Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mouse recorder doc

mouse recorder doc

Ratings:
(0)
|Views: 368|Likes:
Published by Dezso Sarkadi
MOUSE RECORDER UPGRADED 2011 július 19. Készítette: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com A kísérleti gravitáció gyakorlatában a legnagyobb gondot a mechanikai kontaktus nélküli elmozdulás mérés jelenti. A vonatkozó irodalom számos megoldást javasol, a régebbiek induktív, kapacitív mérési technikán alapultak. Az igazi áttörést már régóta a lézerinterferenciás elmozdulás mérés jelentette, mely nagy mérési pontosságot, megbízhatóságot jelentett rendkívül nagy felbontással. Ma már úgy tűnik, a korábban nagy
MOUSE RECORDER UPGRADED 2011 július 19. Készítette: Sarkadi Dezső E-mail: dsarkadi@gmail.com A kísérleti gravitáció gyakorlatában a legnagyobb gondot a mechanikai kontaktus nélküli elmozdulás mérés jelenti. A vonatkozó irodalom számos megoldást javasol, a régebbiek induktív, kapacitív mérési technikán alapultak. Az igazi áttörést már régóta a lézerinterferenciás elmozdulás mérés jelentette, mely nagy mérési pontosságot, megbízhatóságot jelentett rendkívül nagy felbontással. Ma már úgy tűnik, a korábban nagy

More info:

Published by: Dezso Sarkadi on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

 
MOUSE RECORDER 
Készítette: Sarkadi Dezső
2011 július; E-mail:dsarkadi@gmail.com
A kísérleti gravitáció gyakorlatában a legnagyobb gondot a mechanikai kontaktus nélküli elmozdulás mérés jelenti. A vonatkozó irodalom számos megoldást javasol, a régebbiek induktív, kapacitív mérési technikánalapultak. Az igazi áttörést már régóta a lézerinterferenciás elmozdulás mérés jelentette, mely nagy mérési pontosságot, megbízhatóságot jelentett rendkívül nagy felbontással. Ma már úgy tűnik, a korábban nagyondrága lézerinterferométereket olcsóbb ipari változatok váltják fel, de amatőr célokra továbbra is drága és beszerzése sem hétköznapi feladat (szerintem egyelőre külldről lehet csak megrendelni, hazaiforgalmazóról nem tudok 2011 júliusában). Az alábbi SIOS német lézerinterferométer 5 méter távolságonakár 0.1 nanométer pontossággal tud távolságot, elmozdulást mérni, ára ismeretlen és ilyen nagy felbontásszerintem nem is szükséges a gyakorlati esetek többségében:A 2003-ban végzett gravitációs méréseim során ki kellett dolgoznom egy mechanikai kontaktus nélküli,ingamozgást mérő, házilagosan megvalósítható eszközt. Csakhamar találtam egy egyszerű megoldást, de eztitt nem részletezem. A méréshez optocsatoló kaput használtam és az ingamozgást számítógépre tudtamvinni, mely letárolta az adatokat és valós időben, felnagyítva megjelenítette az inga mozgását. Ez amegoldás a legegyszerűbb optikai elmozdulás mérést jelentette. A felbontás 0.1 mm alatt volt, a méréskor azinga kitérésének tipikus értéke 10-15 mm volt, tehát a mérés pontossága legalább egy százalékos volt. Afizikai ingával történő gravitációs méréseknél jelentős külső zavarokkal is számolnunk kellett, emiatt azingamozgás egy százalékos mérési pontossága tökéletesen megfelelt.Időközben (2007-ben) megismertem Babics László budapesti szociológust, aki alaposan belemélyedta gravitációs mérésekbe. Célja szociológiai felmérés volt, a Dunakanyartól nem messzi lévő hétvégi házábana reggeli és délutáni budapesti autós csúcsforgalom mértékét mérte, az úszó gravitációs ingájával. Az úszógravitációs ingát Benkő László nemrégen elhunyt barátom „találta fel”, mely valóban figyelemreméltóeszköz, házilag egyszerűen megvalósítható:http://www.reocities.com/atombajok/lbenko.pdf (5-6 oldal).Babics László az úszó inga mozgását számítógéppel szerette volna rögzíteni (hosszú idejű méréseketvégzett), az inga elmozdulását (elfordulását) számítógépes egérrel mérte. A megoldás elég bizonytalan volt.Az ús„torziósinga tengelyére zszintes körlapot erősített, ennek felfelületéhez kb. 1 mm-re
MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail:dsarkadi@gmail.com 2011. július
1
 
