Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cainele Lup Crestere Si Dresaj Part 2 Din 2

Cainele Lup Crestere Si Dresaj Part 2 Din 2

Ratings: (0)|Views: 237 |Likes:
Published by Radu Iliescu

More info:

Published by: Radu Iliescu on Jul 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

 
PRINCIPALElE
BOLlCEPOT
FItNTiLNITELACiINELE-LUP
~I
CiTEVA
MAsURI
DE
PRIM
AJUTOR
NuesteInatentiaantorului
&l
dezvoltepreamuJt
temabolilorciinelul-Iup,deoarece
amatoriiau
la
dispozitlevaloroasalucrare:Patologiacanlna,elabo-rat!!.demedici;veterinarlE.C
a.
rna
t;
u,Gh.Dahija~iD.Stoenescu,1982.Amconsi-derat
insll.
potrivi
t
caorieecrescatordeciine-lup,careIectureazaaceastaIucrare
slI.
aiM.pcalbilitateas!!.seinformezedosprecelemaifrecventeboli
~isl!.-~i
tnsu-~cascllcitevarn1isuddeprimajutorpecareIepoateacordacredinciosului
,1u
prieten,pinA.la.consultareamediculuispecialist,Unuiposesordeciine
ii
slntnecesareacestecuncstintedin
mai
muIteconsiderente,
jusa
celerna;prindpalesint:8pentrua
putea
acordaunprimajutorciineluibolnav,intrucit,deuiulteor;ricacestprimajutor
180
!5i
senumesc
siniptomctocole;
altelecoustituicraspun-sulIntreguluiorganismlaboola~isenumesc
simptomegenerate.
Semnelelocalemalcaracterlsticeslnt:deformareauneiregiuuiacorpuluicarepoatefideconsistentatare,pastoasacaun
aluatsau
foartemoale,indicindpre-zerrtaunuiIichid:prezentasauabsentadurerii(legatl!.demoduldemanifestareabolii),~ischirnbareaculorhregiuniibolna.ve[rosie-vlcleta,neagr!!.,palida
etc.],
Sernnelegenerate
deboala
sint
rnainumeroasesimaivariateconstind
in;
Schimbareacompnrtarlianlrnalului,Ciinelepoate
fi
abatut,trist,indiferentlaceeacesepetrecein[urulsau,inunelecazurinumairaspundenieiLachemareastlipinului.
1n
altecazuri,dimpotriva,estefoarte
agitat,Iurios,atac:ii
~icRutasa
mustealteanimale
~i
chiarpcstapinu!
sau,uneorrsescarpina
violent,
musclndu-aichiarpropriulcorp.
e
Modifrcarea
polteidemtncare:uneorimanincaIoartemultjaraltr-or
i
Ioartepntinsauchiardeloc.
..Dereglareaternperaturhcorpulul.
in
uneleboll
~i
inspecialin
cele
provocaterlerniernbi,temperatura
IS:?,
.,.--
I
1--·---
-daca
estejudicinsgin(ili
~l
rcahzat-dcpiudesue-cesulintratamentulaplicatulteriordemedic;
eo
proprietarulciineluiestepriruulcare
t
rebuie
5l1.
observe~i
sA
retinasernncledeinceputalebolii,care
vor
servimedicului
Iapunerea
cit
mai
c:mctlia
diag-nosticului
~i
instituireatratnmentuluiadecvat:cunosclndprinclpalelernasuri
C"'
trebuieluatetu
faza
incipientll
aboliiciinelui,
proprietarul
poateevita
oseriedecheltuielioc...ziouateulteriordeagravarOll.star;
i
deboala.
RECUNOA~TEREA
CilNELUrBOLNAV
Ficcareboalaarescmnele~icaracteristicileeispeci-Iice,pebazacaroreponte
Ii
eeosehitlldealta.Dar,nu
t
rsbuleuitatnicifaptulcabolileau~iaseriedesemne(sintptome)asernanatoare,dillcarecauzllsepotface
,i
uneleconfuz
ii
indiagnosticareaJor,Fattl.de
starea
doboala,hC'Careorganismreactioneazj;prinanumitesimptome:uncledinacesteaaratll.stareadeboalii.auneiasauamaimultor
p1lrti
dinorganismlSI
corpuluiseridica
(ciinele
areIebra),Febra
sepootecunoastedupauscareanasului(atrufei),careinmodnormal
este
putin
umed.
In
altebolitemperatura
corpu-
luiscade
subnormal,cecaeesepoatecunoasteprin
racirea
urcchiJor,
a
botului~i
aIabelor.
Astleldesituat
i!
arataunorganisminstaregrava.Perturbarearitmuluirespirator,Ciini!careaufebra:;;iinspecialceicuboliale
plamlnilor
au
0
respi-
raj
ie
accelerata,neregnlata(dispneica)~i
de
cele
maimulte
oritusesc,
Alterarea
culorii
mucoaseloroculare,
In
modnor-
mal,rnucoaseleocularesint
de
culoare
roz-palida,
In
caz
deimbolnall"ire,eIepot
fifoarte
palide,
aproape
albe,saugalbene,rosu-aprins,
uneori
cu
0
nuanta
violeta-Inchissaucu
pete
negre.
Modificareaelasticitatiipielii~iaaspectuluiparului.Lacjineleholnav,pielcanumaiesteelastica,plirllli~ipierdeluciul,stazbirlit,arc0culoareurit1l.,mur-
dara,
Pierderea.capncitat
ii
de
lucrutotalesaunumaiparpiale,
 
