Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2009

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2009

Ratings:
(0)
|Views: 114|Likes:
Published by Uğur Özkan
TR

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

Brüksel, 14.10.2009 SEC(2009)1334

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2009-2010 (COM (2009) 533 final) ekindeki KOMİSYON ÇALIŞMA BELGESİ

2009 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU

TR

1

TR

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ ....................................................................................................................................... 4 1.1. Önsöz................................
TR

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU

Brüksel, 14.10.2009 SEC(2009)1334

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2009-2010 (COM (2009) 533 final) ekindeki KOMİSYON ÇALIŞMA BELGESİ

2009 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU

TR

1

TR

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ ....................................................................................................................................... 4 1.1. Önsöz................................

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

 
TR 
 
TR
 
TR
 
1
 
AVRUPA TOPLULUKLARI KOM
İ
SYONUBrüksel, 14.10.2009SEC(2009)1334
KOM
İ
SYON TARAFINDAN KONSEYE VEAVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN B
İ
LD
İ
İ
MGeni
ş
leme Stratejisi ve Ba
ş
l
ı
ca Zorluklar 2009-2010(COM (2009) 533 final)
ekindeki
KOM
İ
SYON ÇALI
Ş
MA BELGES
İ
 
2009 YILI TÜRK 
İ
YE
İ
LERLEME RAPORU
 
TR
 
TR
 
2
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
1. G
İ
İŞ
.......................................................................................................................................41.1. Önsöz.....................................................................................................................................41.2. Çerçeve..................................................................................................................................41.3. AB ile Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kiler........................................................................................52. S
İ
YAS
İ
KR 
İ
TERLER..............................................................................................................62.1. Demokrasi ve hukukun üstünlü
ğ
ü.........................................................................................62.2.
İ
nsan haklar 
ı
ve az
ı
nl
ı
klar 
ı
n korunmas
ı
..............................................................................132.3. Bölgesel konular ve uluslararas
ı
yükümlülükler.................................................................323. EKONOM
İ
K KR 
İ
TERLER...................................................................................................333.1.
İş
leyen bir piyasa ekonomisinin varl
ı
ğ
ı
..............................................................................333.2. Birlik içinde rekabetçi bask 
ı
ve piyasa güçleri ile ba
ş
edebilme kapasitesi........................374. ÜYEL
İ
K YÜKÜMLÜLÜKLER 
İ
 N
İ
ÜSTLENEB
İ
LME YETENE
Ğİ
..................................394.1. Fas
ı
l 1: Mallar 
ı
n Serbest Dola
ş
ı
m
ı
......................................................................................404.2. Fas
ı
l 2:
İş
çilerin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
......................................................................................424.3. Fas
ı
l 3:
İş
Kurma Hakk 
ı
ve Hizmet Sunumu Serbestisi......................................................424.4. Fas
ı
l 4: Sermayenin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
................................................................................434.5. Fas
ı
l 5: Kamu Al
ı
mlar 
ı
........................................................................................................454.6. Fas
ı
l 6:
Ş
irketler Hukuku....................................................................................................464.7. Fas
ı
l 7: Fikri Mülkiyet Hukuku...........................................................................................474.8. Fas
ı
l 8: Rekabet Politikas
ı
...................................................................................................494.9. Fas
ı
l 9: Mali Hizmetler.......................................................................................................494.10. Fas
ı
l 10: Bilgi Toplumu ve Medya...................................................................................514.11. Fas
ı
l 11: Tar 
ı
m ve K 
ı
rsal Kalk 
ı
nma..................................................................................534.12. Fas
ı
l 12: G
ı
da Güvenli
ğ
i, Veterinerlik ve Bitki Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
Politikas
ı
....................................544.13. Fas
ı
l 13: Bal
ı
ı
l
ı
k............................................................................................................564.14. Fas
ı
l 14: Ta
ş
ı
mac
ı
l
ı
k Politikas
ı
.........................................................................................574.15. Fas
ı
l 15: Enerji..................................................................................................................594.16. Fas
ı
l 16: Vergilendirme.....................................................................................................604.17. Fas
ı
l 17: Ekonomik ve Parasal Politika.............................................................................61

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->