Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GT_Ky Thuat Chuyen Mach_Quyen

GT_Ky Thuat Chuyen Mach_Quyen

Ratings: (0)|Views: 143|Likes:
Published by traile22_5
luck
luck

More info:

Published by: traile22_5 on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
MỤC LỤC
MỤC LỤC ...........................................................................................................................1CHƯƠNG I ......................................................................................................................... 4TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG ........................................................................ 41.1. Các mạng viễn thông truyền thống ...............................................................................41.1.1. Khái niệm về mạng viễn thông ..............................................................................41.1.2. Các đặc điểm của mạng viễn thông hiện nay ........................................................ 61.1.3. Sơ lược mạng viễn thông Việt Nam ......................................................................81.1.4. Các công cụhoạch định mạng ............................................................................. 12 1.1.5. Hoạch định mạng .................................................................................................201.2. Mạng viễn thông thế hệ mới NGN(Next Generation Network) ................................. 211.2.1. Khái niệm ............................................................................................................ 211.2.2. Đặc điểm của mạng NGN ....................................................................................221.2.3.Các công nghệ trong mạng NGN ......................................................................... 24CHƯƠNG II ...................................................................................................................... 26KHÁI QUÁT HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH SỐ ........................................................... 262.1. Phân tích một cuộc gọi............................................................................................... 26 2.1.1. Tín hiệu nhấc máy ( off-hook) .............................................................................262.1.2. Sự nhận dạng thuê bao gọi .................................................................................. 262.1.3. Sự phân phối bộ nhớ và kết nối các thiết bị dùng chung .....................................272.1.4. Các chữ số địa chỉ ................................................................................................282.1.5. Phân tích chữ số ...................................................................................................282.1.6. Thiết lập đường dẫn chuyển mạch .......................................................................292.1.7. Dòng chuông và âm hiệu chuông ........................................................................ 292.1.8. Tín hiệu trả lời ..................................................................................................... 302.1.9. Giám sát ............................................................................................................... 302.1.10. Tín hiệu xóa kết nối ........................................................................................... 302.2. Kỹ thuật báo hiệu trong hệ thống chuyển mạch số .................................................... 312.2.1. Giới thiệu chung ...................................................................................................... 312.2.1.1. Khái niệm ......................................................................................................... 312.2.1.2. Các chức năng báo hiệu .................................................................................... 312.2.1.3. Đặc điểm các hệ thống báo hiệu ....................................................................... 322.2.1.4. hệ thống thông tin báo hiệu .............................................................................. 322.2.1.5. Kỹ thuật báo hiệu ..............................................................................................322.2.2. Nội dung của báo hiệu ............................................................................................. 322.2.2.1. Phân tích cuộc gọi ............................................................................................ 322.2.2.2. Phân loại báo hiệu ............................................................................................ 322.2.3. Phương pháp truyền dẫn báo hiệu ........................................................................... 372.2.3.1. Báo hiệu kênh kết hợp ...................................................................................... 382.2.3.2. Báo hiệu kênh chung ........................................................................................ 402.2.4. Báo hiệu số 7 ........................................................................................................... 422.2.4.1. Khái niệm chung ...............................................................................................422.2.4.2. Phân mức trong báo hiệu số 7 .......................................................................... 452.2.5. Xử lý báo hiệu trong tổng đài .................................................................................. 462.2.5.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 462.2.5.2. Sự định tuyến trong tổng đài ............................................................................ 472.2.5.3. Các bộ thu phát báo hiệu .................................................................................. 512.2.5.4. Các bộ tạo tone và bản tin thông báo ............................................................... 531
 