rögzítette az optikai egeret. Ha működött is ez a megoldás, nem volt olyan szoftvere, ami az egér „mozgását” rögzítette volna. Ezért keresett meg engem segítségért.Az Interneten számos „mouse recorder” szoftver található (többnyire pénzért), ezek célja kizárólagaz egér koordináták rögzítése, amennyiben az egér elmozdul. Mindenre használhatók ezek, csak éppenelmozdulás mérésekre nem. Babics Lacinak olyan program kellett, ami egyrészt a képernyőn az egér mozgását kirajzolja folyamatosan (nyomjels), másrészt egy hangot kellett adnia, amikor az úszógravitációs inga „elindult”. A Benkő-féle úszó gravitációs inga ugyanis olajba merül, az erős viszkozitásmiatt az ingának nincs „alapmozgása” a külső zajtól. Ez az úszó torziós ingának előnye, de egyben hátrányais.Az egér mozgását letároló és kirajzoló programot (szoftvert) a kívánalmaknak megfelelően 2007-benkészítettem el, „JAVASCRIPT” nyelven. Nem volt sima ügy, de sikerült. A részletekre a továbbiakbavisszatérek. De menetközben zavart Babics megoldása, hogy az optikai egeret nehéz pontosan a felülethezközel, de érintésmentesen rögzíteni. Az úszó inga eleve imbolyoghat az olajon, mondjuk, külső vibrációszavar hatására. A másik lehetséges, de súlyos problémára Tóth Tamás barátom hívta fel a figyelmemet,miszerint az egér elmozdulás érzékelése nem biztos, hogy lineárisan történik. Ez utóbbit elintéztem azzal,hogy egyrészt kis elmozdulások esetén nagy valószínűséggel lineáris az elmozdulás mérése, másrészt mindBabics célját tekintve, mind az én dinamikus gravitációs méréseimnél is elsősorban a gravitációs hatáskvalitatív mérésére van szükség, azaz méretében mekkora gravitációs jelet okoz az autóforgalom változása,illetve nálam a dinamikus gravitációs gerjesztések. Lényeg tehát, hogy az egeres mérés nem kvantitatívmérés, de alkalmas a gravitációs hatások mértékének összehasonlítására.A súlyosabb probléma az egérrel való kontaktmentes mozgásérzékelés. Ha az egeret kissé jobbanmegemeljük, már nem mutat mozgást a képernyőn. Volt nekem a györkönyi laborban egy lézermutató,„laser pointer”, amit rávetítettem az optikai egér hasára. Nagy meglepetésemre és örömömre a lézermutatómozgását távolról is szépen, megbízhatóan jelezte az egér a képernyőn. Tehát meglett az egyszerű, olcsóoptikai mozgásérzékelő, mely az amatőr igényeknek tökéletesen megfelel. A lézerfényt tükrön visszaverveis rávezettem az egérre, a jelenség továbbra is működik. Ez azt jelenti, hogy elég az ingára egy megfelelőszögben elhelyezett tükröt tenni, a korábban ismert torziós ingás mérésekhez hasonlóan. De ugyancsak egyszerű módon megoldható a fizikai ingás mérések is, nem beszélve olyan extra lehetőségről, hogy avezeték nélküli egeret felszerelem a nagyméretű fizikai ingára. Ami még extra előny, hogy az elmozdulásmérés lehet szükség esetén kétdimenziós is. Éles méréseket még nem végeztem ezzel a módszer, deíróasztalomon kísérleteztem a lézer ceruza és a egér optimális elhelyezésével. Jó eredményt kaptam, ha azerceruzát vékony lánval felggesztettem a szátógép oldalára, az asztalon az egeret tárafordítottam a lézerceruza alatt kb. 40 cm távolságban. A program szépen mérte a lézerceruza kis amplitúdójúlengését. Jobb eredményt értem el, ha a lézerceruza és az egér közzé egy 90 mm-es átmérőjű, üvegbőlkészült „bélyegnagyítót” helyeztem. A nagyító lencse magasságának állításával az egérmozgás amplitúdójaszépen állítható.Mindezek után rátérek a jelen munka érdemi részére, a mouse recorder szoftverre. Nem vagyok hivatásos szoftverfejlesztő, annyira nem is szeretnék az lenni. Ha egy nyugati egyetemen lennék fizikus, bizonyára ott lenne a munkatársak között a szoftveres szakember is, aki elvégezné az „aljamunkát”. Megkell az igazat mondani, valójában a szoftverfejlesztés kemény szellemi munka, teljes embert ván.Szerintem a mai intenzív szellemi világban előnyösebb, hogy mindenki a saját szakterületén alkossonkiemelkedőt, fölösleges egy szoftver szakember fejét fizikai problémákkal tömni és ez fordítva is igaz.Idekívánkozik azonban ma már közhelynek számító, de számomra meghatározó tény, hogy számítógép,illetve számítástechnika nélkül a fizikai felismeréseim töredékét értem volna el. A mai tudós elengedhetetlensegédeszköze a számítógép, ennek éppen aktuális példája Babics László szociológus esete. Persze nála isszerencsésebb lenne, ha olyan technikusok állnának rendelkezésére, akik képesek ezeket a különlegesgravitációs méréseket megvalósítani és elvégezni. Más szempontból az ember azokban a mérésekben hisz,amiket maga tervez meg, hoz össze és maga is végzi.Az első választásom mouse recorder céljára a javascript programnyelv volt, mivel a mai, modern programozásban alig voltak ismereteim. Évekkel korábban az online ingaméréshez a DOS rendszerben futórégi Borland C-t használtam, de már akkor is elavult volt, hiszen akkor már virágzott a Windows op.rendszer. Már a DOS Borland C-ben grafikusan megjelenítettem online az inga mozgását, ami egyben azelső sikeres próbálkozásom volt a grafikus programozásban. A C-ről lefordított exe program egy valóságos
MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail:dsarkadi@gmail.com 2011. július
2
 
