Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pr. Dorin Picioruș - Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog

Pr. Dorin Picioruș - Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog

Ratings: (0)|Views: 292|Likes:
Published by Petrescu Cristian

More info:

Published by: Petrescu Cristian on Jul 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
  Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru
 ş
 
Vederea lui Dumnezeu
înteologia
 Sfântului Simeon Noul Teolog 
Bucure
ș
ti2009
 
 
 Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru
 ş
 
Vederea lui Dumnezeuînteologia Sfântului Simeon Noul Teolog 
(teza doctoral
ă
)
Bucure
ș
ti2009
 
Introducere
Teza de fa
ţă
este o încercare de prezentare sintetic
ă
acaracterului statornic
ş
i dinamic în acela
ş
i timp alexperien
ţ
ei
ş
i gândirii ortodoxe.Orice realitate duhovniceasc
ă
 
ş
i subiect teologictrebuie regândit, reactualizat în dimensiunea prezentului, pentru ca s
ă
fie un factor activ de dinamizare a vie
ţ
ii noastre personale
ş
i comunitare.Îns
ă
actualizarea teologic
ă
nu presupune
ş
i diluareaînv
ăţă
turii Bisericii, ci receptarea ei la parametri reali aiexperien
ţ
ei ortodoxe. C
ă
ci experien
ţ
a duhovniceasc
ă
efundamentul elabor 
ă
rilor teologice
ş
i cea care ne
ţ
ine înBiseric
ă
, ca oameni cu credin
ţă
vie
ş
i lucizi, aten
ţ
i laschimb
ă
rile lumii în care tr 
ă
im.Fiind sus
ţ
inut
ă
în cadrul disciplinei
Teologie Dogmatic
ă 
Ortodox
ă 
, la sec
ţ
ia
Sistematice
, tema noastr 
ă
vafi dezb
ă
tut
ă
într-un regim de cercetare propriu disciplineiaferente.Tema
vederii lui Dumnezeu
va fi prezentat
ă
ca partecomponent
ă
a soteriologiei personale, inten
ţ
ionând s
ă
  punem în eviden
ţă
, într-un mod sistematic
ş
i concis,contribu
ţ
ia Sfântului Simeon Noul Teolog în aceast
ă
 chestiune. Consider 
ă
m c
ă
experien
ţ
a
ş
i teologia elaborat
ă
decel care este supranumit
al treilea Teolog al Bisericii
sunt onorm
ă
 
ş
i o c
ă
l
ă
uz
ă
nemincinoas
ă
în demersul nostru.Alegerea temei de fa
ţă
a venit dintr-o nevoieinterioar 
ă
profund
ă
, din dorin
ţ
a de a aprofunda coordonateleteologiei simeoniene prea pu
ţ
in dezb
ă
tute la nivel academic.Cunoa
ş
terea experien
ţ
ei
ş
i a teologiei SfântuluiSimeon ni se pare un folos imens pentru teologii
ş
icredincio
ş
ii no
ş
tri, atâta timp cât ne confrunt
ă
m în moddirect cu consecin
ţ
ele depersonalizante ale seculariz
ă
rii
ş
iale mondializ
ă
rii.Ca scut de protec
ţ
ie în fa
ţ
a erod
ă
rii con
ş
tiin
ţ
eiapartenen
ţ
ei eclesiale
ş
i a în
ţ
elegerii persoanei
ş
i a rela
ţ
iilor interpersonale, Sfântul Simeon ne propune o teologie aexperien
ţ
ei, în care Dumnezeu coboar 
ă
la om, ar 
ă
tându-islava Sa, pentru ca s
ă
îl ridice pe om la nivelul Treimii, s
ă
îldeschid
ă
comuniunii treimice.
Ş
i aceasta, pentru c
ă
Simeon vede pe om ca avându-
ş
icentrul de gravitate în Dumnezeu
ş
i nu în el însu
ş
i.
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aura Mateiu liked this
Otilia Mecu liked this
smileylucian liked this
Simion Octavian liked this
alexcojocaru72 liked this
lore.l1985 liked this
Dan liked this
Stefan Zara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->