Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Amintirile sufletului

Amintirile sufletului

Ratings: (0)|Views: 169|Likes:
Published by mi_rela8575

More info:

Published by: mi_rela8575 on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Amintirile sufletului
Carlos Warter PREFAŢĂ
Psihoterapeut, scriitor şi susţinător public al unei culturi transpersonale a păcii şi a sinergiei planetare globale, cercetător al metodelor alternative de vindecare şi de optimizare umană, Carlos Warter activează cu preponderenţă în Chile şi Statele Unite, ţări al căror cetăţean este, dar şi în diferite altecolţuri ale lumii (Austria, Olanda, Spania, Polonia, România, Rusia, Japonia, India, Uruguay, Columbia,Argentina, Mexic…), unde organizează, sponsorizează sau susţine congrese, conferinţe, seminarii de probleme de sănătate, medicină holistică, ecologie, ameliorarea inteligenţei umane, educaţie. ConduceFundaţia Internaţionade Sănătate pentru Dezvoltare şi Pace. Fundaţia îşi bazează activitatea pe principiul că adevărata sănătate înseamnă integrarea armonioasă a aspectelor mentale, spirituale, socialeşi a celor ţinând de relaţia cu mediul înconjurător – relaţii definitorii pentru fiinţa umană – precum şi peideea că pacea globală este expresia unei “integrităţi luminate” în cadrul căreia educaţia, economia şiecologia sunt dirijate spre optimizarea calităţii vieţii şi spre dezvoltarea valorilor pozitive ca expresii aleunei culturi universale.A fost distins cu numeroase titluri şi premii, dintre care deosebit de important este Premiul PaxMundi 1989 al Academiei Diplomatice Dak Hamerskjold (Suedia) şi titlul de Mesager de Pace al Niunilor Unite pe 1987. În aprilie 1993 a participat la inaugurarea în Japonia a Crucii VerziInternaţionale, orientată spre o “schimbare globală a valorilor”.Dr. Carlos Warter este autorul a numeroase cărţi, între care
 Hijo del Universo
(poezie, 1982),
Unidos en Libertad 
(1986),
 Despertar 
(1987),
 El Privilegio de Ser Hombre
(1988, best seller),
 Recuerdosdel Alma/Soul Remembers
(1991/1992),
 Paz en el Golfo, Manual de Metafisica, Lo Extraterrestre y la Naturaleza de le Realidad 
(1992),
 Recovery of the Sacred 
(1994).Întrebărilor esenţiale de tipul “Cine sunt eu?, “Care este scopul vieţii omului?”, De ce mă aflu înaceste împrejurări atât de tulburătoare?” Dr. Carlos Warter a încercat să le răspundă studiind atât vechileînvăţături esoterice cu meştrii orientali, cât şi “instrumentul uman” prin prisma tehnologiilor medicale şi psihologice occidentale. Volumul
 Amintirile Sufletului
este expresia materială a informaţiilor primite descriitor privind destinele planetei şi planurile multiple de existenţă. La suprafaţă pare o povesteasemănătoare celor din tradiţia Sufi, pe care cititorul neiniţiat o poate trata şi ca pe o aventură SF. Dicolode ea se conturează perspectiva cosmică a relaţionărilor şi a individualităţii, viziunea asupra scopuluiomului, Sufletului şi CREATORULUI, precum şi o nouă concepţie asupra originii suferinţei şi bolii.Rodica Albu
DEDICAŢIE
Se dedică cu dragoste totală eurilor esenţiale ale lui Eliyanand şi Aeterna,ale căror prezenţe m-au însoţit în misiune cu mult înainte ca ei să fie numiţicopiii mei de către conştiinţa comună. Şi, de asemenea, fiinţei devotate careîntruchipează libertatea totală de expresie, divinei partenere din multe călătoriiîntreprinse prin vastitatea evoluţiei, co-creaţiei şi înfăptuirii atâtor acţiuniminunate împreună în cadrul naraţiunii cosmice a Conştiinţei Universale.
Totul se întâmplă astfel de parcă viaţa noastră spirituală ar fi făurită dinargint, de parcă viaţa supermentală ar fi făurită din aur, de parcă întraga
1
 