MAsURILEOBLIGATORIIPECARETREBU(EsALEIAPOSESORULCilNELUI
tn
vederea
examinarii
ctlnelui,proprietarul
va.trebui
sa
la
unele
masurlobllgatorli
care
51
eontribuiela
protectiasa.
AstfeI:Clinelevafilegatintotdeaunalaboteu
0
fa~depind.(setrecepeste
bot,
seInnoadasubbarble~iapoicapetele
selrmoada130
eeafll.
dupa
urechi).
Se
vaaves.
in
vedereellatingereaunuiloedurerospoate
excitactlneleinasa
mllsura,rndt
slI.
rnustechlar
pest!!.pinul
sau.
Nuse
va.
bllga.miliaingura.clinelutsubniciun
motiv
incazulcindsebll.nuie~teeaacestas-a.
Inecat
cuvreuncorp
oarecare
(un
os,
piatd!.
etc.],
Majort-
tateaclinilorcarearatAsemneellstntInecati
CD
unoasintinrealitatebolnavideturban!
~i
prezinU.
0
paralizieamaxilarelor.Temperaturacorpuluiseialuclineintroduc1ndinanusunterrnometru
pe
0
dlstantade3-5em.Intot.
deauna
clinele
va
fi
Iegat180
bot.Temperatura.
normala
a.
cilnelui
adulteste
injur
de38-38,5·C,
IarIll.
c!leipoatevariapinll.
Ia.
39"C.
Admlnlstrarea
unormedicamente
sava.
facein
184
Pentru
0
maiu~oara.in~elegere
a
problemelor
esentiale,
bolileciineJuiaulostsistema
trzate
astfel:
boliesterne,
carestntlocalizate130suprafataeorpului,
boli
interne,
caresIntlocaJizate
in
Inrerforulcorpului,
baliinjce-
/ioase,
carestnt
provocate
demicrobi
~i
baliparazi-tare,
care
stat
provocate
deparazij!ce
tn\iesc
ininterio-
rul
corpuluisau
pe
suprafataacestuia,
Bollexterne.Inaceastagrupl!.stutcuprinsemranirile,
fracturile
~i
Iuxatrile,tedinitele,arsurile,eczemela,
musca
turilede
serpi
etc.
R;inidle
pot
Iiprovocate
prinlovirecuuncorpdur,bont
sauascutft,prinintepare,
zgiriere,
cadere,sCi-
~iere,mn~cl!.turli.etc.Dinpunctdevederealadincimii,rAnilepotiisuperficialesanprofunde.Celesuper-Iicialermvizeazl!.deobiceivaseleprincipaledesinge[venele
ljIi
arterele],
dincarecauzlLhemoragiaestefoartemica,spredeosebirederl!.nileprofundecare,ingeneral,stnturmatedehemoragieabundenta.MlI.sonledeprimajutorseacordadupacaz,Incazulrllnilorsuporficialesefacetoaletaprintundereaparului,sespa.llranasaneontuziaenapl!.oxigenatll.saueu
0
solutiedezinfectantll.,cumesterivauolul,sauchiarcuaplcaldA
~i
slI.punpentruInHltur.trearnurdll.riei,dupll.care
1I~
tamponeazllentinetura.deiadoricu
186
--r--",,~-.-_
r
I
!
mjncare[tnglobatefncarnetoeat!!.sauintr-obucll.ticll.decarneincares-ailent
0
pung1i.unde
50
poatepunemedicamentul).Dac!numll.ntncll.,medicarnentullichidsetoarn1i.enIorta,cu
0
sticlul!,inpungaforma
tlI.
tntrepielea.obrazului~idinti,
I'll
nici
un
catItusefla
I"rnadirect
pegte,
deoareceexistl!.pericolnlca.medicamentul
slI.
ajunga
inplamtni,
PRINCIPALELEBOllALECIINELUI-LUP
C'Dn~tcreaprincipalelorbollalectinilorde
catre
propriet&riaredreptscop
sll.
iiInarmezecucunostin-telenecesarepentruprevenirea!mbobllviriianimalului,acordareaprimulniajutor,iapllcareannortratamentedup!!.indica.tiilepersonalului
veterinar,
Esteins!totalneindicat
ca.
proprietarul51efectuezetratamentulunuiclinefar1i.
sll.
primeascaindica.~iidin
parteaspecialigfilor
veterinari,
deoarecepoate
~i
~i
pnne£npericolviapctinelui,iarinunelecazuri1\Ii
poatepericlita
sl1nAtatea
~ichiarviap,
proprie.
185
osolutle
de
pioctaniaa2%.
Daca
rana
este
profunda
~i
Intereseaza
0
vena
sauartera,ceeace
sepoateeon-staladupl!.culoareasingelui.!,iimodulcum
stngcreaaa
(dinVena.singeleseprelinge
~i
estede
culoare
mairnchisa.,
Iar
din
artera
ti~nc~tel,ii
esterosu-aprins),
seprocedea.zll.diferenpiat.
tn
primuJcazseiamil.surasi.,tll.riihemoragieiprinaplicareaunuigarousaubandasubplaga,Intrueit
acest
singe,inc!rca.t
cubioxid
decarbon,
urea
sprepulmoni
,i
inima,Iar
in
0.1
doilea
eazse
va
act
iona
cuaceleasi
mijloace,
insll.
deasupramnii,iiindcll.
aici
singele
circula
Sn
sensInvers
celuivenos.In
acest
ultim
caz
se""transportac;iineledeindat4launmedi»ueterina«,
deoarecebandanusepoatetinemaimultdedoul!.orepentruanusemvi-netiIocul(produce
cangrena],
R
i!I.
nile
0
chi]
0
r,
slntcazuricindclinelejineochii(unulsanambii)tnchist,11l.enmeazll.abundent
l;1i
areconjunctiva
T01ie,
icitatA.
Cauze1e
sint
mul.tiple:corpiistr!l.iniCareranescochlul,lovituri,curentideaeretc.,ceprovoacaJAcrimarea
,i
minc!rimeaglo-buluiocularsauapleoapelor.ProprietarulctlnelulpoateInaca
0
primAml!.surAspalareabineaochiuluieu
0
solutte~eacidboric4%,*~ucuceaidE'musetci(sp1i.ll1turi,compresc).aplicarea
187
 
