Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cainele Lup Crestere Si Dresaj Part 1 Din 2

Cainele Lup Crestere Si Dresaj Part 1 Din 2

Ratings: (0)|Views: 186 |Likes:
Published by Radu Iliescu

More info:

Published by: Radu Iliescu on Jul 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
Diferitedenumirisubcareester.unoscut1!.rasadecline-lup.Ciinele-lupJocal...........;O~ig!ne:"ciin:.lui-I~p(ciobanesc-german]....13
Rapind
lr-ea
ciinelut
lup..._......
17Calitiitile
ciinelui-Iup_._...........
26Dlferite
utiliz1l.riale
ciinelui-lup._.......
39Exteriorulcfinelui-lup_.___64
Educatiasl
drcsajulciinelui-Iup118
Alimerrtajja,
lngrijirea~iIrrtrefinereaciinelui-lup153
Principa.lelebollce
pot
fi
intllnite
laciinale-Iup
si
citeva
masuri
deprim
ajutor
180
Citevaproblemedeprotilaxie_.....207fnmultireaciinelui-lup214Explicareaunortermenidegencticll.
~i
arneliorare_".................243Citevacuvintdesprearneliorareaciinelul-lup265Uneleproblemeprivindselectiaciinelui-lup299
Expoztjti
si
concursurideIucru320
Viitorulrasel
deciine-lup
I/-i
alvarieta'tli
ciine-Iuprornanesc338
 
Itedactor:IULIA
CHE$U
Tehnoredactor:
STELIANAPARIZIANU
Inginerzootehnist
MIHAl$ANTAFLORIN$ANTA
-l
clINELE-LUP
eres·,ere
,i
at
litate·
VOL.I
~i
II
EDITURACERES
BucureltlUS"
/
-r
-
DIFERITEDENUMIRISUBCAREESTECUNOSCUTARASADECiINE-LUP.CiINELE-LUPLOCAL
Tlparulexccutajsubccmanaa
nr.
1325
la
Intreprlnderea
po:igrClfic.'i.13
Decembrle
1918"
str,
GrlgoreAlexandrescu~r.
89.n
Bucure~tl.ltl!PUQl!ca
::IO~J!lJ15taltOm(\MlI
Dcseorisepoartadiscuj
ii,
printrr
amatoi
ii
deciini,
cuprivire
lit
dcnumircacorcctaaacesteirase,
Pinii
~a
fie
[('J
matcara~aeracunoscu
t
inlurnesubnumeledeciine-Iup,datoritaizbitoarelorasemanar!ell
Iupulsalbat
ic.
Unii
ii
spuneau
"Ciine-'.upde
Vosges"
[dupadenumireamuutilorVosges},al
tii,
de
"CioM·
HCSC
dinValw
iUiinstErllim",
(undeaIcstadusinstareprimith'ade
dUug,LI
ii
sen[ieni},iarIrancezil,dat
oritji
arealuluidefor
marr-~irrL~pjlldirl)
ini~iaHi.inIimitelcprovinciciAlsacia,ilcunosteausubnurnelede..
CfitJe
alsaciall",
Iiindprczentate,inanul1914,
Iae
xpoz
i
iiledin
Sille,j{'Jlubcice
~i
Pal
is,citevaexem-
pt.ttesubdcnumireade
"CiiniciolJ(l;u;'lialsacicni",
lJcretiuutdiclfacepartf"
drn
rascledeciiniclobii-nesti,
ill
trucit
ill
pcrtoadadeInccputaiost
Iolosrt
dearpentrupazaturmelordeoi
:;;i
'lite.
Maitirziu,germanll,cares-auocupatdeselectio-
----~~~~~---~---
But.dt
liPar/9.X-198i.
APdr,,[:
1984
Coli~dito,jlli.
976
Calld.
hpaT.'
10,750'
 
