Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
farkındalılık günü_bildirge310511mmmm

farkındalılık günü_bildirge310511mmmm

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Caglar Arslaner

More info:

Published by: Caglar Arslaner on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2011

pdf

text

original

 
Basın Bildirgesi
MOR FİYONK 
KAMPANYASI 
15 Haziran
YAŞLILARA ŞİDDET, İHMAL VE SUİİSTİMALFARKINDALILIK GÜNÜ
Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği (yürütücü), AÜ Gerontoloji Bölümü,Antalya Emniyet Teşkilatı, Kepez Belediyesi (ortaklar).
7,3 milyon yaşlıdan aşağı yukarı 200.000’nin şiddet, ihmal ve suiistimal kurbanıdurumunda olduklarına işaret eden araştırma sonuçları, bizi bu soruna el atmayaneredeyse zorunlu kılmıştır.Toplum olarak yaşlılara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü yaşlı fusuartmaktadır. 2050 yılında nüfusumuzun %30’nu yaşlılardan meydana getirecektir.
Sayın Medya Mensupları!Ulusumuzun uzun tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar çok yaşbir aradayaşamamıştır. Yaşlıların oranı 2010 yılı sonu itibariyle %10,3’tür ve 7,3 milyon kişininşimdiden 60 veya daha yüksek bir yaşa eriştiği anlamına gelmektedir. 2050 yılında yaşlısayısı 30 milyonu aşacaktır. Yaşam süresinin uzaması bu artışın sebebidir ve yaşamsüresi uzamaya devam edecektir. Biz “yaşlanan bir dünyada yaşıyoruz”.Bu gelişmeyi bir taraftan sevinçle, diğer taraftan kaygı ile gözlemliyoruz. Sevinçliyiz,çünkü daha sağlıklı yaşlanıyor, daha uzun süre yaşayabiliyoruz. Kaygılıyız, çünküyaşlılara karşı şiddet, ihmal ve suiistimal artmaktadır. Fakat herkesin tahmin ettiği, belkide bildiği bu tehlike şimdiye kadar dile getirilememiş, tabu olarak kalmıştır. Özellikleileri yaşlarda, yaşı 80’ni aşmış, bedensel, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklara sahip yaşlılar, bu risklerle daha çok karşı karşıyadırlar. Türkiye’de en hızlı çoğalan kesim 80 yaşınüzerindekilerdir. Bu, TÜİK verilerinin analizlerinden anlaşılmıştır. 1960-2002neminde 60+ yaş grubunun %57, 80+ yaş grubunun %266 oranında arşgörülmüştür. Bedensel ve ruhsal kayıpların da bu kesimde yoğunlaştığı bilinmektedir.Bugün Türkiye’de 1,75 milyon bakıma muhtaç durumda olan yaşlıların çoğunun yaşı
 
