP HUYỆN............................................................................18
3.2.2.1 Mục tiêu ......................................................................................................................................183.2.2.2 Các nhóm mục tiêu........................................................................................................................183.2.2.3 Các hoạt động.................................................................................................................................18
2.5.3 THỦY LỢI NÔNG NGHIỆP ..................................................................................................19
3.2.3.1 Mục tiêu ......................................................................................................................................193.2.3.2 Các nhóm mục tiêu ......................................................................................................................193.2.3.3 Hoạt động.....................................................................................................................................19
2.6 NGÂN SÁCH..................................................................................................................20
3 THAM KHẢO....................................................................................................................214 PHỤ LỤC ..........................................................................................................................21
Khái niệm Chiến lược phát triển năng lực Dự án, tháng 2/2011
Dự án Cấp nước Vệ sinh tỉnh Bình Định Chương trình hợp tác Việt-Bỉ 2/22
 
1GII THIU
1.1Ý TƯNG DÁN
Khái niệm về chiến lược nâng cao năng lực của Dự án Nước và Vệ sinh (WSSP) đề xuất ở đây sử dụng các đánh giá, khung, chiến lược và kinh nghiệm sau đây:
Hồ sơ Kỹ thuật và Tài chính của dự án (TFF, 2008)
Khảo sát cơ sở của dự án (Tháng 5/2010)
Chiến lược sơ bộ và đánh giá nguồn nhân lực dự án (tháng 10/2010)
Khung phát triển và đánh giá năng lực Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc(UNDP) (2008, 2010)
Đánh giá Viện Ngân hàng Thế giới về các chỉ số nâng cao năng lực (2004)
Kinh nghiệm của dự án về nâng cao năng lực trong năm 2010UNDP định nghĩa năng lực là “khả năng của cá nhân, tổ chức và các hiệp hội nhằm thực hiệncác chức năng, giải quyết vấn đề, thiết lập và đạt được các mục tiêu theo cách thức bền vững”(UNDP, 2010).UNDP định nghĩa phát triển năng lực như là một quá trình mà thông qua đó các cá nhân, tổchức và hiệp hội đạt được, củng cố và duy trì năng lực để thiết lập và hoàn thành các mục tiêu. Phát triển năng lực không phải là một sự can thiệp xảy ra một lần, nhưng là một quá trìnhlặp đi lặp lại của việc thiết kế-ứng dụng-rút kinh nghiệm-điều chỉnh (UNDP, 2008a)Khung Phát triển Năng lực UNDP (2008b) đưa ra ba nội dung quan trọng cần cân nhắc khichúng ta muốn phát triển năng lực
1
:
-
Các điểm đầu vào/các mức độ năng lực:
năng lực tồn tại ở ba cấp độ – cấpđộ môi trường phát sinh khả năng (hoặc là, cấp độ thể chế và liên thể chế), cấp độ tổchức và cấp độ cá nhân.
-
Các vấn đề cốt lõi
thường gặp nhất trong các ngành và các cấp độ năng lực:1) các bố trí sắp xếp thể chế 2) khả năng lãnh đạo; 3) kiến thức; and 4) trách nhiệmgiải trình.
-
Năng lực chức năng và chuyên môn kỹ thuật
. Các năng lực chức năng
 
cần thiết nhằm xây dựng và quản lý các chính sách, quy định pháp luật, các chiếnlược và chương trình. UNDP nhận thấy rằng các năng lực chức năng sau đây là thenchốt: 1) thu hút sự tham gia của các bên liên quan; 2) nhận định tình huống và nhậnđịnh tầm nhìn và sứ mệnh; 3) hình thành các chính sách và chiến lược; 4) dự trù ngânsách, quản lý và thực hiện; và 5) đánh giá. Các năng lực chuyên môn kỹ thuật khácnhau liên quan đến các lĩnh vực Cấp nước Nông thôn và Quản lý Chất thải rắn.
1
 
Phần phụ lục giải thích thêm về các chủ đề này.
Khái niệm Chiến lược phát triển năng lực Dự án, tháng 2/2011
Dự án Cấp nước Vệ sinh tỉnh Bình Định Chương trình hợp tác Việt-Bỉ 3/22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->