Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
UCHWAŁA Nr XLIV/306/2009RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi w mieście Kazimierza Wielka
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co nastę-puje:
§ 1.
Odcinkowi drogi dotychczas nie nazwanej w mieście Kazimierza Wielka, łączącej ulicę ArmiiKrajowej z Aleją Parkową, nadaje się nazwę „Aleja Generała Nieczui - Ostrowskiego Tysiąca”.
§ 2.
Schematyczny szkic sytuacyjny połoŜenia „Alei Generała Nieczui - Ostrowskiego Tysiąca” sta-nowi załącznik do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego iwchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
K. Magnes 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->