Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SiyasiPartilerinSeçimBeyannameleriKarsilastirma

SiyasiPartilerinSeçimBeyannameleriKarsilastirma

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by ahmetinoglu
Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinin Karsilastirmali Degerlendirilmesi
Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinin Karsilastirmali Degerlendirilmesi

More info:

Published by: ahmetinoglu on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

 
SDE Analiz
SDE 
 İ 
ç Politika ve Demokratikle
 ş
 me Program
 ı
  Koordinatörlü
ğ
ü
Siyasi PartilerinSeçim BeyannameleriÜzerine Bir Kar
 ş
ı
la
 ş
 t
ı
 rma
 
İ
çindekiler:
Sunu
ş
....................................................................................................................3Siyasi Partilerin Seçim Beyannameleri Üzerine Bir Kar
ş
ı
la
ş
t
ı
rma ..........................4Seçim Beyannamelerinde Yeni Anayasa ve Demokratikle
ş
me ...............................6Siyasî Partilerin Seçim BeyannamelerindeD
ı
ş
Politika Projeksiyon ve Beklentiler ...................................................................16Seçim Beyannamelerinde Savunma ve Güvenlik Politikalar
ı
................................25Siyasal Partilerin Seçim Beyannamelerinin Ekonomi Programlar
ı
ı
s
ı
ndanBir Kar
ş
ı
la
ş
t
ı
rmas
ı
..................................................................................................33
SDE ANAL
İ
ZHaziran 2011
 
 Sunu
 ş
Stratejik Dü
ş
ünce Enstitüsü (SDE) çizgisi Türkiye’nin demokratikle
ş
mesi ve sorunlar
ı
n
ı
siyaset çerçevesinde çözmesini önceleyen bir sivil toplumörgütüdür. Türkiye’nin y
ı
llard
ı
r kronikle
ş
mi
ş
sorunlar
ı
n
ı
n çözümü içinözellikle 2000’li y
ı
llar
ı
n ba
ş
ı
ndan itibaren bu anlamda çok önemli birsürece girildi.12 Haziran seçimleri sorunlar
ı
n demokratik yollardan ve siyasetkurumunun içinde çözümü aç
ı
s
ı
ndan oldukça önemli bir ad
ı
m olacak.Bu nedenle 12 Haziran seçimleri, seçim öncesi ya
ş
anan atmosfer,seçimlerde siyasi partilerin çözüm önerileri ve seçim sonuçlar
ı
üzerindeayr
ı
nt
ı
l
ı
durulmas
ı
gereken bir konumda. SDE olarak tüm bunlar
ı
nçözüm sürecine katk
ı
sa
ğ
layacak bir boyut kazanmas
ı
için sürecedestek olmak istiyoruz. Bu nedenle elinizdeki çal
ı
ş
ma haz
ı
rland
ı
. Buçal
ı
ş
man
ı
n haz
ı
rlanmas
ı
sürecinde önce SDE Demokratikle
ş
me ve
İ
çPolitika Koordinatörlü
ğ
ü taraf
ı
ndan Prof. Dr. Tanel Demirel, Doç. Dr.Hamit Emrah Beri
ş
, Doç. Dr. Yusuf Tekin ve Dr. Murat Y 
ı
lmaz taraf
ı
ndanTBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin seçim beyannameleri üzerindeayr
ı
nt
ı
l
ı
analizlerin yap
ı
ld
ı
ğ
ı
bir çal
ı
ş
tay organize edildi. Bu çal
ı
ş
taysonras
ı
nda SDE bünyesindeki koordinatörlükler kendi görev alanlar
ı
ileilgili konularda siyasi partilerin seçim beyannamelerinin analiz edildi
ğ
ibu çal
ı
ş
may
ı
haz
ı
rlad
ı
.Çal
ı
ş
mada siyasi partilerin seçim beyannamelerinin demokratikle
ş
me ve yeni anayasa süreci aç
ı
s
ı
ndan de
ğ
erlendirildi
ğ
i bölüm Doç. Dr. YusufTekin, d
ı
ş
politika aç
ı
s
ı
ndan incelendi
ğ
i bölüm Doç. Dr. Murat Çemrek,savunma ve güvenlik politikalar
ı
ı
s
ı
ndan ele al
ı
nd
ı
ğ
ı
bölüm Prof. Dr. Aytekin Geleri ve ekonomi politikalar
ı
ı
s
ı
ndan irdelendi
ğ
i bölüm iseDoç. Dr. Muhsin Kar taraf
ı
ndan haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.SDE Demokratikle
ş
me ve
İ
ç Politika Koordinatörlü
ğ
ü

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->