Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Inledning
Allmänna anvisningar
UTTryck ocH beTydelSe
Symboler fÖr fAST ocH blInkAnde Sken
HAndSIgnAler ocH mUnTlIg SIgnAlgIvnIng
plAcerIngSregler
ogIlTIg SIgnAl
felAkTIg eller SAknAd SIgnAl
Tillåta och styra rörelser
1.1 olIkA Typer Av HUvUdSIgnAler
1.2 olIkA kATegorIer Av HUvUdSIgnAler
1.3 konTrollbekrÄfTelSe Av lInjeplATS
1.4 mÄrkSkylT
1.5 HUvUdljUSSIgnAl
1.6 HUVUDDVÄRGSIGNAL
1.7 frISTÅende fÖrSIgnAl
2 Signaler som ersätter eller kompletterar huvudsignaler
2.1 TAvlA ”forTSATT kÖrTIllSTÅnd”
2.2 SlUTpUnkTSSTopplykTA
2.3 SlUTpUnkTSTAvlA (S-TAvlA)
2.4 HUvUdSIgnAlTAvlA
2.5 mÅlpUnkTSTAvlA
2.6 rIkTnIngSSIgnAl ocH rIkTnIngSfÖrSIgnAl
Orienteringstavla för huvudsignal
3 Signaler som ersätter eller kompletterar försignalering av huvudsignaler
3.1 orIenTerIngSTAvlA fÖr HUvUdSIgnAl
3.2 TAvlA ”fÖrSIgnAlbAlISer”
3.3 TAvlA ”repeTerbAlISer”
3.4 repeTerSIgnAl
4 dvärgsignal
4.2 medgIvAndedvÄrgSIgnAl
4.3 HUvUddvÄrgSIgnAl
4.4 plAcerIng Av en dvÄrgSIgnAl
4.8 SlÄckT, oTydlIg eller felAkTIg dvÄrgSIgnAl
5 Signaler som ersätter eller kompletterar dvärgsignaler
5.1 SkyddSSTopplykTA
5.2 dvÄrgSIgnAlSlUTTAvlA
5.3 medgIvAndeTAvlA
6 Signaltavlor för tillåten hastighet
6.1 fÖrSIgnAlerIng
6.2 SIdoSpÅr
6.3 HASTIgHeTSTAvlA
6.4 orIenTerIngSTAvlA fÖr lÄgre HASTIgHeT
6.5 SIgnAlTAvlor fÖr TIllÅTen HASTIgHeT – ATc-InformATIon
7.1 rÖrlIg SToppSIgnAl
7.2 STIllAHÅllen SToppSIgnAl
Skydd av punkter på banan
1 Signaler för vägskyddsanläggning
1.1 vÄgSkyddSSIgnAl (v-SIgnAl)
2.2 SkredvArnIngSfÖrSIgnAl
2.3 SIgnAler fÖr SkredvArnIng – ATc-InformATIon
3 brosignal
Brosignal
3.1 SlÄckT, oTydlIg eller felAkTIg broSIgnAl
Portkontrollsignal
4.1 porTkonTrollSIgnAl
4.2 porTkonTrollfÖrSIgnAl
4.3 porTSIgnAler – ATc-InformATIon
4.4 SlÄckT, oTydlIg eller felAkTIg porTkonTrollSIgnAl
5 Signaler för skydd av andra punkter på banan
5.2 HInderSTopplykTA
5.3 HInderTAvlA
5.5 ploglyfTTAvlA
6 växelsignaler
6.2 vÄXelSIgnAl (TAblÅSIgnAl)
6.3 HInderpÅle
7 Signaler för eldriften
7.1 elSpÄrrSIgnAl
röd elspärrsignal
Röd elspärrsignal
7.2 nedkopplIngSTAvlA
7.4 UrkopplIngSTAvlA ocH InkopplIngSTAvlA
Strömbegränsningstavla
7.5 SToppfÖrbUdSTAvlA
Stoppförbudstavla
Hyttsignalering
1 ATc-huvudbesked
1.1 delÖvervAknIng
1.2 pASSerAd SToppSIgnAl
2 ATc-förbesked
2.1 borTflyTTAd mÅlpUnkT
2.2 ATc-fÖrbeSked ”vÄnTA STopp”
