Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SF Studiecirkel Från Oro till handling (Omställning Tranås)

SF Studiecirkel Från Oro till handling (Omställning Tranås)

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by OmstallningTranas
HANDLING!
En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor

FRÅN ORO TILL

FRÅN ORO TILL HANDLING!
En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor
Klimatet är en vår tids viktigaste frågor, ingångarna är många och det är inte helt enkelt att få en helhetsbild. Detta material är menat som ett stöd i djungeln av information, för att leda vidare utifrån vad ni vill studera och diskutera. Det inleds med en introduktion till en studiecirkel. Du kan starta studiecirklar utifrån frågor du tycker
HANDLING!
En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor

FRÅN ORO TILL

FRÅN ORO TILL HANDLING!
En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor
Klimatet är en vår tids viktigaste frågor, ingångarna är många och det är inte helt enkelt att få en helhetsbild. Detta material är menat som ett stöd i djungeln av information, för att leda vidare utifrån vad ni vill studera och diskutera. Det inleds med en introduktion till en studiecirkel. Du kan starta studiecirklar utifrån frågor du tycker

More info:

Published by: OmstallningTranas on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2011

pdf

text

original

 
FRÅN ORO TILL
HANDLING!
 
En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor 
 
En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor
Klimatet är en vår tids viktigaste rågor, ingångarna är många och det är inte helt enkelt attå en helhetsbild. Detta material är menat som ett stöd i djungeln av inormation, ör att ledavidare utirån vad ni vill studera och diskutera. Det inleds med en introduktion till en studiecir-kel. Du kan starta studiecirklar utirån rågor du tycker är angelägna, som du vill lära dig ellerandra mer om. Var kommer du in och vad vill du göra? Vilken påverkansmöjlighet har du?Tänk på att dina kunskaper och livserarenheter har stor betydelse och därör är det viktigtatt du delar med dig av det du kan. Dina tankar är precis lika viktiga som andras. Lyssna ochta tillvara på andras ingångar, erarenheter och kunskaper. Utgå rån gruppens önskemål ochbygg kunskapen rån dem.För några handlar det om att göra ”rätt” i vardagen, ör andra om politisk påverkan. Bådaär angelägna. Det viktiga är att er höjer sin kunskap, och sin röst, om vad som händer medklimatet. Det fnns inte en sanning eller en lösning utan alla kan dra sitt strå till stacken ochbidra till ett hållbart samhälle. Alla handlingar är val som ör oss närmare eller längre bort rånmålet. Klimatrågan är komplicerad och kan vara skrämmande. Därör vill vi än en gång betonavikten av att lyssna på varandra! Vi behöver varandras stöd ör att kunna hantera denna storautmaning.Nedan hittar ni tips, idéer, handledningar och material ör att komma igång eller ördjupa ochbredda er inom klimatområdet. ”Från oro till handling” riktar sig till alla intresserade oavsettörkunskaper.
2
FRÅN ORO TILL HANDLING!
S
tudiecirkelnLitteratur om klimatråganTeman1. Klimatet och konsumtionen – Bilen, Bien och Bostadena) Bilen: Transporterb) Bien: Mat och klimatc) Bostaden – energisparande2. Klimatet och ekosystemen3. Klimatkommunikation och politisk påverkan4. Global påverkan – klimatet och rättvisanTips på aktiviteterHär hittar ni inormationSenaste nytt om klimatetAktuella dataEngagera sig vidare
Innehåll
 
STUDIECIRKELN
En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas ör att öka sina kunskaper inom ett om-råde utirån egna önskemål, örutsättningar och behov. Man lär av varandra och hjälps åt attkomma ramåt. Studiecirkeln är en metod ör att utvecklas tillsammans. Att lyssna och ta del avvarandras synpunkter och erarenheter är en lärande del. Likaså att man gemensamt beslutarhur arbetet ska läggas upp och vilket målet är. En cirkel har minst 3 deltagare som träas vidminst 3 tillällen ör att studera under ledning av en godkänd ledare. Cirkeln pågår under sam-manlagt minst 9 studietimmar (
en studietimme=45 minuter 
). Samtliga cirklar ska ha en studie-eller arbetsplan. Hos Studierämjandet kan man å stöd och råd ör att starta en cirkel.
Första frågorna för dig/er som vill starta:
Varör ska vi starta en cirkel?
Vad är viktigt ör mig och varör?
Vilka områden vill jag örmedla och vilka deltagare vänder vi oss till?
Vill jag starta en cirkel ör att öka kunskapen hos andra eller starta en grupp ör att själv lära
Är vi en grupp som ska bli säkrare ör att sedan vara cirkelledare/öreläsare ör allmänheten?
Är vi en grupp som vill leva ”klimatsmart”? Köpa ny bil, byta värmesystem eller lära er merom klimat och mat? Eller ör att jobba med påverkansarbete?
Hur hittar vi rätt deltagare till rätt cirkel?
Hur lägger vi upp och marknadsör cirkeln ör de deltagare som vill gå?
Hur gör vi rätt cirkel till de deltagare som vill gå?
Vad är vårt okus och hur begränsar vi oss?Vi vill det här! Vilka vill vara med? <– eller --> Vilka fnns här? Hur år vi med dem?
Cirkelns upplägg och antal sammankomster
Fundera över hur många sammankomster som känns lagom.Grundstommen är välkomstträ+ 1-2 sammankomster med valritt tema + avslutningsträ.Det är bra med lästips och rivilliga studieövningar till nästa sammankomst varje gång.Inbjudankan också innehålla ett lästips. Nedanstående örslag på teman kan gälla hela cirkeln eller en-skilda träar, beroende på intresse och ambitionsnivå.
Första träffen:
 
Presentation och mål, översikt över klimatfrågan, hemövning
Varör vill vi engagera oss i en cirkel?
Vad är var och ens mål med cirkeln?
Vilka kunskaper har vi tillsammans?Eter presentation och målormulering kan resten av tiden ägnas åt en översikt över klimatrå-gan. Skicka gärna med lästips och rivilliga övningar/rågor, om intresse fnns. Hemövningar kanvara att ha en vegetarisk vecka, att ta reda på sin egen klimatpåverkan, att göra ett klimatlöte,att skriva en insändare…
3
Deltagarna i den första Från Oro till handling-cirkeln gör ett studiebesök på Växhuset i Söderhamn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->