Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PESTA RESEPSI PERNIKAHAN

PESTA RESEPSI PERNIKAHAN

Ratings:
(0)
|Views: 35|Likes:
Published by IWAN_WIYATNA3319

More info:

Published by: IWAN_WIYATNA3319 on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2011

pdf

text

original

 
PESTA RESEPSI PERNIKAHAN/PERKAWINAN
 Hadirin sekalian yang kami hormati,Pengantin berdua yang kami sayangi,Bapak Abdulah Faqih sohibul hajat yang kami hormati,Assalamualaikum Wr. Wb.Pertama-tama marilah dengan tulus ikhlas kita bersama-sama bersuyukur kepada Allah SWT,atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, atas rizki dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehinggadalam malam yang berbahagia penuh barokah ini kita seluruhnya dapat berkumpul bersama-sama mensyukuri sekaligus menyaksikan malam resepsi pernikahan mempelai berdua, anandaAgung Wiranata dan Siti Zulaika.Hadirin yang berbahagia, pada siang yang berbahagia ini pula, telah kami susun acara resepsi pernikahan ini sebagai berikut :1.
 
Pembukaan, yang sekaligus telah kami bawakan2. Pembacaan Kalam Illahi dilanjutkan dengan sari tilawah3. Sambutan pihak mempelai Pria4. Sambutan pihak mempelai Wanita5. Santapan rohani6. Pembacaan doa7. Malam ramah tamah8. Santap malam bersama, dan9. Penutup
 
BUBUKA
 
 Assalamua·laikum Wr. Wb
.
 
Bapak-bapak, Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih, hormateun simkuring.
 
Sakumaha ka uninga ku sadayana, Alhamdulillah calon panganten pameget miwahrombongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut,ngembat-ngembatnyatang pinang.
 
Bismilah, purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara.
 
Babasan padika pagawean lamun nangtung ka jungjunan, sing lulus bantun jeungtumbu buah seureuhna.Neda panyaksen acara bade dikawitan.
 
M
APAG CALON PANGANTEN PA
M
EGET
 
P
angersa calon panganten pameget miwah rombongan.Jagong tuhur meunang ngununhaturan wilujeng sumping, di sugeng ing pucu galuh kelurahan
 
katelahna,tempat anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi.Calonpanganten Istri, bisi si jalu hanjelu si lanang honcewang, sumangga geura hayap calonpanganten pameget miwah rombongan.
 
PANGALUNGAN
M
ANGLE
 
T
awis panampian tatamu, tanda kameumeut, kadeudeuh, tawis asih ti kakasih, tandatresna kanyaah, mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hateperseka kabersihan manah
mangle di kalungkeun)
.Haturan wilujeng sumping kacalonpanganten pameget.
 
T
utut gunung keong reuma, sumangga geura gek calik.
 
S
E
S
ERAHAN
 
B
ismillahhirrahman nirahim
 
P
ara hadirin, miwah para tatamu sadayana, khususna ka calon panganten pamegetmiwah rombongan, bawi raos emutan pribados, pamali mun dilami-lami, teu kedahdilila-lila, nu dianti-anti ti tatadi,di dago-dago ti bareto, ayeuna parantos nyampak.Sok sanaos sami surti, sami uninga maksadna, nanging, kanggo nyumponan tindaktanduk tata titi duduga.
P
eryoga manusa pangesi dunya, anu parantos dipaparinanmanah, rasa, lisan dina saliring dumadi.
T
eu cekap ku surti sareng tekad wungkul,namung kedah di sarengan ku ucap .
 
T
eu sae miulan awi, mere cai geusan mandi, mere huhut tina guguran.Namung kedahdi bejer beaskeun,kembang boled nu tetela.
 
P
ara hadirin miwah para tatamu sadayana, acara urang kawitan ku lantunan kalamilahi nu bade di lantunkeun ku ____________________________
 
Ngahaturkeun nuhun ka____________________
 
Nuparantos ngalantunkeun kumandang kalam ilahi, mudah-mudahan ageungmanfaatna kanggo numaoskeun khususna, umumna ka urang sadaya anu sami-samingupingkeun. µaminµ.
 
Calon panganten pameget miwah rombongan, mugi teu janten kekeling galih renghatnya mamnahan, aya naon nya pamaksadan. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Sumangga geura wakcakeun masing balaka
(S
umangga ka pangersa
 
kasepuhan calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeunlebetning kalbu jeroning ati).
 
PANA
M
PIAN
 
P
ara wargi sadayana, nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihakcalon panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes luntatanpa seja, purwa aya nu di maksad, seja ngaitkeun janji pasini , manjangkeun simpaibabarayaan, sakotretna tina hate.Sakeser daun satangkal, sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun pangantenpameget sareng cacandakanna.Sim kuring saukur darma, teu wasa panjang carita.
anggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten Istri.Waktos di sayogikeun.
 
P
ara wargi sadayana, bingah amarwata suta, bingah ka giri-giri, bingah nu tayapapadana. Nugar cadas mangih emas, mobok manggih gorowong, aya jalan komomentas. Jalan gede sasapuan batu turun kesik naek, itu purun ieu daek, laksana nyapamaksadan.Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakananaMangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pamegetdi tampi ku Ibu calon panganten istri.Nusanes namah di antaykeun wae.
(M
angga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan).
 
AKAD NIKAH
 
P
ara wargi sadayana,Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu waluya. Malati ligar na ati, campakamangkak na dada, koleak sakembaran, koceak ninggang ugana.Uga pakaitna tatali asihNg_____________cep __________________.Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. Nudiseja mang nyata neda panyakseniti para wargi sadayana, Upacara akad nikah sejadikawitan.(
M
angga candak calon panganten istri ka luar)
.Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeunAkad
T
ikah...........................................................Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih, ogepangdu·a ti sadayana, akad nikah parantos rengse kalayan lancar.Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman.
(M
angga ieu acara disanggakeun kka pangersa_____________________)
 
DO¶A
Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse, mugi urang sadayana aya dinapanangtayungan Gusti nu maha suci.Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya di lajengkeun kana do·a.Kanggemimpin ieu do·a. mangga ka pangersa __________________ di haturanan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->