Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOAHOC.org-Loi Giai Chi Tiet de Hoa - Khoi a - Nam 2011

HOAHOC.org-Loi Giai Chi Tiet de Hoa - Khoi a - Nam 2011

Ratings:
(0)
|Views: 5,702|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Jul 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

 
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QUỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 -
admin@hoahoc.org - netthubuon -
℡ 
 
03203.832.101
 
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO-----------------------ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi có 06 trang)HƯỚNG DẪN GIẢI – PHÂN TÍCHĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011Môn: HÓA HỌC – Khối AThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
M· ®Ò 318
 Họ và tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh: …………………Cho biết nguyên tử khối o của các nguyên tố:H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn =55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
(40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1.
 
Hỗn hợp X gồm axit axetic, acid fomic và acid oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO
3
(dư) thìthu được 15,68 lít CO
2
(đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần 8,96 lít khí O
2
(đktc), thu được35,2 gam CO
2
và y mol H
2
O. Giá trị của y là:A. 0,8 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,6
Hướng dẫn:
Đây là
bài toán cho đốt cháy
và đề bài cho
dữ liệu liên quan tới oxi
thì dạng toán này ta thường sửdụng định luật
bảo toàn nguyên tố oxi
và có
sự nhận xét về bản chất trong các phương trình
phản ứng.* Đối với các em học sinh chưa có sự phân tích:
CH
3
COOHHCOOH(COOH)
2
CO
2
OH
2
CO
2
CO
2
NaHCO
3
CO
2
CO
2
CO
2
NaHCO
3
NaHCO
3
O
2
O
2
O
2
OH
2
OH
2
 
2+2++22
 Giả sử với a, b và c lần lượt là số mol của axit axetic, acid fomic và acid oxalicTheo phản ứng hình thành ra khí CO
2
(phản ứng với NaHCO
3
) ta có phương trình: a + b + 2c =
15,680,722,4
mol
=
 Theo phản ứng đốt cháy ta có
2
CO
n
=
2a + b + 2c =
35,20,844
mol
=
2
2
 HO
nabc
= + +
 Theo định luật bảo toàn nguyên tố oxi ta có:
222
////
hh X
OOOOCOOHO
nnnn
+ = +
 a + b + 2c + 0,4 = 2a + b + 2c +
22
abc
+ +
=>
22
abc
+ +
= 0,4 – a ( a = 0,8 – 0,7 = 0,1)Vậy
2
2
 HO
nabc
= + +
= 0,6 mol
* Đối với các em học sinh có sự phân tích:
2
/
ch¸y
CO
n
=
0,8 mol;
23
/
CONaHCO
n
=
0,7 mol;
2
/
0,4
ch¸y
mol
O
n
=
 
Khi cho axit tác dụng với NaHCO
3
thì bản chất của phản ứng là H linh động trong nhóm -COOH tác dụngvới ion
3
 HCO
theo phản ứng:
( )
322
COOHHCOCOOCOHO
+ + +
 Qua phản ứng trên ta có nhận xét:
23
//
22
Sè nguyªn tö H linh ®éng
OaxitCONaHCO
nnn
= =
 → n
O/axit
= 0,7.2 = 1,4Axit + O
2
CO
2
+ H
2
O0,7 0,4 0,8 yBảo toàn nguyên tố O : → 0,14 + 0,4.2 = 0,8.2 + y → y = 0,6 
Nhận xét:
Qua bài toán này, các em học sinh cần lưu ý về vấn đề khi cho acid phản ứng với muối chứa ion
3
 HCO
thì ta luôn có:
2
/
22
Sè nguyªn tö H linh ®éng
OaxitCO
nnn
= =
( )
322
COOHHCOCOOCOHO
+ + +
 
 
TÀI LIỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
CHEMISTRY CLUB
-
HOAHOC.ORG 
® NGÔ XUÂN QUỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 -
admin@hoahoc.org - netthubuon -
℡ 
 
03203.832.101
 
-
2
-
Câu 2.
 