viaţă spirituală de aici, de jos, ar fi făurită din vibraţie argintie, care nu esterece, ci pur şi simplu lumină, o lumină ce merge până la apogeu, o lumină  pură, pură şi intensă, însă în cealaltă, cea supramentală, există o bogăţie, o forţă şi o căldură cu totul distincte.
INTRODUCEREAparia unei noi civilizaţii ne permite operăm din perspectivămultidimensională; în acelaşi timp, percepţia Sinelui nostru tridimensional evo-luează către o mai exactă conştiinţă a măreţiei Fiinţelor ce suntem. Aceasta neajută să conştientizăm faptul că nu mai trebuie să ne jucăm de-a moartea pentrua ne transforma frecvenţele noastre de lumină în sensul vieţii eterne. Nu maitrebuie să distrugem sau să prelucrăm totul, ci doar să deschidem supapele careîngăduie o expansiune mai mare a conştiinţei şi să ne identificăm cu individua-litatea noastră cosmică.Structura şi funcţiile, relaţiile şi rolurile, genetica şi cadrele de manifes-tare specific umane ne ascund de multă vreme
măreţia Spiritelor
. Suntem, înconsecinţă, încetul cu încetul, reprogramaţi ca să devenim traductori/receptori pentru informaţiile cosmice care ne extind conştienţa Misiunii noastre divineasupra diferitelor planete şi universuri.… - …Această carte transmisă (channeled – n.tr.) a prins conturul iniţial înşaptesprezece zile. Când autorul s-a apucat să dactilografieze o carte de me-dicină holistică la cererea unui decan al unei prestigioase şcoli medicale dinArgentina (care ştia că scriitorul cerceta şi practica mai demult tehnologii tera- peutice alternative), informaţiile care au curs şuvoi erau radical diferite de ma-terialul medical tradiţional. Încă înainte de a fi terminată, cartea şi-a îndeplinitrolul de a-i înlesni scriitorului transmutarea vechiului proces de rezolvare aunei probleme tridimensionale. Manuscrisul – în engleză-, spre deosebire dealte cărţi, a fost trimis editorilor dar nu a fost tipărit, în ciuda faptului că şaptecărţi care aveau să-i urmeze au devenit best seller-uri în America de Sud. Auto-rul a trimis manuscrisul prietenilor şi mulţi i-au scris spunându-i că le-a schim- bat cursul vieţii. Materialul a fost tipărit în versiune spaniolă pentru a fi folositîn cercurile de lucru şi seminarii, iar reacţia participanţilor a fost şi ea entuzias-tă. Se pare, deci, că materialul transmis atinge o profunzime a conştiinţei în ca-re au loc schimbări profunde, iar arhetipurile sunt transformate. Se mai pare că poate activa codurile ADN care deschid calea spre memorie şi spre identifica-rea cu Sinele cosmic.Îndrăznim să sperăm că este vorba de unul dintre multele instrumentegenerate de Spirit care în prezent:
2
 
1. îi eliberează pe oameni, prin rememorări rapide, de dependenţafaţă de o autoritate externă, tendinţă ce a moleşit umanitatea atâta vreme2. duce pas cu pas la expansiunea care îi permite individului să-şirecunoască propria esenţă divină şi culminează cu3. co-crearea viziunii adăpostită genetic în fiecare celulă a oricăreifiinţe de pe această planetă: Raiul pe Pamânt.În această viaţă scriitorul a avut ocazia să treacă prin instituţii academice,tradiţii spirituale, medicină şi psihologie; să lucreze şi să slujească în multefuncţii oficiale şi publice, şi totuşi cea mai înaltă şi mai profundă călătorie dintoate e aventura Spiritului care Sunt Eu. Acela, inspirat de Misiunea Vieţii însens larg, este paşaportul divin prin care Cel Care Sunt Eu întruchipează Con-ştiinţa Universală şi cu smerenie împarte darurile Creatorului cu tine, prietendrag şi tovarăş de drum în această aventură. Acum a sosit timpul să se înalţemateria şi să vină Spiritul, indiferent de înfăţişare, rasă, crez, culoare, profesie,sex, religie, împrejurări, ori chiar de origine – fie că eşti din interiorul pămân-tului, de pe suprafaţa lui sau din alte lumi. Ne întâlnim în Esenţa divină şi acolo co-creem şi ne rearanjăm destinuldin aceste lumi pe care le străbatem cu Iubirea divină a lui Dumnezeu.ZARKAR Sedona, Arizona, 11 ianuarie 1992
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
amalia.barac5679 liked this
Diana Scoferţa liked this
sfinxdacic liked this
kali liked this
sherryka liked this
raza de soare liked this
raza de soare liked this
victorb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->