Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1.1 GIỚI THIỆU
1.2 GIỚI THIỆU INTERNET
1.3 GIỚI THIỆU HTML
1.3.1 HTML Development
1.3.2 Cấu trúc của một tài liệu HTML
1.3.3 Sử dụng thẻ <META>
1.3.4 Sử dụng ký tự đặc biệt trong tài liệu HTML
1.4 SỬ DỤNG CÁC SIÊU LIÊN KẾT
1.4.1 Giới thiệu siêu liên kết và URL
1.4.2 Sử dụng siêu liên kết
1.4.3 Điều hướng quanh Web site
2.1 GIỚI THIỆU
2.2 HEADING (TIÊU ĐỀ)
2.3 THẺ KHỐI <SPAN>, <DIV>
2.6.1 Danh sách không thứ tự
2.6.2 Danh sách có thứ tự
2.5 THẺ KẺ ĐƯỜNG NGANG: <HR>
2.6 SỬ DỤNG FONT
2.7 SỬ DỤNG MÀU SẮC
2.8 SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU HTML
3.1 GIỚI THIỆU
3.2 CÁCH TẠO BẢNG
3.2.1 Thẻ dùng để tạo bảng
3.2.2 Chèn hàng và cột
3.2.3 Xoá hàng và cột
3.2.4 Trộn ô: kết hợp cột hay dòng
3.2.5 Định dạng cho ô
3.4 CHÈN MULTIMEDIA VÀO TÀI LIỆU HTML
3.4.1 Chèn ảnh động (.GIF) vào tài liệu HTML
3.4.2 Chèn âm thanh vào tài liệu HTML
3.4.3 Chèn video vào tài liệu HTML
4.1 GIỚI THIỆU
4.2 GIỚI THIỆU BIỂU MẪU
4.2.1 Sử dụng biểu mẫu
4.2.2 Phần tử FORM
4.2.3 Các phần tử nhập của HTML
4.2.4 Tạo biểu mẫu
4.3 KHUNG (FRAME)
4.3.1 Tại sao sử dụng khung?
4.3.2 Sử dụng khung
5.2.1 Giới thiệu DHTML
5.2.2 Các đặc điểm của DHML
5.3 STYLE SHEETS
5.3.1 Khái niệm, chức năng và lợi ích của Style Sheets
5.3.2 Quy tắc Style Sheets
5.3.3 Các Selector trong Style Sheets
5.3.4 Kết hợp, liên kết và chèn một Style Sheet vào tài liệu HTML
5.3.5 Thiết lập thuộc tính trong Style Sheet
6.1 GIỚI THIỆU
6.2 GIỚI THIỆU VỀ JAVASCRIPT
6.2.1 Javascript là gì?
6.2.2 Hiệu ứng và quy tắc Javascript
6.2.3 Các công cụ Javascript và IDE, môi trường thực thi
6.2.4 Nhúng Javascript vào trang Web
6.2.5 Ví dụ đơn giản sử dụng hộp thông báo và phương thức write
6.3 CÁC BIẾN
6.3.1 Khai báo biến
6.3.2 Phạm vi của biến
6.4 CÁC KIỂU DỮ LIỆU
6.5 CÁC TOÁN TỬ
6.5.1 Toán tử số học
6.5.2 Toán tử so sánh
6.5.3 Toán tử logic
6.5.4 Toán tử chuỗi
6.5.4 Toán tử Evaluation
6.5.5 Mức ưu tiên của các toán tử
6.6 MẢNG
6.8 CÁC LỆNH VÒNG LẶP
6.9 HÀM (FUNCTION)
7.1 GIỚI THIỆU
7.2 CÁC ĐỐI TƯỢNG JAVASCRIPT
7.2.1 Câu lệnh This
7.2.2 Đối tượng String
7.2.3 Đối tượng Math
7.2.4 Đối tượng Date
7.4 CÁC SỰ KIỆN JAVASCRIPT
7.5 TRÌNH XỬ LÝ SỰ KIỆN
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Lap Trinh PHP

Huong Dan Lap Trinh PHP

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by trungkk

More info:

Published by: trungkk on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 24 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 28 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 88 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 92 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 123 to 154 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->