3.2 plATTformSÖvergÅng
3 vägskyddsanläggningar
3.1 plAnkorSnIng
Uppehåll, växling och bromsprovning
1.1 AvgÅng
1.2 ”klArT fÖr AvgÅng” frÅn fÖrAren
1.3 klArT
2 påstigningssignal
Påstigningssignal
3 Signaler för att leda växling
3.1 frAmÅT
3.2 BACK
3.3 SAKTA
3.4 ÖkA HASTIgHeTen
3.5 rÖrlIg SToppSIgnAl
3.6 ”STopp” frÅn rAngerSIgnAl
3.7 koppleT
3.8 SkjUTS
4 Signaler för provning av bromsen
4.1 bromSA
4.2 loSSA
4.3 klArT
Övrig information
1 Signaltavlor för information om platser och gränser
1.1 orIenTerIngSTAvlA fÖr TrAfIkplATS
1.2 SySTemgrÄnSTAvlA
Systemgränstavla F
1.3 TAVLA ”GRÄNS MOT DRIFTPLATSDEL”
1.4 TAVLOR FÖR ATC
1.5 KILOMETERTAVLA
1.7 delomrÅdeSTAvlA
1.6 lUTnIngSTAvlA
2 Signaltavlor för utmärkning av tågs stopplats
2.1 UppeHÅllSTAvlA (U-TAvlA)
2.2 STopplATSTAvlA
3 Signaler för varning och information
3.1 ljUdSIgnAler
3.2 ljUdSIgnAlTAvlA
3.3 fronTSIgnAl ocH SlUTSIgnAl
3.4 FramändeSSignal och bakändeSSignal vid växling
3.5 klArT – AllmÄn beTydelSe
3.7 UTrym SpÅreT
4 Signaler vid fara
4.1 rÖrlIg SToppSIgnAl
4.2 ”STopp” frÅn A-SIgnAl
4.3 blInkAnde fronTljUS
4.4 ljUdSIgnAl ”fArA”
Äldre signaleringsformer
1 Äldre signaleringsformer för att tillåta och styra rörelser
1.1 HUvUdljUSSIgnAl Som vISAr ”TvÅ grÖnA” TroTS korT AvSTÅnd
1.2 HUvUdljUSSIgnAl Som vISAr SIgnAlbIld ”grÖn blInk”
1.3 HUvUddvÄrgSIgnAl Som vISAr vArken rÖTT eller grÖnT Sken
1.4 HUvUddvÄrgSIgnAl InvId en HUvUdljUSSIgnAl
1.5 SlUTpUnkTSSTopplykTA Av lITen Typ
1.6 TAvlA ”repeTerbAlISer” − AnnAn UTformnIng
1.7 SkyddSSTopplykTA Av STor Typ
1.8 TAvlA ”grÄnS fÖr vÄXlIng” − Äldre UTformnIng
1.9 HASTIgHeTSTAvlA fÖr vÄXelfÖrbIndelSe
2 Äldre signaleringsformer för skydd av punkter på banan
2.2 ploglyfTTAvlA
3 Äldre signaleringsformer för användning vid tågs avgång och växling
3.1 klArT-SIgnAl
3.2 vÅgSIgnAl
3.3 rAngerSIgnAl
4 Äldre signaleringsformer för övrig information
4.1 TAvlA ”grÄnS moT drIfTplATSdel”
4.2 U-TAvlA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
signalsystem järnvägen

signalsystem järnvägen

Ratings: (0)|Views: 479|Likes:
Published by viker1

More info:

Published by: viker1 on Jul 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 50 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 54 to 118 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Per Agrell liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->