80’nin üzerindedir. Tahminen 300.000 Alzheimer hastası olan yaşlı vardır. Bakımamuhtaçlık ve zihinsel yetenek, kayıplar nedeniyle kendilerini savunma ve ifadeedebilme olanaklaaz olmakla beraber bu yaşlılar şiddet, ihmal ve suiistimaleylemlerinin en önemli hedeflerini teşkil etmektedirler.Çocuklara ve kadınlara karşı uygulanan şiddet, ihmal ve suiistimal artık gizlenmemektedir. Bu problem üzerine açıkça konuşuyor, önlemler alınmaiçinçabalıyoruz. Buna karşın aynı tehlikeyle karşı karşıya olan yaşlıları aynı hassasiyet veyoğunlukta koruma ve kollamaya çalışmamaktayız. Yaşlılar da bu sorunu dile getirmekonusunda zorluk yaşıyor. Korku ve utanç, bunun en önemli sebepleridir. Ama AÜGerontoloji BölüBaşkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’ın yürütücülüğüne 2005-2009yılları arasında gerçekleştirilen I.Türkiye Gerontoloji Araştırması (GEROATLAS)araştırmasında yaşlılar suskunluğunu bozarak ailede şiddet, ihmal ve suiistimal kurbanıdurumunda olduklarını ıklaşlarr. Bunu yaşlı polasyona yansıtarak değerlendirdiğimizde, yaklaşık 200.000 yaşlıya ailede şiddet, ihmal veya suiistimaluygunlanmakta olduğu sonucuna varmaktayız. Bu korkunç rakamın gerçeğin çok dahaaşağısında olabileceğini gözden kaçırmamalıyız. Ailenin yanı sıra bakımevlerinde,huzurevlerinde veya yaşlıların “hizmet” aldıkları kurumlarda neler olabileceğini, başkaülkelerde yapılan araştırmalardan da bilmekteyiz. Örnin Alman araştırmacılar kurumsal bakım altındaki 400.000 yaşlıya her gün şiddet uygulanmakta olduğuna işaretetmektedir. ABD’de yılda 1.000.000 yaşlıya en az bir kere ailesi tarafından şiddetuygulandığı saptanmıştır. Fakat bütün ülkelerde bu suçları işleyenlerin ortak hedefi,suçlarını kamuoyundan gizlemektir ve bunda bir hayli başarılı da olmaktadırlar.Hiçbir şey çok tekrarlandığı zaman gerçek olamaz. Bu yüzden devamlı yaşlıya saygıdansöz etmenin manası yoktur. Bununla yaşlılara saygı duyulmadığını söylemiş olmuyoruz.Ama içlerinde küçümseyemeyeceğimiz kadar çok, şiddete maruz kalan, ihmal vesuiistimal edilen yaşlıların varlığına dikkat çekiyoruz.Kafamızı kuma gömemeyiz. Bu yüzden
Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği
(USUGD), yaşlılığın bu riskine dikkat çekmek, yaşlıları koruma ve kollamaaltına alacak önlemlerin bir an önce devreye girmesini sağlamak ve kamuoyununduyarlılığını arttırmak için
15 Haziran
’ı
Yaşlılara Şiddet, İhmal ve Suiistimal Farkındalılık Günü
olarak kabul edilmesini talep etmektedir.
2
 
Dernimiz bu talebi ile tek başına da değildir. Bizimle ayşü
 AkdenizÜniversitesi Gerontoloji Bölümü, Antalya Emniyet Teşkilatı ve Kepez Belediyesi
de paylaşmaktadırlar.Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği’nin yürütücülüğünde, AÜ GerontolojiBölümü, Antalya Emniyet Tkilatı ve Kepez Belediyesi işbirliği kapsamında, 15Haziran’ın
Yaşlılara Şiddet, İhmal ve Suiistimal Farkındalılık Günü
olarak kabulünühedefleyen bir kampanya başlatmış bulunuyoruz.Kampanyamızın, medyamız tarafından desteklenmesini arzu ediyoruz. Medyanındesteğiyle hepimizi ilgilendiren bu konuya kamuoyunda daha çabuk ve daha etkili bir duyarlılık yaratılabileceğini düşünüyoruz.Daha insancıl bir toplumun yaralmana nelik girişimlerden biri olarak, 15Haziran’ın
Yaşlılara Şiddet, İhmal ve Suiistimal Farkındalılık Günü
olarak kabuledilmesinden herkes kazançlı çıkacaktır. Birey ve toplum olarak 
 yaşlıya saygı
kavramınıyeniden keşfedecek, anla, yaşlılığın koşullarına uygun şekilde yenidentanımlayacağız.Bunun in kampanyan kamuoyu tarandan bilinmesi ve desteklenmesigerekmektedir. Tüm vatandaşlarımızın yanı sıra, devlet kurumlarımızı, sivil toplumkuruluşlarımızı ve işletmelerimizi de kampanyaya katılmaya ve desteklemeye davetediyoruz.
 Bunun için herkesi 15 Haziran’da “mor fiyonk” takmaya ve bu şekildekampanyayı desteklediğini gösteremeye çağırıyoruz.
İlginize teşekkür ederiz
Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->