Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2010

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2010

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by Uğur Özkan
TR

TR

TR

AVRUPA KOMİSYONU

Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VE KONSEY’E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki KOMİSYON ÇALIŞMA DOKÜMANI

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TR

TR

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ .................................................................................................................................................. 4 1.1. Önsöz..............................
TR

TR

TR

AVRUPA KOMİSYONU

Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VE KONSEY’E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki KOMİSYON ÇALIŞMA DOKÜMANI

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TR

TR

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ .................................................................................................................................................. 4 1.1. Önsöz..............................

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

 
TR
 
TR
 
TR 
 
TR
 
TR
 
AVRUPA KOM
İ
SYONU
Brüksel, 09 Kas
ı
m 2010SEC(2010) 1327
KOM
İ
SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VEKONSEY’E SUNULAN B
İ
LD
İ
İ
MGeni
ş
leme Stratejisi ve Ba
ş
l
ı
ca Zorluklar 2010-2011
{COM(2010) 660}
 
ekindeki
KOM
İ
SYON ÇALI
Ş
MA DOKÜMANI
TÜRK 
İ
YE 2010 YILI
İ
LERLEME RAPORU
 
TR
 
TR
 
2
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
1. G
İ
İŞ
..................................................................................................................................................41.1. Önsöz............................................................................................................................................41.2. Çerçeve.........................................................................................................................................41.3. AB ile Türkiye aras
ı
ndaki ili
ş
kiler...............................................................................................52. S
İ
YAS
İ
KR 
İ
TERLER.........................................................................................................................62.1. Demokrasi ve hukukun üstünlü
ğ
ü................................................................................................62.2.
İ
nsan haklar 
ı
ve az
ı
nl
ı
klar 
ı
n korunmas
ı
.....................................................................................162.3. Bölgesel konular ve uluslararas
ı
yükümlülükler........................................................................363. EKONOM
İ
K KR 
İ
TERLER..............................................................................................................383.1.
İş
leyen bir piyasa ekonomisinin varl
ı
ğ
ı
......................................................................................383.2. Birlik içinde rekabetçi bask 
ı
ve piyasa güçleri ile ba
ş
edebilme kapasitesi...............................424. ÜYEL
İ
K YÜKÜMLÜLÜKLER 
İ
 N
İ
ÜSTLENEB
İ
LME YETENE
Ğİ
..............................................444.1. Fas
ı
l 1: Mallar 
ı
n Serbest Dola
ş
ı
m
ı
.............................................................................................454.2. Fas
ı
l 2:
İş
çilerin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
..............................................................................................484.3. Fas
ı
l 3:
İş
Kurma Hakk 
ı
ve Hizmet Sunma Serbestisi...............................................................484.4. Fas
ı
l 4: Sermayenin Serbest Dola
ş
ı
m
ı
........................................................................................494.5. Fas
ı
l 5: Kamu Al
ı
mlar 
ı
...............................................................................................................504.6. Fas
ı
l 6:
Ş
irketler Hukuku...........................................................................................................514.7. Fas
ı
l 7: Fikri Mülkiyet Hukuku..................................................................................................524.8. Fas
ı
l 8: Rekabet Politikas
ı
..........................................................................................................544.9. Fas
ı
l 9: Mali Hizmetler...............................................................................................................554.10. Fas
ı
l 10: Bilgi Toplumu ve Medya...........................................................................................564.11. Fas
ı
l 11: Tar 
ı
m.........................................................................................................................574.12. Fas
ı
l 12: G
ı
da Güvenli
ğ
i, Veterinerlik ve Bitki Sa
ğ
l
ı
ğ
ı
Politikas
ı
...........................................594.13. Fas
ı
l 13: Bal
ı
ı
l
ı
k...................................................................................................................614.14. Fas
ı
l 14: Ta
ş
ı
mac
ı
l
ı
k Politikas
ı
................................................................................................624.15. Fas
ı
l 15: Enerji.........................................................................................................................644.16. Fas
ı
l 16: Vergilendirme............................................................................................................654.17. Fas
ı
l 17: Ekonomik ve Parasal Politika....................................................................................67

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->