Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neder-Rijn/Lek maatregelenboek : een overzicht van mogelijke rivierverruimende maatregelen in het stroomgebied

Neder-Rijn/Lek maatregelenboek : een overzicht van mogelijke rivierverruimende maatregelen in het stroomgebied

Ratings: (0)|Views: 541|Likes:
publicatiedatum: 2003
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
publicatiedatum: 2003
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Jul 14, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Maatregelenboek
Een overzicht van mogelijke rivierverruimende maatregelen in het stroomgebied 
Neder-Rijn/Lek
u
i
m
 t
 e
v
 o
 o
 rd
 e
 R
  i
 v
 i
 e
 r
september 2003 
 
3
Voorwoord
Met gepaste trots presenteren we het maatregelenboek Planstudie Ruimte voor de Rivier.Hiermee worden op overzichtelijke wijze alle mogelijke maatregelen voor rivierverruiminglangs de Rijntakken in kaart gebracht. De maatregelen komen voort uit eerdere studies,zoals Spankracht, en uit de nauwe en interactieve samenwerking tussen de projectorgani-satie en haar directe omgeving, vertegenwoordigd in klankbordgroepen, gemeenten enwaterschappen.Het maatregelenboek bestaat uit vier delen: Boven-Rijn/Waal, Neder-Rijn/Lek, IJssel enBenedenrivieren. Een overzicht in deze verschijningsvorm geeft U de kans in alle rust teontdekken welke maatregelen mogelijk zijn, waar ze liggen en wat ze in grote lijn inhou-den. Om U een indruk te geven wat er met een maatregel wordt bereikt, is van iederemaatregel een aantal kenmerken (effecten) vermeld.We hebben getracht door een heldere ordening, opmaak en rijk gebruik van beeldmateri-aal, dit maatregelenboek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Zo zijn de maatregelenper type geordend, heeft elk type maatregel een eigen opmaak en is de hoeveelheid tekstbeperkt.Het doel van de PKB Ruimte voor de Rivier is een pakket van maatregelen vast te stellenwaarmee de noodzakelijke waterstanddaling wordt bereikt. In de planstudie onderzoekenwe welke van de hier gepresenteerde mogelijke maatregelen in dit pakket opgenomen kun-nen worden. Dit is de reden dat er in dit boek wordt gesproken over ‘mogelijke maatrege-len’, want niet alle 600 maatregelen zullen uitgevoerd worden. Met dit maatregelenboekkunnen wij samen de discussie voeren over welke maatregelen uiteindelijk overblijven enover hoe ons rivierengebied er in de toekomst uit zal zien.Ik wens u veel inspiratie toe!Ton Sprong
Projectdirecteur Ruimte voor de Rivier 
Den Haag, september 2003
 
4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->