Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Revista Alb Islam 20

Revista Alb Islam 20

Ratings:
(0)
|Views: 55|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

 
 
 1
Kolonializmi absurd............................................................................................................3
 
Olajuwon refuzon akuzat e bëra ndaj tij............................................................................5
 
Sekularizmi dhe feja në perëndim......................................................................................6
 
Mësim-besimi nëpër shkolla...............................................................................................9
 
Koncepti i dashurisë.........................................................................................................11
 
Djaloshi dhe mbreti..........................................................................................................15
 
Kërkimi i të vërtetës, fuqisë dhe qëllimit..........................................................................18
 
Kape të sotmen, e nesërmja nuk është e jotja................................................................22
 
Kalendari i hixhretit..........................................................................................................24
 
Përfundimi i vitit dhe përfundimi i ymrit...........................................................................27
 
Para se të përmbytet barka.............................................................................................35
 
Hyrje në shkencat e Kur’anit............................................................................................39
 
Besimi në Ditën e Gjykimit................................................................................................42
 
Hadithi: Dy fjalët e lehta në gjuhë....................................................................................44
 
Gruaja jote është e gjithë bota për ty..............................................................................46
 
Këshilla të vogla për një kurim të madh...........................................................................48
 
“...dhe mos i nxirrni ato prej shtëpive të tyre...”.............................................................49
 
Imam Es Sefarini...............................................................................................................51
 
Ibën Ahmed el Hakemi.....................................................................................................52
 
Imam Esh Shatibi..............................................................................................................54
 
Imam Ed Darekutni...........................................................................................................55
 
Tema: Fëmija i adoptuar..................................................................................................57
 
Pozita e sunnetit Islam (1).........................................................................................58
 
20. Heshtja dhe ruajtja e gjuhës......................................................................................60
 
 
 
2
Fjala jonë
Falënderimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe faljekërkojmë. Tek Ai kërkojmë strehim prej të këqijave të veteve dhe punëve tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush e humb dhe kë e humb Ai, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se Allahuështë Një i Vetëm, pa ortak, s’ka zot tjetër përveç Tij, si dhe dëshmoj se Muhamedi është robdhe i Dërguar i Tij.Me rastin e publikimit të numrit të shtatë me radhë të AlbIslam.Com, ju lajmërojmë se mirë-presim kritikat, sygjerimet, propozimet dhe këshillat, për konceptin e ri të këtij publikimi që,inshaAllah, do bëhet për numrin e trembëdhjetë, në muajin Rexheb 1425. Allahut imbështetemi dhe prej Tij ndihmë kërkojmë.Ramadan Ramadanikryeredaktor AlbIslam.Comedicion i botuar / viti i dytë / nr: 20kryeredaktor: Ramadan Ramadaniredaksia: Bekir Halimi, Talha Kurtishi, Alajdin Idriz, Fatmir Zaimiwww.albislam.comalbislam@albislam.comstr: 386 no: 11 lokal: 44, 1000 Shkupfax: +389 2 3290 408
Del çdo muaj lunar. Takvimi i Türkiye Diyanet Vakfi. Numri i ardhshëm: 10 04 2005Boton: NUN-R DOOELXhirollogaria: 300000001759616 Komercijalna Banka A.D.- Skopje Numri tatimor:4030003487017Regjistruar pranë Agjencisë për Informata të Maqedonisë nr. 02-124/2.
 
 
3
 Aktuale
Kolonializmi absurd
Më falni për gjuhën joprofesionale porvendimi i marrë nga këshilli qeveritar i Ira-kut për ta bërë 9 prillin, ditën e re të festëskombëtare është me të vërtetë budallallëk.Kolonialistët në përgjithësi janë budallenj.Kolonializmi është i bazuar mbi mos shfaq- jen e qëllimit të tyre, verbëria është kompo-nenti strukturor i kolonializmit, padronët ko-lonialistë e shikojnë Afrikën por jo afrikanët,e shikojnë Palestinë por jo palestinezët, eshohin Irakun por jo irakenët. Megjithatë,budallallëku amerikan në Irak është si shu-më gjëra të tjera amerikane i ekzagjeruar.Kur Napoleoni së pari erdhi në Kajro, aisë pari ai ndoqi hilen amerikane për ta bërëpushtimin të duket sikurse ishte një çlirim.Në një pamflet të shpërndarë në Aleksandrinjë ditë përpara se të binte qyteti në duarte trupave franceze, përkthyesit e Napoleo-nit futën shprehjen “el-Ummah el-Misrijje”(populli egjiptian ose kombi egjiptian) përherë të parë në gjuhën arabe. Napoleonidoli me thirrjen se ishte duke i çliruar egjip-tianët nga Mamlukët, të cilët ishin të huaj,ai ishte një çlirimtarë dhe jo një pushtues.Sigurisht, njerëzit e Kairos, Mamlukët dheOsmanët nuk ishin të huaj, islami dhe jonacionalizmi ishin bazat e identitetit politik.“El-Ummah el-Islamijje” (Populli mysliman)ishte i vetmi popull rreth e rrotull veçanërishtkur vinte puna në qëndrimet ndaj Evropës.Napoleoni u tregua i shpejt në ndryshi-min e mendimit pasi e kuptoi që kjo nuk dotë ecte, kështu ndryshoi diskutimin e tij. Nëmënyrë për t’ju shmangur krahasimit mëkryqëzatat, ai vazhdonte të deklaronte senuk ishte i krishterë dhe këtë e argumentoise kishte sulmuar fronin e Papës së Romës.Në takimin e tij me njerëz të dalluar të Kai-ros dhe dijetarë myslimanë të el-Azharit nëkorrik 1798, ai doli me thirrjen se vetë ishtemusliman. Oficerët francez u urdhëruan tëmos i sulmonin gratë, të mos pinin alkoolnë vende publike dhe të mos hynin nëpërxhamia. Ai vendosi një këshillë qeverisës,tamam sikurse ky i Paul Bremerit që është ivendosur në Irak. Katërmbëdhjetë dijetarëtë el-Azharit ishin tani qeveria administrue-se e qeverisë së Egjyptit nën pushtiminfrancez. Nivelet e tyre të gjithë filluan të de-klaronin se nuk ka zot tjetër përveç Allahutdhe se Muhammedi është i dërguari i Tij. Aimadje e bëri këshillin e katërmbëdhjetëshestë nxjerrë një fetva (një verdikt fetar) dukethënë që Napoleoni ishte Mehdiu, një figurëfetare, paraqitjen e së cilës, myslimanët ebesojnë, do ta mbushë vendin me drejtësiashtu siç ka qenë e mbushur me shtypje. Ata dolën me thirrjen se 20 ajete kur’anoretë Kuranit i referoheshin Napoleonit!Nuk shkoi shumë dhe egjiptianët dolënme një përgjigje të këtij budallallëku. Pas dymuajsh, Kairoja po digjej nga flota franceze.Dijetarët e rinj të el-Azharit deklaruan luftë,duke u ankuar që hoxhallarët të cilët mbë-shtetën Napoleonin janë bërë francez dhesi rezultat nuk konsideroheshin më si musli-man (një lëvizje kjo që ishte shumë e

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->