vonalírót jelenített meg a képernyőn, az inga pillanatnyi adataival, úgymond az eltelt idő, periódusidő,átlagos amplitúdó és átlagos sebesség, rekordszám, stb, stb.A javascript programozást valószínűleg azért választottam, mert annak felhasználás területe aweblapszerkesztés, azaz html szerkesztés. A egyszerű html programozást már egy általános iskolás is eltudja végezni, ezért gondoltam, hogy a javascript sem lehet nehéz (persze igen nagyot tévedtem!). Fontostudni, hogy a javascript nem azonos a JAVA programozással, de valószínűleg közös lehet az eredetük, ha azelnevezésekre gondolunk. De erről pontosat nem tudok és nem is állítok.A javascript a magasabb programozási nyelvekhez tartozik, mutatja a más fejlett szoftvere„objektum-orientálttulajdonságát. (Ne tessék rdezni, hogy ez mit jelent, nekem is csak halványgondolataim vannak ezzel kapcsolatban). Az eltelt évek során a szoftverekben, érthető módon, egyre inkábba grafikus megjelenítés került az elhelyre (ami az egyszeemberek között pszerű pregényolvasására is utalhat). Ma már látványos bulvárlapok is előfizethetők Internetes megjelenítéssel, vagyregényeket olvashatunk a „táblagépekkel”, ami biztos óriási dolog, már pusztán a papírfogyasztás, a papírhulladék csökkentése szempontjából is. A grafikus megjelenítés fejlődésével természetesen maga a programozás is egyre bonyolultabbá vált, már a C nyelvben megjelentek a „header = *.h” fájlok, amik aWindows-zal történő együttműködést és a képi megjelenítést adták meg és ma is a C++ nyelvben ott vannak a headerek. Ezek előre gyártott „könyvtári” programok, tényleg sokat segítenek az alkalmazóknak. A javascript nyelv éppen azért vált az egyik legbonyolultabb nyelvvé, mivel a weblapokba körülményes lennehosszú header fájlokat beéteni. A javascript kénytelen a különböző web-böngésző programokhozalkalmazkodni, pontosabban a böngészőknek kellene a javascripthez alkalmazkodni, ami nem mindigtökéletes (az ellenérdekű vírusvédelem miatt). Ugyancsak vírusvédelmi és spy elkerülési célból a html programozás nem tartalmazhat exe programokat sem. És éppen ez a legnagyobb gond nehézség a javascriptesetén, hogy nincs exe fordítója.A lényeget összefoglalva, a javascript választással a lehető legrosszabb megoldást találtam a mouserecorder céljára. Néhány hetes kínlódással azonban sikerrel jártam és ezzel együtt edződtem. Annyival pontosítom magamat, hogy a javascript is tartalmaz könyvtárihoz hasonló fájlokat is, ezek a *.js típusúak,melyek a html járulékos könyvtárában kerülnek elhelyezésére. A *.js fájlok annyiban különböznek a header fájloktól, hogy többségüknek nincs sztenderd könyvtára, a js fájlok túlnyomórészt esetlegesek és csak azinternetes példákon lehet ezekre rátalálni. Nos, nekem is ez volt a