decolirodunguentcoftalmiceetc.Pentrua
DU56
conIundacu
0
boalil.in(ec1ioasil.esteblne
sA
fieconsul-tatmediculveterinar,malalescindsemanifestil.prinsecretiipurnlente.Sintcazuricinduneleboli,
desireducvederea,
nupot
fi
observatepen~
ell.
ctineleccntinu1l.sil.luc.l'ezefoartebinepeur~,a]utatdeacuitateamirosului~iauzuluisA.u.Fracturlle
oaselor
sint!reevente
Ia
ctiui,
ca.
urmare
aunoraccidente.Simptomeleincazdefracturll.sinturmAtcarele:dureremare,
cfinele
nu
se
sprijinlinpiciorulbolnav,piciorulfraeturatsebalanseazA.in
aer,
aremi~c1l.rianormale,capete1eosuluirupt(cindsepip1l.ieregiunea.)producunzgomotspecificdeIrecare.PrimulajutorconstaInimobilizarea.osuluifracturat
cu
ajutorulunui
banda]
fix,
pentrucacascle
mpte
siI.
n11
rlneascltereturilel1i
slI.
rupl
vasele
desinge,apciseapUcl
0
ateJAsanmaimulte,dinlemnsubtire,pestecare
se
punevatlVitotul
51!
tnIlLfoa.ri.
en
&jutoruluneibenzidetilonsanpinzil..Atelele
VOl'
Ii
atitdelungi,inclt
sI!.
tntrea.cll.cu
-'-10
em
loculbolnav.
Sepl'esintdQ.poi
vfiml~
nuaU;ulveterinal'
pentruaplica-reaunuipansamentcughips.
IBB
~iinunelecazuriohiarrupereapartiali:l.atendoanelorsauIigamentelor.putindfirecunoscuteprinpalpareaIoculuidurerosl1itumefiat.
tn
astfclde
cazuri,clinele
esteIasatIn
repaus,iar
peloculbolnavseapJic11.compreserecitimpde1-3zfle,
Daca
In
acest
timp
durerea~ischiopaturanudispar,
pe
Ioculbolnavseaplica
0
cornpresacaldacualcool
('ratarnuiatainalcool),pestecaresepune
0
bucatadepinzll.gudronata,ceruitasau
0
foliedinmaterialplastic
Cd
totulsefixeazi\
cu
ajutoruluneiIe!}i
depinzll..Acest
pansarnent
este
necesarsll.
fie
meut
inu
t
1-2
saptamfni,
Arsurilepotficauzatedeap::l.fierbinte,dediferite
substanteacide,causticesan
de
foe;cuprindIocuri
delimitateori
slotextinse
peuna
sau
maimulte
regiuni
alecorpului,Ctndeuprind1/3din
snprafata
eorpuluinurnaiexistaniei
0
~ans!desupravietuire.Pelocularsuriiaparlascurttimpvezicule(flictene)pllnecu
UO
Iichidseros,careprovoacadureri
I]i
usturimiputer-nice,greudesuportat,constituindcauzaprincipal!
iI.
mortii(moarteaprin
I1OC),
alll.turideinfectiasupra-fetelorarse.Primulajutorconstll.inm!suridemiq;orareadurerilorcnajutorulunuicalmant,pri~niterecieualcool,80lutie
190
l~'~---.---
,
T
LUD-till.:(ievirea
oa.selor
dinartfculafie)se
COtistatlduplLurmltcarelesemne:durere,umfll!.turil.anormalll.aregiunii,imposibilitateacadinarticulatia