Hỗn hợp X gồm C
2
H
2
H
2
có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nungnóng, thu được hỗn hợp Y gồm C
2
H
4
, C
2
H
6
, C
2
H
2
và H
2
. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H
2
là 8. Thể tích O
2
(đktc) cần đểđốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y làA. 33,6 lít. B. 22,4 lít. C. 26,88 lít. D. 44,8 lít.
Hướng dẫn:
Đây là dạng toán cơ bản của hidrocacbon, trong bài toán này chúng ta thường sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố, qua đó giúp chúng ta => điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu rằng đốt cháy hỗn hợpY cũng tương đương đốt cháy hỗn hợp XTa có sơ đồ phản ứng:
0
22222,242222624210,80,21626
,
xt Br«mgammolM
hh X hh Y + ,
mn
C H CCHCHHCC H C
+===
 

 Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có m
x
= 10,8 + 16.0,2 = 14 gamTheo đề bài ta lại có 26a + 2a = 14 => a = 0,5 mol (với a là số mol của C
2
H
2
và H
2
)Theo phản ứng đốt cháy ta có:
22
22222222
522,50,531,533,6222
 mol =>V lit 
OO
CHOCOHOnaaaOHHO
+ += + = = =+ 
 * Do số mol của C
2
H
2
và H
2
bằng nhau và bằng 0,5 mol => có thể coi hỗn hợp trên là C
2
H
4
: 0,5 mol
24222
322
CHOCOHO
+ +
 Vậy =>
22
0,5.31,533,6
mol =>V lit
OO
n
= = =
 
Câu 3.
 
Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO
3
.Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO
2
(không có sản phẩm khử khác của N
+5
). Biết lượng HNO
3
đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m làA. 44,8. B. 40,5. C. 33,6. D. 50,4.
Hướng dẫn:
Đây là một câu khá cơ bản trong chương kim loại, trong câu này chúng ta phải hiểu được+ Đề bài cho
rõ lượng HNO
3
=> ta thường áp dụng
định luật bảo toàn nguyên tố N 
và áp dụng
định luật bảotoàn electron
 + 0,75m gam chất rắn thu được sau phản ứng là gì? Nó là 1 phần chìa khóa để giải quyết bài toán hóaTheo đề bài ta có 0,7m gam Cu và 0,3m gam Fe => m – 0,75m = 0,25m chất phản ứng=> Có 0,05m gam Fe còn dư và 0,25m gam sắt đã tham gia phản ứng và chuyển tử Fe => Fe(NO
3
)
2
 
2
2
 FeeFe
+

HNO
3
 
1
e
+
NO
2
+
3
(muèi)
 NO
 HNO
3
 
3
e
+
NO +
3
(muèi)
 NO
 Theo định luật bảo toàn nguyên tố N ta có:
3233
0,70,45
(muèi) (muèi)
mol mol
 HNONONO NONO
nnnnn
= + + = =
 Ta có công thức
3
0,450,225
(muèi)
Trao ®æi
mol = 2.nn mol=>m =
e FeFe NO
nn
= = => =
50,4 gam
Hoặc có thể sử dụng theo hướng:
( )
23
23
20,252.0,4550,456
(muèi)
32
FeNO=2.n mol gam
 NOFe
 FeNOmnm
+
+
 + = =
  Nhận xét: Đây là bài tập khá hay, khi đề bài chỉ cho hỗn hợp khí NO và NO
2
mà không cho biết tỉ lệ về số molkhí làm một số học sinh lúng túng bởi các em học sinh thường có khuynh hướng tìm ra số mol từng khí Nhiều học sinh cứ cho rằng khi Fe tác dụng với HNO
3
thì quan niệm Fe về Fe
3+
thì sẽ ra đáp án C. 33,6 Nếu học sinh vẫn coi là về Fe
2+
nhưng khi bảo toàn nguyên tố N mà lấy số mol hỗn hợp khí nhân 2 rồi thay vàosẽ được đáp án A.44,8
 
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QUỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 -
admin@hoahoc.org - netthubuon -
℡ 
 
03203.832.101
 
Câu 4.
 
Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO
2
và z mol H
2
O (với z = y – x). Cho xmol E tác dụng với NaHCO
3
(dư) thu được y mol CO
2
. Tên của E làA. axit oxalic. B. axit fomic. C. axit ađipic. D. axit acrylic.
Hướng dẫn:
Câu này đòi hỏi chúng ta phải ghi nhớ tên ứng với những công thức là gìaxit acrylic: CH
2
=CH-COOH axit oxalic : (COOH)
2
 axit ađipic: C
4
H
8
(COOH)
2
axit fomic: HCOOHTheo đề bài dựa vào dữ kiện: “Cho x mol E tác dụng với NaHCO
3
(dư) thu được y mol CO
2
” và “Đốt cháyhoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO
2
=> số nguyên tử C trong acid E bằng số nhóm chức –COOH => loại đáp án A và CMặt khác từ: “z = y – x” => đáp án là B
Một hướng làm khác:
Goi công thức: C
x
H
y
O
z
x CO
2
+2
y
H
2
Oa ax2
y
a
 2
y
a = ax – a
y = 2x – 2 => Axit không no hay 2 chức
2
CO
n
= n
C
 
axit hai chức
HOOC – COOH
Một hướng giải khác mất nhiều thời gian hơn
 
Gọi công thức tổng quát của axit là C
n
H
2n+2-2a-k 
(COOH)
 Với n là số nguyên tử cacbon trong gốc axit, a là số liên kết pi và vòng, k là số lần axit.C
n
H
2n+2-2a-k 
(COOH)
 
2
O
+
  
 
 
(n+k)CO
2
+ (n + 1 a)H
2
Ox mol (n+k)x = y mol (n + 1 a)x = z molC
n
H
2n+2-2a-k 
(COOH)
 
3
 NaHCO
+
 
kCO
2
 x mol kx molTheo đề bài ta có: (n+k)x = y và kx = y => n = 0Vậy Axit cần xác định không chứa gốc hidrocacbon => Loại được đáp án A và CMặt khác ta có:(1).
 yx ykxax
= ==
2
ka
 = +
 + k =1, a =1 axit đã cho là không no đơn chức. Loại+ k=2 , a =0 axits đã cho là axit no hai chức và không chứa gốc hidrocacbon. Chỉ có axit oxalic là thỏa mãnđiều kiện bài toán. → Chọn A
Câu 5.
 
Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C
3
H
7
O
2
 N làA. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Hướng dẫn:
Đây là 1 bài tương đối đơn giản, đòi hỏi một chút về mảng kiến thức khái niệm về amino acid(chứa đồng thời 2 nhóm –COOH và –NH
2
)Bài này chúng ta cần tuân thủ đúng bước viết đồng phân đã được học trong chuyên đề: “
Đồng phân – danhpháp
” đã được học thì sẽ dễ dàng xác định được.C
2
H
4
(NH
2
)(COOH)
C C COOH
 Phần mũi tên đó là phần chỉ vị trí điền nhóm –NH
2
trong phân tửH
2
 N – CH
2
- CH
2
- COOH và H
2
 N – CH(CH
3
) – COOH.
Câu 6.
 
Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là:A. HCl, NaOH, Na
2
CO
3
.
 
B. NaOH, Na
3
PO
4
, Na
2
CO
3
.C. KCl, Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
.D. HCl, Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
DuyênNguyễn liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Tân Minh Nguyễn added this note
em dang ky giai de
Trương Pham liked this
wikid95 liked this
wikid95 liked this
lechuan_xg6020 liked this
Huyen Vitamin C liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->