Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Izvje01610107e o provedbi plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec travanj 2011.

Izvje01610107e o provedbi plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec travanj 2011.

Ratings: (0)|Views: 430|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2011

pdf

text

original

 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
IZVJEŠ
Ć
E O PROVEDBIPLANA PROVEDBENIH AKTIVNOSTIPROGRAMA GOSPODARSKOG OPORAVKAZA MJESEC TRAVANJ 2011.
5. svibnja 2011.
 
 
 
 PROVEDBENE AKTIVNOSTI NADLEŽNO TIJELO ROK  PROVEDBA IZVJEŠ
Ć 
 E O PROVEDBI PLANA PROVEDBENIH AKTIVNOSTI PROGRAMA GOSPODARSKOG OPORAVKA ZA MJESEC TRAVANJ 2011.
1
1. FISKALNA POLITIKA
PROVEDBENE AKTIVNOSTI NADLEŽNO TIJELO ROK PROVEDBA
KRATKORO
Č
NE MJERE (do kraja 2010. godine)
 
1.1. Ukidanje kriznog poreza na dohotke iznad 6.000 kuna od 1. studenoga 2010.
 Nositelj: Ministarstvo financija
Zakonski akti:
 
Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na pla
ć
e,mirovine i druge primitke
 
Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke odsamostalne djelatnosti i ostale primitkeMinistarstvo financijaMinistarstvo financijatravanj 2010.travanj 2010.
PROVEDENO
Hrvatski sabor usvojio je Zakon na sjednici 23. travnja 2010.(objavljen u NN, br. 56/10), prema kojem se ukida pla
ć
anjeposebnog poreza na pla
ć
e, mirovine i druge primitke po stopi od2% na primitke od 3.000 do 6.000 kuna od 1. srpnja 2010., te stopaod 4% na primitke ve
ć
a od 6.000 kuna od 1. studenoga 2010.
PROVEDENO
Hrvatski sabor usvojio je Zakon na sjednici 23. travnja 2010.(objavljen u NN, br. 56/10) prema kojem se ukida pla
ć
anjeposebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostaleprimitke po stopi od 2% na ukupni iznos mjese
č
nog primitka(odnosno na ukupni iznos prosje
č
nog mjese
č
nog primitka zadohodak od samostalne djelatnosti) od 3.000 do 6.000 kuna od 1.rujna 2010., te stopa od 4% za iznos ve
ć
i od 6.000,00 kuna od 1.sije
č
nja 2011.
1.2. Ukidanje svih poreznih olakšica u sustavu poreza na dohodak, osim poreznih poticaja za istraživanje i razvoj
 Nositelj: Ministarstvo financija
 
Zakonski akti:
 
Zakon o porezu na dohodakMinistarstvo financija lipanj 2010.
PROVEDENO
Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona oporezu na dohodak (objavljen u NN, br. 80/10) na 18. sjednici 18.lipnja 2010. prema kojem se ukidaju porezne olakšice za upla
ć
enepremije osiguranja, zdravstvene usluge i stambene potrebe, a kojesu porezni obveznici mogli koristiti do ukupno 12.000,00 kunagodišnje u godišnjem obra
č
unu poreza na dohodak na temeljupodnesene godišnje porezne prijave.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->