Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
ASPFGI

ASPFGI

Ratings: (0)|Views: 13,126 |Likes:
Published by urletdespartan

More info:

Published by: urletdespartan on Jul 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

 
@RUI]SBMJ@N@ SBDU_R BX@MR@_B@ HRFRNRJK@\BNBI_ ŔJ EB JNRFJD@U ” _IF@D 7 0=2 H@'@]s$H$K$J$―_ 7 0=2 H@*J$
EB]UJD@ůJ@ @RUI]SBMJ@NBJ H$K$J$ ” _ 7 0=2 H@
 
@rui}sbmj`n` sbdur bx`mr`b` hrfrnrj. k`|bni řj eb jnrfjd`u b}ub eb}ujd`uč sbdureiu`b` sifsjbjni. }sb ` hj äduborjdŭ`uč. n` dbxijb. sb ujfsrn jdubxbdŭjjni eb }ujdkbb `jdmbdejjni }`r n` ädnčur`b` rfčjni m`u`}uihbni řj m`n`fjučŭjni d`ur`nb$Jd}u`n`ŭjjnb }sbmj`nb ejd mifsidbdŭ` f`řjdjj.rujn`lbnb řj `mmb}ijjnb ejd eiu`b. sbmrfřj `fbd`lčjnb }sbmjhjmb `nb `ruiř`}jrnrj řj }rs`}urmurjj. e`r `rui}sbmj`nbj rd `}sbmufrnujhrdmŭjid`n řj `}jkrč ädebsnjdjb` rfčui`bni fj}jrdj eb o`|č <&u`d}siu`b` n` nimrn jdubxbdŭjbj ` rdrj bmgjs`l hif`u ejd 7 sb}i`db. sbmrfřj ` bmgjs`fbdubni. rujn`lbni řj `mmb}ijjni ejd eiu`b 1&jebdujhjm`b` k`|bni uiwjmb ejd |idbnb `hbmu`ub eb jdmbdejj. m`u`}uihb. }`rm`n`fju`ŭj d`ur`nb. äd }misrn `xbuj|čjj sb}id`nrnrj řj }u`ojnjjj fč}rjni `ebmx`ub eb siubmŭjb1&bx`mr`b` hrfrnrj řj k`|bni uiwjmb ejd }s`ŭjj ädmgj}b řj jduiermbb` eb `b mr`u. sbdur ` `}jkr` }rs`xjbŭrjb` sb}i`dbni }rsjd}b äd `}uhbn eb }s`ŭjj řj äfordčučŭjb`midejŭjjni eb nrmr ` sb}id`nrnrj eb jdubxbdŭjb 1&jnrfjd`b` |idbni řj nimrjni eb `mŭjrdb äd }misrn mbřubjj bhjmjbdŭbjjdubxbdŭjjni řj }bmrjučŭjj }bx`dŭjni1&`njfbdu`b` mr bdbkjb bnbmujmč ` rdi rujn`lb řj `mmb}ijj eb jdubxbdŭjb. sbmrf řj ` rdi mnčejj }`r jd}u`n`ŭjj. sbdur ` `}jkr` n` dbxijb. midejŭjj dif`nb eb hini}jb.b}sbmujx eb hrdmŭjid`b ` `mb}ui`1&bwbmru`b` rdi nrmčj eb učjbb. ebk`l`b řj ebfin`b äd xbebb` }`nxčjj sb}i`dbni řj ordrjni. sbmrf řj nim`nj|`b` řj njmgje`b` jdmbdejjni1&bx`mr`b` `sbj ejd nimrj kbr `mmb}jojnb }`r `njfbdu`b` mr `s` ejd }r}b mr`eïdmjfb sïd` n` ?3 f1&ädubrsbb` `njfbdučjj mr bdbkjb bnbmujmč. k`|b řj `sč äd |id` eb jdubxbdŭjb.äd }misrn `drnčjj bhbmubni dbk`ujxb `nb `mb}ui` řj sbdur bnjfjd`b` sbjminbni eb`mmjebdu`b ` }bx`dŭjni ij eb `k`x`b ` }jur`ŭjbj bwj}ubdub1&}`nx`b` sb}i`dbni `hbmu`ub eb jdmbdejj. m`u`}uihb }`r m`n`fjučŭj řj `mie`b` sjfrnrj `lrui fbejm`n. sïdč n` }i}jb` rdi hiŭb řj fjlni`mb }sbmj`nj|`ub$Äd hrdmŭjb eb dbxij. `rui}sbmj`n` H$K$J$ }b si`ub hini}j. mr `sio`b. řj äd `nub }misrj.mrdi}mru hjjde h`surn mč `mb}u fjlnim mid}ujurjb. äd sjdmjs`n. i }r}č jdebsbdebduč eb bdbkjbbnbmujmč mr srubb` eb =7 AX@. m`b si`ub `njfbdu` }rmmb}jx ij }jfrnu`d. `uïu mid}rf`uijujh`|jmj'n` =73 X* mïu řj mid}rf`uij fidih`|jmj'n` ??3 X*$
Hjk$ 0
 ―@rui}sbmj`n` H$K$J$ ” _ 7 0=2 H@ 
 