módszerem, a legtöbb időt az internetentalálható javascriptek halászata, tanulmányozása jelentette. A lentiekben megadott javascript mouse recorder segédfájlokat beépítettem a műköprogramba, de fogalmam sincs ezek működéséről. Tehát ezeketegyszerűen összeollóztam, nem vagyok annyira mazochista, hogy ezeket lépésről lépésre megértsem.Szeretném a türelmetlenebb Olvasók érdekében először a végeredményt közölni, és utána térnék rá arészletekre. Először még egy nagyon fontos dologra szeretk rátérni a javascriptek tekintetében.Tapasztalatom szerit a javascriptekkel megtűzdelt html lap futtatása nem minden böngészőn sikerül. A2007-ben megírt „mouse recorder”-t tartalmazó weblap akkor az InternetExplorer böngészőn futott. Ma2011-ben az újabb InternetExplorer –en el sem indul, az általam használt másik két böngészőn hiányosanműködik. Kérdés, akkor mi értelme van a „javascript”-nek, azon kívül, hogy egy erős gimnasztika veledolgozni. Ráadásul Babics gépén már 2007-ben sem futott először a szoftverem, csak hosszú IE beállítások után (különböző védelmi szintek beállítása, stb…). Nyilván azonnal eszembe jutott, miért ne lehetne aweblapokat exe-re fordítani. Nagy volt a lelkesedésem, hogy a Neten néhány html to exe konverter található.Aztán a lelkesedésem csakhamar lelohadt, mert rá kellett jönnöm, az exe átalakítás ezeknél csak formális,azaz a mouse recorder exe továbbra is a már telepített aktuális böngészőt használta fel, indította el aháttérben. Itt abban is kellene hagynom a reménytelen témát, de
csodás módon találtam egy olyan html toexe konvertert 
, mely valóságos konvertálást végez. A program neve:
eBook Maestro FREE 1.80.
Van a programnak fizetős pro verziója is, de én csak a free verzióra korlátoztam magamat, és ezt ajánlommásoknak is.A NewMouse.exe programot készen átadom a jelen doc fájlba beépítve. Célom a jelen munkámatmegjelentetni a scribd szabad nemzetközi weblapon. Ott a megjelenítés pdf-szerű formátumban történik, dea pdf fájl mellett képes letölteni a doc fájlokat is. Ha valakinek nem sikerülne, írjon adsarkadi@gmail.com címemre és szívesen elküldöm a jele anyaghoz csatolt szoftvereket. A csatolás rar tömörített formátumbantörténik, amit egy könyvtárban helyezek el. Tapasztalatom szerint a wrar…exe program megbízhatóan csak könyvtárat tömörít. A legfrissebb a wrar400.exe tömörítő, mely korlátlanul letölthető az internetről.
MOUSE RECORDER Szerző: Sarkadi Dezső E-mail:dsarkadi@gmail.com 2011. július
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dezso Sarkadi liked this
Dezso Sarkadi liked this
Dezso Sarkadi liked this
Dezso Sarkadi liked this
Dezso Sarkadi liked this
Dezso Sarkadi liked this
Dezso Sarkadi liked this
Dezso Sarkadi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->