Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
131Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MODUL RUMUSAN 1994-2008

MODUL RUMUSAN 1994-2008

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 10,290|Likes:
Published by anon-130797

More info:

Published by: anon-130797 on Sep 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
JULAI 2008
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang
 faedah membacadan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat 
. Panjangnyarumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan.Percambahan idea baharu dalam bentuk yang lebih tersusun dan jelas diperoleh melaluiamalan membaca. Oleh sebab itulah dikatakan bahawa amalan membaca sebagai jambatan ilmu.Amalan yang baik ini dapat mengasah fikiran supaya lebih bercapah, di samping menyuburkan perkembangan jiwa seseorang. Sehubungan dengan itu, orang yang kurang membaca akanketinggalan dalam segala bidang. Orang yang banyak membaca akan mempunyai imaginasi yangtinggi berdasarkan buku yang dibacanya. Namun begitu, berapa ramaikah rakyat negara kita iniyang mengamalkannya? Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa amalan membaca hanya dapatdilihat di institusi pengajian tinggi, di perpustakaan dan di sekolah sahaja.Berdasarkan Laporan Kajian Tabiat Membaca Rakyat Malaysia, kadar literasi atau celik huruf di negara ini ialah
93
 peratus. Walau bagaimanapun, kajian itu mendapati bahawa rakyatMalaysia kini hanya membaca dua bush buku setahun. Keadaan ini masih tidak memaaskanwalaupun tabiat membaca rakyat Malaysia telah bertambah baik. Satu dekad yang lalu, rakyatMalaysia hanya membaca satu halaman buku setahun.Terdapat beberapa faktor yang menjejaskan proses pembudayaan amalan membaca dinegara ini. Antaranya, harga buku yang mahal, khususnya buku ilmiah yang diimport. Hal inimenyebabkan pembeli berfikir berkali-kali sebelum membeli buku. Keadaan ini banyak berlakudalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi. Selain itu, sikap rakyat yang tidak menitikberatkan aktiviti keilmuan juga menjadi penyumbang kepada kadar pembacaan yangrendah.
 Persepsi orang ramai
 bahawa membaca hanya berlaku semasa proses menuntut ilmuharus dikikis. Untuk menangani persepsi yang salah itu, beberapa tindakan waj ar diambil secara berperingkat-peringkat dan berterusan. Oleh hal yang demikian, usaha ini akan menimbulkankesedaran bahawa orang yang membaca akan memperoleh ilmu yang berguna sepanjanghayatnya dan akan sentiasa dihormati oleh orang lain.Amalan membaca ialah usaha yang dikaitkan dengan pembinaan ilmu pengetahuandalam diri individu berkenaan. Menerusi amalan membaca, seseorang individu dapatmeningkatkan penguasaan bahasanya dan membolehkan seseorang itu maju dalam kehidupannya.Amalan membaca harus dipupuk supaya usaha memartabatkan ilmu itu tidak didukung olehsesetengah pihak sahaja. Setiap lapisan masyarakat perlu menggembleng tenaga untumemastikan bahawa amalan membaca dapat dibudayakan. Tambahan pula, kini segala ilmu danmaklumat lebih mudah diperoleh melalui Internet. Oleh itu, hasrat kita untuk menjadi bangsayang maju dan bermaklumat akan dapat dicapai sekiranya kita tahu menghargai danmemartabatkan ilmu melalui pembacaan.(Dipetik dan diubahsuaikan daripada `Membaca Santapan Rohani dan Minda' oleh HuzaimiBaharudin,
 Dewan Masyarakat,
Januari 2006)
 
NOV. 2007
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang tindakan mengatasimasalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara. Panjangnya rumusanhendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Pada masa ini Kementerian Pelajaran Malaysia sedang berusaha untuk memperkasakan pendidikan di negara kita kerana pendidikanlah yang akan menentukan hala tuju sesebuah negara.Menerusi pendidikan juga kita akan dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa, berkaliber dankental jati diri. Walau bagaimanapun, hasrat mumi kementerian ini menghadapi beberapa kekangan,antaranya termasuklah masalah disiplin murid di sekolah-sekolah.Untuk mengatasi masalah ini(kementerian telah menubuhkan Jawatankuasa PetugasKhas Menangani Gejala Disiplin) Sehingga penghujung tahun 2004, sebanyak 250 pendapat awamditenma di samping ratusan aduan yang dikategorikan dalam masalah salah laku murid. Tindakanlain yang diambil oleh Kementerian Pelajaran adalah dengan membuka talian penting dan e-meluntuk mangsa buli dan keganasan di sekolah. Dengan cara ini. Kementerian Pelajaran akanmendapat maklumat tentang masalah disiplin dengan lebih tepat. lbu bapa dan orang aware bolehmembuat aduan tentang masalah disiplin mund. Selain itu, maklumat boleh disalurkan menerusisistem pesanan ringkas (SMS) kepada pegawai yang bertanggungjawab.Bagi menangani masalah disiplin yang berat, pihak sekolah dibenarkan untumendapatkan bantuan daripada polis. Sekiranya perlu, pihak polis dibenarkan untuk menahanmurid yang berada di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan. Kementerian Pelaj aran telahmengingatkan pihak sekolah bahawa mereka boleh dikenakan tindakan tatatertib j ikamenyembunyikan kes disiplin yang berlaku di sekolah masing-masing. Hal ini demikian keranaKementerian Pelaj aran menerima laporan bahawa terdapat pihak pentadbir sekolah, terutamanyasekolah yang berstatus elit, cuba menutup kes disiplin di sekolah mereka.Sebenarnya masalah disiplin yang berlaku ini boleh ditangani menerusi prosedur yangsedia ada seperti mengenakan hukuman rotan, denda, gantung sekolah dan buang sekolah. Namundemikian, sebelum hukuman dikenakan, setiap kes itu mestilah disiasat puncanya terlebih dahulu.Tindakan ini diambil supaya kita dapat berlaku adil kepada murid tersebut kerana ada murid yangmelakukan kesalahan disiplin semata-mata kerana ingin akan perhatian dan mereka sebenamya bukan penjenayah. Kita akui bahawa masa depan negara amat bergantung pada kejayaan dankemantapan sistem pendidikan. Kemantapan ini pula bergantung pada kecemerlangan kakitanganKementerian Pelajaran melaksanakan peranan masing-masing. Dengan itu, akan tercapailah hasratnegara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan matlamat FalsafahPendidikan Kebangsaan.(Dipetik dan diubahsuaikan daripada `Realiti Semasa Masalah Disiplin Pelajar' oleh NooKhairiyati Mohd. Ali, Dewan Masyarakat, April 2005)
 