2.4. Chuyển mạch .............................................................................................................. 562.4.1. Chuyển mạch phân chia theo tầng ....................................................................... 572.4.2. Kỹ thuật chuyển mạch ......................................................................................... 602.5. Điều khiển tổng đài .................................................................................................... 612.5.1. Hiện thực trong các tổng đài nhân công .............................................................. 622.5.2. Điều khiển chung .................................................................................................632.6. Giới thiệu tổng quan một tổng đài kỹthuật sốSPC ................................................... 63 CHƯƠNG III ..................................................................................................................... 68KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH SỐ .................................................................................. 683.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 683.2. Chuyển mạch không gian kỹthuật số.........................................................................70 3.3. Chuyển mạch thời gian số.......................................................................................... 74 3.4. Các cấu trúc của các khối chuyển mạch sốdung lượng lớn ....................................... 78 3.4.1. Giới thiệu chung .................................................................................................. 783.4.2. Khối chuyển mạch T-S-T .................................................................................... 803.4.3. Khối chuyển mạch kênh 2 hướng ........................................................................ 823.5. Điều khiển các khối chuyển mạch số......................................................................... 84 3.5.1. Sơ đồkhối và các chức năng ............................................................................... 84 3.5.2. Thuật toán chọn đường rỗi .................................................................................. 93 3.5.3. Độtin cậy vàan toàn khối chuyển mạch ............................................................. 95 CHƯƠNG IV ....................................................................................................................98KỸTHUẬT CHUYỂ N MẠCH GÓI ................................................................................ 98 4.1. Những khái niệm chuyển mạch gói ............................................................................ 984.1.1. Khái niệm về chuyển mạch gói (packet switching) .............................................984.1.2. Mạng chuyển mạch gói PSN (Packet Switching Network) .................................994.2. Phương thức hoạt động cơ bản của mạng chuyển mạch gói PSN ............................1024.2.1. Khái quát ........................................................................................................... 1024.2.2. Các chế độ làm việc của mạng chuyển mạch gói ..............................................1034.2.3. Những sự cố và chiến lược khắc phục ...............................................................1064.3. Đóng gói thông tin ....................................................................................................1104.3.1. Cấu trúc gói ....................................................................................................... 1104.3.2. Phương pháp kiểm tra sai CRC (Cyclic Redundancy Check) ...........................1124.3.3. Kích thước gói ...................................................................................................1134.4. Kỹ thuật ghép kênh trong mạng chuyển mạch gói ...................................................1164.4.1. Sơ lược về kỹ thuật STDM (Statistical Time – Division Multiplexing) ...........1164.4.2. Hoạt động ghép kênh trên mạch ảo ở mạng TYMNET .................................... 1194.5. Định tuyến trong mạng PSN .....................................................................................1214.5.1. Giới thiệu ...........................................................................................................1214.5.2. Các phương pháp định tuyến cơ bản .................................................................1214.5.3. Một vài giải thuật tìm đường ngắn nhất thông dụng .........................................1294.6. Điều khiển luồng dữ liệu ..........................................................................................1304.6.1. Giới thiệu ...........................................................................................................1304.6.2. Phương pháp cửa sổ dịch ...................................................................................1304.7. Một số giao thức chuyển mạch gói ...........................................................................1334.7.1. Giao thức X.25 .................................................................................................. 1334.7.2. Giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) ............134CHƯƠNG V ....................................................................................................................140CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH ATM ........................................................................1405.1. Tổng quan về ATM ..................................................................................................1405.1.1. Giới thiệu về ATM ............................................................................................1402
 
5.1.2. Cấu trúc và giao diện người sử dụng mạng .......................................................1415.1.3. Tế bào ATM ......................................................................................................1445.1.4. Sự mô tả và xáo trộn tế bào ...............................................................................1495.1.5. Phân lớp ATM và BISDN .................................................................................1495.1.6. Các dịch vụ: hướng kết nối và không kết nối ....................................................1565.1.7. Chuyển mạch và định tuyến trong B – ISDN/ ATM .........................................1585.1.8. Các yêu cầu báo hiệu .........................................................................................1615.1.9. Chất lượng dịch vụ ............................................................................................ 1625.1.10. Sự truyền tải các tế bào ATM ..........................................................................1665.2. Các hệ thống chuyển mạch ATM .............................................................................1715.2.1. Tổng quan về mạng ATM ................................................................................. 1715.2.2. Cấu trúc tầng chuyển mạch ATM ..................................................................... 1745.3. Các khái niệm trong chuyển mạch ATM ................................................................. 1775.3.1. Hiện tượng Blocking liên kết nội (bên trong) ................................................... 1775.3.2. Sự tranh chấp cổng ra (Output Port Contention) ...............................................1785.3.3. Head-of-Line Blocking ......................................................................................1785.3.4. Kỹ thuật truyền Multicasting .............................................................................1795.3.5. Sự phân đôi cuộc gọi (Call Splitting) ................................................................1795.4. Phân loại kiến trúc chuyển mạch ATM ....................................................................1815.4.1. Chuyển mạch phân chia theo thời gian ............................................................. 1825.4.2. Chuyển mạch phân chia theo không gian ..........................................................185CHƯƠNG VI ...................................................................................................................196CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MPLS ........................................................................1966.1. Khái niệm cơ bản về chuyển mạch nhãn ..................................................................1966.2. Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức .......................................1996.2.1. Các đặc điểm cơ bản của công nghệ MPLS ....................................................1996.2.2. Cách thức hoạt động của MPLS .......................................................................2006.2.3. Các thuật ngữ trong MPLS ................................................................................2036.2.4. Các đặc tính hoạt động, điều hành của MPLS ...................................................2096.2.5. Kiến trúc ngăn xếp trong MPLS ........................................................................210TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................................2123

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thuan Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->