Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skolarine u Sustavu Visokog Obrazovanja - Poveznice Izmedju Placanja Studija i Uspjesnosti Studiranja Dolenec

Skolarine u Sustavu Visokog Obrazovanja - Poveznice Izmedju Placanja Studija i Uspjesnosti Studiranja Dolenec

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Published by Sheik Yerbouti

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Sheik Yerbouti on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2011

pdf

text

original

 
 
I
NSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA U
Z
AGREBU
 C
ENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA
 
A
MRUŠEVA
11,
 
10000
 
Z
AGREB
,
 
C
ROATIA
 T
EL
.
 
++
 
385
 
(0)1
 
4883550
FAX
.
 
++
 
385
 
(0)1
 
48
 
28
 
910
E
-
MAIL
.
CERD
@
IDI
.
HR
Školarine u sustavu visokog obrazovanja uHrvatskoj: poveznice izme
đ
u pla
ć
anjastudija i uspješnosti studiranja
Danijela Dolenec, Iris Maruši
ć
, Saša Puzi
ć
 rujan 2006.
 
 
1
 
 
 
2
 
I. UVODNA RIJE
Č
 
Posljednjih je godina u Hrvatskoj postignut široki konsenzus o potrebipreobrazbe hrvatskog društva u društvo znanja, pri
č
emu se ulaganje u znanost iobrazovanje smatra glavnom polugom takve preobrazbe. Brojni strateškidokumenti (
55 Preporuka za pove
ć
anje konkurentnosti 
2003, vladin
 Strateški okvir za razvoj 2006. – 2013.
) u prvi plan isti
č
u upravo ovakvu orijentaciju kaonužan preduvjet bržeg razvoja i pove
ć
anja konkurentnosti Hrvatske ume
đ
unarodnom okruženju. U brojnim raspravama koje se o toj temi kontinuiranovode i me
đ
u stru
č
njacima i u široj javnosti, razmjerno nepovoljna obrazovnastruktura hrvatskog stanovništva navodi se kao glavni razlog njezinoj slabijojkonkurentnosti i glavna prepreka bržem razvoju i gospodarskoj transformaciji.Stoga je pove
ć
anje razine obrazovanosti radno aktivnog stanovništva jedan odstrateških prioriteta hrvatskog društva danas. Ono prvenstveno zahtijevapove
ć
anje udjela tercijarno obrazovanog stanovništva, pri
č
emu se nedostatnaefikasnost studiranja prepoznaje kao glavni problem visokog obrazovanja u nas.Podaci koji se
č
esto navode u službenim dokumentima i u medijima navode datek tre
ć
ina studenata upisanih na neku od visokoškolskih institucija u RepubliciHrvatskoj i dovršava svoj studij, a navodi se da i oni koji diplomiraju u prosjekustudiraju predugo.Jedna od mjera koju se u posljednje vrijeme
č
esto predlaže kao jednostavno, brzo i u
č
inkovito rješenje ovog problema jest daljnje pove
ć
anjesudjelovanja studenata u financiranju studija kroz školarine. Pri tome sedjelotvornost takve mjere vrlo rijetko propituje, a tvrdnje da bi studenti koji samipla
ć
aju studij studirali uspješnije i brže obi
č
no nisu potkrijepljene nikakvimempirijskim podacima.
Č
ini se, dakle, da su se uzroci nedovoljno efikasnogstudiranja skloni pripisivati samim studentima i njihovu odnosu premastudiranju, a manje samom sustavu i mogu
ć
im uzrocima njegoveneu
č
inkovitosti.Jedna od glavnih zada
ć
a ove studije upravo je, na temelju dostupnihpodataka, pokušati istražiti mogu
ć
e poveznice izme
đ
u financiranja studijavlastitim sredstvima i uspješnosti studiranja, odnosno brzine dolaska do diplome.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->