 
JJ$S_JDMJS@NBNB M@_@MUB_J]UJMJ UBGDJMI&U@MUJMB M@_@MUB_J]UJMJ EB]M_JB_B@ 0$ Fiuirn
Ujs $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Mjnjdebb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`siu eb mifsjf`b$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Srubb f`wjfč$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Mrsnr f`wjf$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@nb|`l)mr}č$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ur`ŭjb eb bn`duj$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Iejdb` eb hrdmŭjid`b ` mjnjdejni$$$$$$$$$$$$$$$$$Lim n` }rs`s` `efj}jb)bx`mr`b$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@x`d} n` jdlbmŭjb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;:;―32 ejb}bn äd 5 ujfsj. mr 8 mjnjdejxbujm`nj äd njdjb. čmju mr njmgje'njmbdŭč ]`&xjbf*125:0 mf
=
10;.2 < 010=2 MS '::.? A[* n` =333 iu)fjd1=; e`Df n` 0733 iu)fjd103?)00? ff1833 iu)fjd10―2―=―8―?―5 'mjnjdern 0 hjjde nïdkčxin`du*13.?3)3.=2 ff n` bmb1?0˜=3΅ S$F$]$1
 ?$@forbj`ln
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ej`fbur snčmj hbieir bwubji)jdubji$$$$$$$$$$KHW―=03 A\. fidiej}m. r}m`u. mr imif`deč gje`rnjmč1=03)0;2 ff1
=$Muj` eb xjub|b
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`si`ub eb u`d}fjubb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@A 2―=2. db}jdmidj|`uč. mr 2!0 xjub|b1J & ;.821 JJ & 5.3=1 JJJ & ?.?81 JX & 0.5?1 X&0.33 řj f$ä$ ” 8.781
5$Srj|` eb subrb sbdur kbdbr`uirn eb mrbdu bnbmurjm
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`siu eb u`d}fjubb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ D―=2?)0313.25 '?5<55*1
2$Muj` eb ej}urjoŭjb
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`si`ub eb u`d}fjubb sbdur ubsubnbdif`n)ber}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$K―5?3. mr ? ubsub. sifsč sbdur rdkbb.ejhbbdŭj`n nidkjurejd`n onim`ojn řj mif`dečbnbmuisdbrf`ujmč10.33)0.7=1
8$Sdub` ejd }s`ub
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`siu eb u`d}fjubb 'ejhbbdŭj`n snr}bermui n`ub`n*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G―3.7=2. fiujmč.mr bermui`b n`ub`nb'n`iŭj* řj sifsč sbdur rdkbb` `mb}ui`1;.0?1
 
Siu`dŭč$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ejhbbdŭj`n$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;833 e`D1}jfbujm. mr }`ubnjŭj midjmj řj mr onim`bu`d}xb}`nč1
;$Sdub` ejd h`ŭč
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`siu eb u`d}fjubb 'ejhbbdŭj`n snr}bermui n`ub`n*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Siu`dŭč$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ejhbbdŭj`n$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Midxbkbdŭč n` iŭj$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X@―3502. fiujmč mr bermui`bn`ub`nb'n` iŭj* řj sifsč sbdur rdkbb``mb}ui`1;.0?15233 e`D1}jfbujm. mr }`ubnjŭj midjmj1?°?ff1
7$]}sbd}j`
N` srdub` ejd }s`ub$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$N` srdub` ejd h`ŭč$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`mrj mr hij }bfjbnjsujmb'sjdmjs`nb řj}rsnjfbdu`b*1`mrj mr hij }bfjbnjsujmb. `fiuj|i`bgje`rnjmb ubnb}misjmb řj u`fsi`db ebm`rmjrm1
:$_iŭjnb
 Drfč l`dub řj `dxbnisb$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ejfbd}jrdj l`dub$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ejfbd}jrdj `dxbnisb ej`kid`nb'`ej`nb*$$$$$$$$$$8!0 orm1;$33―?3˖. mr 7 kčrj1:$33―?3˖)05 S_ ':$33 _ ?3˖*1
03$Ejrbmŭj`
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\H&7382. mr }bxifbm`dj}f gje`rnjm1
00$Hrïdbnb
Ujs$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Hïdč eb s`m`b'eb fïdč }`r eb `lrui*$$$$$$$$$$Hïdč eb fiui$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ sdbrf`ujmč n` srdub` ejd }s`ub řj sdbrfigje`rnjmč n` srdub` ejd h`ŭč1fbm`djmč. drf`j n` srdub` ejd }s`ub'sjdeb}ujdebb` `mrjni ejd mjnjdejj eronj ebhïdč*1 sjd iour`b` midermubj eb bx`mr`b `k`|bni řj ädubrsbb` `njfbdučjj mrfiuijdč ` sifsbj eb jdlbmŭjb'fiuirnu`d}hifïder&}b äd mifsb}i*1
0?$Jd}u`n`ŭj` bnbmurjmč `ui
Ubd}jrdb eb nrmr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@nubd`ui$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ubd}jrdb difjd`nč)mrbdu difjd`n `nubd`ui$$Srubb f`wjfč)mrbdu f`wjf `nubd`ui$$$$$$$$$$O`ubjj eb `mrfrn`ui`b$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$H`rj$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?5 X 'sinrn dbk`ujx n` f`}č*1ujs 00231?5 X) 05 @12:3 [) ?0 @1? orm$ eb mïub 0? X)77 @g1? orm$ ebsurdkgjrn`b mr eirč h`|b řj eirč orm$ g`nikbdb sbdur mb`ŭč1
0=$Jd}u`n`ŭj` bnbmurjmč eb hirŭč
Kbdb`ui bnbmujm$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Srubb `s`bduč$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ubd}jrdb difjd`nč$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Jdubd}ju`ub difjd`nč$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ujs ]$M$_$ =7)533 U$]$ 'J$F$B$&Orm$*1=7 AX@1533 X122 @1

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Coceasu liked this
Tudosia Lucian liked this
gdgeo liked this
Irimus Dumitru liked this
Titiliuc Ovidiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->