--r
narea
,i
Iormareaunortipuritotmaiamelioratedeasemeneaciini,i-auomologatcara~,dindu-le
denu-
rnireaoficiall!.de
"CiiniciobiineFtigermani",
Cutoate
acestea,chiar
intarade
origine,
multtimpuniieon-tinuausa.Ie
spuna
e!ini-Iupi.A~deexemplu,
In1887'
aufostprezentatepentruprima
dataIa
expozltiadinStuttgart~.uneleexemplaresubdenumireade
"Wolf-hunds(cnne-lup),
"meti~i"de
ctine-Iup.Ma.i
tirziudupl!.ceauinceput
sl1
fie
fclosiji
eusuccesin
servlciuj
politiel,IoarternultalumeIieuno~teasubdenumireade
"Ctim:polifiFti",
Deretinuteli.denumireacorectasioficiall!.subcareslnt
cunoscn
t]
astaz;
inlumeestede
"C£iniciobitncptigermani",
tn
legl!.tur1l.
cu
Ciinele-Iuplocal,estedemenponatel!.inc!!.dintimpurilevechiinTransilvanlaerau
cunoscun
inmultegospodarl]alecetateni]orciiniasemll.nAtoriprincanformatie
.,i
culoarea
parulul
culupulsl!.lbatic,.
sau,
euciiniiciablf.ne~tigermani.Dinpunetdevedereistoric,nuestestabilitadataprimeIorexernplareapA-ruteintarA,totu~isepresupunsell.arcoincideperioadeidecolonizareasasilorinTransilvanla,careauaduseueiunciinideformatciobll.nesegerman,instareprimitiV'a,neamelioratll..Ace~tia,prinInmultlreintre
6
Pi;;.
1-F..
un
iliedeclini-Iup:rnasru},femel1t~ipu
i
cu
n.usrflt
uraputernicil.Uneoripe[rum
[vir
Iulnasului],
care
th~
n·~lii.1
n
i
cculoarea
inch
is.;"'L,
SecOJ)slat.:t
pete
dccol..
rot!
e.
n
el
$1.
uneorl,prlnarnesteccualtevarietati,metisl
~i
raselocale(clinidecurte~iciobanesti)s-auadaptarcondljlilordemediu,formindu-sevarietatealup,deorigine
transilvaneana.
Prinimpereeheri
repctata
dintreeis-aueonsolidatsitransmiscaracterelepl!.rin-PlorIadescendenti,existindIIiastl!.ziingospodariilecetajenilornumeroaseaserneneaexemplare.Dinpacate,n-aexistat
0
preocuparesustinutapentruameliorareaacestoreiiniIocali,care,inperloadaatitordeceniidevietulrepeteritoriul
t!rii
noastre,puteau
fi
formati
astAzi
carasa
aurohtoaa
(poatechiarsubdenumireaderasa
lup-romanescjcucaracteredis-tmcte
tali'!.
de
ciiniiciobanestigerrnani.
Ciinele-luplocalareunaspectgeneral
asemanator
cuIupul
¢,
desinuesteunclinemasiv,stofat
~i
eua
conformatiepreaarrnonioasa,estetotusi
undine
vloi,
destulde
atletic,suplu,
inteligent,ata.;;atstl!.pi.nului,cu
0
accentuati'l.rezlstentalaoeforturi~iboll,putin
pretentiosIahrandsl
eu
0
buna
adaptabilitate
laconditiile
de
mediu,
Capulestemie,
expresiv,cu
urechi
drepte
(uiciodat1l.nuslntcazute,chiar
~i
inperioadadecrestere};ochli
marl,
de
culoare
inchis.i'l.,euprivireagerl!.~i
patrun-
zlHoare;botulascu
tit;
danturanormalsuprapusa,Citu!
esterelativmusculos,blneorlentat,
ilrl
sa.lb1i.,
daruneoriaparmicidefectsdeatasaredetrunchi,Mcmbrcleanterioarepreztntaaplomburlingeneralcorecte,musculaturadeseorlnuestepreadezvoltara,unghiilesintcolorate,tari,Cadefcctemaifreeventesintconstatatelabedeiepure
~i
higrornacntului,Corpulprezlntaacavitatetoracicaputinadinca,
••
7
,;.
9

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
iuliansever liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Barna Gheorghe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->