Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Synergimöte teknik (Omställning Tranås)

Synergimöte teknik (Omställning Tranås)

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by OmstallningTranas
Dagordningen byggs med deltagarnas medverkan
Dagordningen byggs med deltagarnas medverkan

More info:

Published by: OmstallningTranas on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2011

pdf

text

original

 
Möteskultur
I Sverige är vi väldigt duktiga på mötesteknik, eller hur? Några tumreglersom brukar framhållas är*Vid kallelsen tala om– syftet med mötet, vad du hoppas uppnå
både
start- och sluttid*Starta
och sluta
till utsatt tid; om några inte kommit till starttiden är detviktigare att uppmärksamma alla som
har 
kommit*Om alla inte känner varandra, kör en presentationsrunda*Hjälp de tysta traven*Avsätt tid för deltagarnas utvärdering av mötetMed dessa tumregler kommer man långt. Men ändå är det många somupplever möten som tråkiga, ineffektiva – rentav bortkastad tid. Hur mångamöten har du själv "suttit av" utan större behållning? Hur många sena nätterhar du lidit igenom styrelsemöten som aldrig verkar bli klara?Om du är alldeles nöjd med kvalitén på mötena i ditt dagliga liv, så behöverdu ingen ny metod. Om du däremot upplever att det finns utrymme förförbättringar, så kan Flecks Synergimetod® vara ett bra hjälpmedel. Medhjälp av den kan man ofta minska mötestiden med närmare hälften, få meragjort – och få bättre "betyg" av mötesdeltagarna.Synergimetoden är både dynamisk (det går inte i förväg att säga hur mötetkommer att förlöpa) och demokratisk; genom själva uppläggningen inbjuderden till högre delaktighet. Grundprinciperna kan tillämpas på många olikasorters möten, från små gruppmöten till styrelsemöten, paneldebatter,kurser och t o m presskonferenser.1
Fleck:s Synergimetod®
Grundprinciperna (nedan) kan med fördel läggas till de välkända tumreglerna
 
för att skapa förbättringar redan vid enkla förändringar. I det följandeavsnittet sammanfattas spelreglerna för metoden tillämpad på gruppmöten.
Grundprinciper för Flecks Synergimetod®
1.
Dagordningen byggs med deltagarnas medverkan
Du som kallar till mötet kanske gör upp en egen dagordning i förväg – mendu inleder alltid mötet med att fråga deltagarna vilka ämnen de vill ta upp.Du börjar beta av ämnena (dagordningen) först när alla sagt sitt om ämnenoch frågeställningar.2.
Varje ämne får egen tidssättning
Den som har huvudansvaret för ett ämne talar om hur mycket tid hon/hanvill ägna åt ämnet. Tiden ska rymma även diskussion om det ska bli någonsådan. Tiden får inte överskridas!3.
Valet av ämne (att börja med) är gemensamt 
Deltagarna inbjuds att bestämma "vad vi ska göra nu" – för valet av förstaämne. Det bestäms alltid bara ett ämne i taget; när första ämnet är avklarat,bestäms nästa o s v. Även om "mitt" ämne kommer sist, så vet jag att dethinns med eftersom tiderna inte får överskridas.
Ett gruppmöte sker i tre steg
Fullt utvecklad tillämpas metoden i tre steg, nedan. Det kan gälla ettavdelningsmöte, styrelsemöte, projektmöte, mentorsmöte, workshop,konferens…
 
1.
Skapa dagordningen
*En person tar rollen av handledare med uppgiften att ledadagordningsbyggandet.*Varje deltagare talar om ämnen han/hon har med sig till mötet. Dessaskrivs upp som en dagordning på blädderblock eller tavla, väl synlig för alla:namn, ämne samt uppskattad tid, d v s den tid som ämnesägaren
skulle vilja
att gruppen la på ämnet vid detta möte. Så här kan det se ut:LisaStatistiken är bara halvrdig, input efterlyses10 minOlleAnsökningar till den lediga posten: hur gå vidare?25 min JoakimHur kan vi stta varandra i uppdrag?30 minKristinaFundering över vår PR-strategi12 minHåkanGenomgång av projektläge25 minPerSjukt barn ändrade tider5 minSvenNy rutin för redovisning av resor5 minMagganÖppen tid8 minPeoInget särskilt idag0 minOlleProjektmöte boka i almanackan10 minFika 20 minÖvergångar och avslutning10 minOlleUtvärdering av mötet5 min2*Tiderna läggs ihop (i detta fall 2 timmar och 50 minuter inkl kafferast) ochställs mot den totalt tillgängliga tiden för mötet. Om det finns nog med tid föralla begärda ämnen, går man direkt till Steg 3, Genomförande. Annars,fortsätt med steg 2.
 
2.
Förhandling
Handledaren frågar gruppen hur tidsavvikelsen ska hanteras. Endast"ägaren” till ett ämne (den vars namn står framför) kan besluta om attminska sin tid eller att avstå helt från ämnet. Själva förhandlingsprocessentar tid, den totalt tillgängliga tiden krymper, vilket utgör ett starkt motiv tillatt nå enighet.De reviderade tiderna noteras tydligt på dagordningen – nu utgör de ettavtal mellan alla deltagare.3.
Genomförande
*En person tar på sig rollen av handledare för mötet. Handledarens funktionär att hjälpa gruppen att hålla mötet i enlighet med dagordningen.*Vem/vilket ämne börjar vi med? Gruppen väljer. Vem som helst kan föreslåsig själv eller någon annan. Hela gruppen ska vara överens innan någonbörjar. Handledaren markerar beslutet på dagordningen.*Ägaren” till det valda ämnet blir mötesledare under sina avtalademinuter; alla andra blir resurser för ämnesägaren att komma i mål. Att hållatiden är i första hand ämnesägarens ansvar. Hon/han kan begära hjälp (“varsnäll och säg till när jag har 3 minuter kvar”). Om ämnesägaren missar, hargruppen ett kollektivt ansvar. När tiden är slut, avslutas ämnet.*Handledaren stryker ämne och tid från dagordningen och ber gruppenvälja nästa ämne/mötesledare. 3
När ska man INTE använda Synergimetoden?
När du inte själv vill
Öva djuplyssning på dig själv för att kontrollera att du verkligen
vill
åstadkomma en förändring i möteskulturen. Det låter ju tjusigt meddemokrati, effektivitet, kreativitet… men det känns kanske också lite farligt?Hur vet jag vad som händer om vi släpper loss sådana krafter?
Vill jag

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->