JULAI 2007
.Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang
kepentingan
 
terumbukarang di Malaysia
dan
kaedah pemuliharaannya
.. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Batu karang merupakan haiwan kecil yang ada kaitan dengan anemone laut. Setiaphaiwan batu karang dinamai polip. Badannya berisi: bendalir dan kelihatan seperti plastik.Hujung mulutnya dikelilingi sesungut bersengat yang digunakan untuk menangkap haiwan air yang lalu di hadapannya. Polip menghasilkan satu rangka batu kapur keras yangmengelilinginya dalam bentuk cawan. Apabila polip itu mati, rangka yang keras itu akan teruskekal.Kejadian batu karang yang mcmbentuk terumbu karang seperti yang dapat dilihatsekarang bukan tercipta dalam masa sehari dua tetapi mengambil masa beratus-ratus tahun.Terumbu karang tercipta dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Hidunan laut ini diangkap perhiasan `lantai laut' atau
 pelangi laut'. Kira-kira 30 peratus ikan yang ditangkap di Malaysia bergantung hidup pada terumbu karang. Jika terumbu karang itu musnah, ikan-ikan kehilanganhabitat dan jumlahnya akan berkurangan. Akibatnya, pendapatan nelayan terjejas dan manusiakekurangan satu sumber protein yang terbesar.Pemuliharaan terumbu karang sangat penting kerana fungsinya adalah untuk melemahkan kekuatan ombak selain penting bagi sektor pelancongan. Terumbu karang bolehmemecahkan air dan menyerap atau memesongkan 90 peratus tenaga ombak. Secara tidak langsung, kewujudan terumbu karang dapat mengelakkan hakisan pantai yang serius. Darisudut pelancongan pula, terumbu karang sentiasa menjadi tarikan pelancong. Terumbu karangyang cantik menjadi tumpuan penyelam seperti di beberapa kawasan perairan Terengganu,Kedah, Pahang, Sabah dan Sarawak. Kehadiran ramai pelancong mendorong pelbagai pihak menyediakan kemudahan yang selesa kepada para pelancong dan usaha ini membantu pembangunan di kawasan tersebut.Selain itu, suatu hal yang menarik tentang batu karang ialah penemuan terkini oleh para saintis. Mereka mendapati batu karang boleh menjadi pengganti tulang manusia keranastrukturnya yang seakan-akan tulang manusia. Tulang tiruan yang diperbuat daripada batukarang yang telah mati itu dinamakan
coragraph.
Penemuan ini memberikan harapan barukepada para doktor dalam usaha menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggantitulang manusia.Walau bagaimanapun, terumbu karang juga tidak terlepas daripada ancamankepupusan. Antara ancaman yang dihadapi ialah pencemaran air dan aktiviti manusia seperti pengambilan batu karang dari dasar laut dan kaedah penangkapan ikan yang merosakkannya.Oleh itu, kita pcrlu melindungi terumbu karang untuk mengelakkannya daripada musnah dan pupus. Jika kita membiarkan terumbu karang yang menjadi sebahagian daripada ekosistemmaritim itu musnah, kita bukan sahaja kehilangan khazanah berharga malah turut terdedahkepada ancaman bencana alam dalam hidup kita.(Dipetik dan diubahsuaikan daripada `Memulihara Terumbu Karang' oleh Anida Salwani,Berita Harian, 13 November 2001)

Activity (131)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
moonxxzz liked this
Peter Tan liked this
Yat Hero liked this
Mohd Fazli liked this
Mani Jack liked this
Norazliza Puteh liked this
Zuridawati Zue liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->