Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pngajian Islam

Pngajian Islam

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by princessnur91

More info:

Published by: princessnur91 on Jul 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
 
1. Pengertian Jenayah.
 
Melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah S.WT. atau meninggalkan sesuatu perkara yang disuruholehNya.
 
2. Falsafah Jenayah.
 
Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S.WT. untuk dilaksanakan dalam sesebuah negara bagi menjaminkeadilan dan keselamatan ummah.
 
HUKUM-HUKUM JENAYAH ISLAM
 
Hukum-hukum jenayah Islam terbahagi kepada ;
 
(a) Hukum Hudud(b) Hukum Qisas(c) Hukum Ta¶zir 
 
A. HUKUM HUDUD
 
1. Pengertian
 Hudud;
 
(a) Dan segi bahasa
hudud 
 bererti
menahan
 
ata
u
mencegàh
.
 
(b) Dan segi segi istilah
hudud 
ditakrifkan sebagai keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran danAsSunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah S.W.T. Kadar hukumannya tidak boleh dipinda sama adadikurang atau ditambah.Maksudnya;
 
³Itulah hukum-hukum yang telah ditentukan. Oleh itu janganlah kamu mencabulnya, dan sesiapa yang mencabulihukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim´
 
2. Jenis-jenis jenayah hudud dan hukumannya
 
(a) Zina;
 
Persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan.
Hukuman : 
Bagi penzina yang belum berkahwin hukumannya ialah
sebat 100 kali
. Bagi penzina yang telah berkahwin hendaklah
direjam sehingga mati.
 
(b) Qazaf 
(menuduh zina);Melemparkan tuduhan zina tanpa bukti terhadap orang yang baik.
Hukuman :sebat 80 kali
 
(c) Minum arak;
 
 
 
Meminum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal.
Hukuman :sebat 40 kali
 
(d) Mencuri;
 
Mengambil harta orang lain secara senyap atau sembunyi.
Hukuman :potong tangan
 
(e) Merompak 
;Mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan dan ancaman.
Hukuman : 
 sekiranya
membunuh hendaklah dibunuh
 sekiranya
hanya merompak sahaja hendaklah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang iaitu tangan kanan dan kaki kiri dan seterusnya kaki kanan dan tangan kiri bagi kesalahan seterusnya.
 sekiranya
hanya menganggu ketenteraman awam hendaklah dipenjara
 (f) Riddah (murtad);
 
Keluar seseorang Islam itu dan agama Islam sama ada dengan perbuatan dan perkataan.
Hukuman :Bunuh
( setelah diberi tempoh bertaubat selama 3 hari @ 3 kali )
 
# Semua jenayah hudud yang 
telah
s
abit 
e
s
alahannya
 w
ajib
 
dikenakan hukuman hudud tanpa sebarang  pengurangan @ pindahan kepada hukuman yang lain spt penjara @ wang.
 
B. HUKUM QISAS
 
1. Pengertian
q
s
a
s;
 
a)
Dan segi bahasa
qisas
 bermaksud memotong.
 
(b) Dan segi syarak bererti hukuman yang ditetapkan oleh syarak melalui nas-nas A1-Quran dan Hadis-hadis Nabi saw. kerana kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak individu.
 
2. Jenis jenayah qisas;
 
Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan hukuman
qisas
ialah membunuh dengan sengaja dan mencederakananggota tubuh badan seperti mencederakan mata, hidung dan telinga.
 
3
.
 
Hukuman terhadap kesalahan qisas;
Mengikut hukum
qisas
seseorang penjenayah mesti diikuti dengan hukuman yang sama sepertimana dialakukan ke atas mangsanya. Kalau ia membunuh maka dia mesti dihukum bunuh.
 
 
Maksudnya;
 
³Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalam Kitab Taurat itu, bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, danmata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalasdengan gigi dan luka-luka hendaklah dibalas
 seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya makamenjadilah ia penebus dosa baginya´
Surah al-Maidah ayat 45)
 
Diat
 
Diat adalah denda yang wajib dibayar kerana kesalahan jenayah sebagai ganti qisas.
 
Kadar Diat
 Kadar diat adalah dikira mengikut bilangan unta iaitu harta yang paling bernilai ketika itu.Kadar penuh diat ialah
100
ekor unta. Walau bagaimanapun, para ulama' berpendapat boleh mengantikan 100 ekor unta dengan harta yangsenilai dengannya pada masa tersebut. Di antaranya ialah;
 
a) wang emas =
1000 dinar
  b) wang perak =
10,000 - 12,000 dirham
 c) lembu =
200 ekor
 d) kambing =
2000 ekor
 e) Persalinan =
200 persalinan lengkap
 
a.
D
iat 
 
 jenayah
 
memb
u
n
u
h.
 
1. Pembunuhan sengaja -
100
ekor unta secara terus (tanpa tangguh) yang terdiri drp ;
 
a)
3
0 ekor Juz'ah
(unta berumur 5 tahun) b)
3
0 ekor Hiqqah
(unta berumur 4 tahun)c)
40 ekor Hulqah
# Bagi jenayah membunuh dengan sengaja,
ada dua hukuman iaitu
qishas @ diat
.
 D
iat 
 
hanya
 
boleh
ila
ks
ana
an
 
 ji 
a
iper 
s
et 
u
 j 
u
 
oleh
w
ari 
s
 .
Jika tidak, qishas bunuh dikenakan.
 
2. Pembunuhan separuh sengaja -
100
ekor unta spt di atas tetapi bayaran boleh ditangguhkan sehingga 3 tahun.
 
3. Pembunuhan tidak sengaja -
100
ekor unta dan ditangguhkan sehingga 3 tahun yang terdiri drp ;
 
a)
20 ekor Juz'ah
(unta berumur 5 tahun) b)
20 ekor Hiqqah
(unta berumur 4 tahun)c)
20 ekor Bintu Labun
(unta betina berumur 3 tahun)d)
20 ekor Ibnu Labun
(unta berumur 3 tahun)e)
20 ekor Bintu Mukhad
(unta betina berumur 2 tahun)# Hukuman bagi jenayah Pembunuhan separuh sengaja dan Pembunuhan Tidak Sengaja adalah
 D
iat 
s
ahaja
.
Qishastidak dikenakan
.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->