respectiva
siI.
Be
executevreomiscare,Primulajutorcarese
dA
In
acestcazconstlinrepu-nereaoaselorinpositlalornormaill.caresefaceastfel:unajutortineclinele,iarcellla1ttntindeoasele
res-
pective
in
senscontrarptull.ctndseaude
0
uijloari.tros-niturl1caremarchea.zlrepunereaosuluiinarticulatie.Clndosulafostrepus,regiunea~ireiaformanormalll.Ciineleestellsat
in
repaus~iseaplicl!.unpansament
fix
cttevaz.ilesansepuncompreseeuaplreeesail
cu
gheatll..
Aceasti:l.operatiune
0VOl'
facenumai
cresca-
toriieue:z:perientll.,in
caz
con
trar
va
fi
chematdefndati!.m~i,,"lvetsl'inal'.
In
cazulIuxatie!maxilaruluiinferiorsepuneunblLtde
3-5
emingura.ciinelui
~i
seapa.slltncetpentrnlnchiderea.
gurii,
iarcap1Ltul
maxilarululluxa
talunecl
astfelnsor
tnarticuJa.tie.Ciinilorcuastfeldeluxa,lii,timpde
5-6zile,Ilseva
danumailuan'lichidA.,pentruanuCarta.mil1cl1rilemaxilarului~iluxs.tia
sl1
recidiveze.TendlnlteleslntprovocatedesAriturinerensitealeclinUorpesteunobsta-col.Ele
constau
dintntinderea
l
169
de
permangauat
de
potasiusauseaplicaIel]]subj
iridecartoii
cruzf,
Cindestevorbadearsuricu
diteritesubstante
chimice
seprocedeaza
urgentIa
neutralizareaacestora
In
raport
de
naturalor:
acidulsencutraltzeazaprin
spalarea
eusolupiedebicarbcna.tdesodiu,iarsodacaustica,cart'este
0
baza;sevaneutralizacumultotetdebucatarie.
Inoricecaz,
dupaprirnul
ajutor
aeordat,ctinelc
va
!i
prezentat
pentruconsult
unui
medicde
specialitate,
Eczema
dupa
aspect
se
ponte
confundacurlia,
insll.
cauzaaparipie!este
alta.ingeneral,
aparelacfinii
gras],bineintretinuti,indeosebicucarnernultd.Semanifestaprincadereaparulu]inregiuneadorsala,
Iabazacozii
~i
pelese,
dupa
carepieleaseumfla
:;;i
crapa,scurgtndn-seunlichidgalbenlipicioscareaglu-tineazaperfi(eczemaumeda}.Uneori
in
loculundesescarpinase
Iormeaza
0
matreat1i.(eczemauscata),PrimamAsurlva
fi
renunlart'alacarne,plimbaricttdedese,iarpeloculbolna'l,dupll.cos-atoaletatbiue,seaplicl!.
0
pomadl!.cuoxiddezinc.Estebine511socear~sta.tulmedicuiu!cilldeczemanucedeazi:l..
191

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
julia007 liked this
ionel26 liked this
iuliansever liked this
Jacky Russel liked this
Dan liked this
dragomir claudia liked this
lamasanu cezar liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->