Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 128 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Załącznik nr 1do Uchwały Nr 
VII/41/2011
 Rady Gminy Rytwianyz dnia 28 lutego 2011 r.
............................................................ ..........................................(pieczęć jednostki wnioskującej) ( data złożenia wniosku) 
Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego
..............................................................................................................................(rodzaj projektu)w okresie od .................................... do .................................................................składany na podstawie uchwałyRady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r.w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rytwiany
w formiewspierania wykonania projektuprzez
................................................................................................................................................................(nazwa organu zlecającego)
wraz zwnioskiem o przyznanie dotacji na realizację projektuI. Dane na temat klubu sportowego
1) pełna nazwa .......................................................................................................................................2) forma prawna ....................................................................................................................................3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ......................................................4) NIP ................................................... REGON ..................................................................................5) data wpisu ,rejestracji lub utworzenia ...............................................................................................6) dokładny adres: miejscowość ............................................ ul. ..........................................................gmina ............................................................ powiat .........................................................................województwo ......................................................................................................................................7) tel. .................................................. fax .............................................................................................e-mail: ................................................ http:// .....................................................................................8) nazwa banku i numer rachunku .....................................................................................................................................................................9) nazwisko i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie projektu................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, o którym mowa w ofercie:................................................................................................................................................................11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) .............................................................................................................12) przedmiot działalności statutowej:a) działalność statutowa nieodpłatna
1
 
b) działalność statutowa odpłatna13) jeżeli klub sportowy prowadzi działalność gospodarczą:a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,b) przedmiot działalności gospodarczej
II. Opis projektu
1. Nazwa projektu2. Miejsce wykonywania projektu3. Cel publiczny projektu4. Szczegółowy opis projektu/ spójny z kosztorysem/5. Harmonogram planowanych działań / z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz zliczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu /należy użyć miar adekwatnych dla
2
 
danego projektu, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/terminyzawodów, treningów, szkoleń, procentowy udzimieszkańców gminy w stosunku do wszystkichuczestników projektu itp.6. Zakładane rezultaty realizacji projektu
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->