Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghidul_tanarului_intreprinzator

Ghidul_tanarului_intreprinzator

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by sterus

More info:

Published by: sterus on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2012

pdf

text

original

 
 
Cuvânt înainte
Mul
ţ
i dintre cei care lanseaz
ă
o afacere cunosc faptul c
ă
buna preg
ă
tire a ceea ceinten
ţ
ionezi s
ă
întreprinzi reprezint
ă
, întotdeauna, jum
ă
tate din calea c
ă
tre succes.GHIDUL TÂN
Ă
RULUI ÎNTREPRINZ
Ă
TOR, realizat de Ministerul pentru Întreprinderile Mici
ş
i Mijlocii
ş
i Coopera
ţ
ie în cadrul Programului finan
ţ
at de Guvernul Federal al Austriei, v
ă
 va fi util pentru aceast
ă
preg
ă
tire.A deveni întreprinz
ă
tor este o excelent
ă
ocazie pentru persoanele dornice s
ă
creeze, s
ă
 inoveze, care sunt preg
ă
tite s
ă
desf 
ăş
oare o munc
ă
de excep
ţ
ie
ş
i care ar dori s
ă
-
ş
i iasoarta în propriile mâini.Cu toate acestea, drumul c
ă
tre o activitate independent
ă
nu este o c
ă
l
ă
torie de pl
ă
cere.Ea va fi pres
ă
rat
ă
cu probleme care trebuie rezolvate. Din nefericire, succesul în afacerinu este garantat. Aproape jum
ă
tate din totalul falimentelor s-a produs pe parcursul primilor patru ani de la lansare. Omul de afaceri ar trebui s
ă
fie con
ş
tient de oportunit
ăţ
ile care i seofer 
ă
, dar 
ş
i de riscuri.Ghidul concentreaz
ă
în paginile sale principalele probleme c
ă
rora viitorul întreprinz
ă
tor trebuie s
ă
le g
ă
seasc
ă
rezolvare. Desigur c
ă
acest Ghid poate fi util
ş
i celor care
ş
i-aucreat deja o firm
ă
dar vor s
ă
-
ş
i dezvolte în continuare propriile afaceri. Astfel, Ghidulabordeaz
ă
, punând un accent deosebit pe aspectele practice, urm
ă
toarele probleme:
Personalitatea întreprinz
ă
torului
Formalit
ăţ
ile necesare înfiin
ţă
rii unei firme
Planul de afaceri
Tehnici de marketing
Elemente de legisla
ţ
ie fiscal
ă
 
Surse de finan
ţ
are ale unei afaceri
Indicatori financiari
Costuri
ş
i bugetare
Bilan
ţ
ul, contul de profit
ş
i pierderi, calculul de lichidit
ăţ
i
Lista organiza
ţ
iilor suport pentru IMM-uri.Suntem con
ş
tien
ţ
i c
ă
aceast
ă
lucrare este perfectibil
ă
. Se dore
ş
te ca prezentul Ghid s
ă
 reprezinte o modalitate practic
ă
imediat
ă
de sprijinire a sectorului întreprinderilor mici
ş
imijlocii, important pentru prezentul
ş
i viitorul economiei române
ş
ti.Ne-am bucura s
ă
 
ş
tim c
ă
succesul afacerilor dumneavoastr 
ă
viitoare s-a datorat
ş
iinforma
ţ
iilor puse la dispozi
ţ
ie de prezentul Ghid.Suntem în orice moment al
ă
turi de dumneavoastr 
ă
 
ş
i v
ă
ur 
ă
m succes
ş
i multe realiz
ă
ri!
Pentru informa
ţ
ii suplimentare va rug
ă
m s
ă
ne contacta
ţ
i la adresa:Ministerul pentru Întreprinderile Mici
ş
i Mijlocii
ş
i Coopera
ţ
ie, Str. Potera
ş
i, nr. 11, sector 4, Bucure
ş
tiDireciadeRelaiiPublice-Telefon021-335.33.53Fax021-335.34.13Email:ublicinfomimmc.roWEB:www.mimmc.ro
 
Ministerul pentru Întreprinderile Mici
ş
i Mijlocii
ş
i Coopera
ţ
ie Ghidul tân
ă
rului întreprinz
ă
tor 
 
1
Ghidul tân
ă
rului întreprinz
ă
tor
1.Cuprins
Cuprins
1
A fi sau a nu fi întreprinz
ă
tor 
vrei s
ă
înfiin
ţ
ezi propria ta firm
ă
 
test pentru întemeietorii de întreprindere
12 întreb
ă
ri pentru întemeietorul unei firme
gre
ş
eli tipice la înfiin
ţ
area unei firme
recomand
ă
ri pe drumul înfiin
ţă
rii firmei tale
20 de întreb
ă
ri pentru amplasarea afacerii tale
factori de succes la înfiin
ţ
area unei firme
2
3489101112
2
Care sunt formalit
ăţ
ile necesare înfiin
ţă
rii unei firme
 
13
3
Planul de afaceri
19
4
Despre marketing în faza de lansare a unei afaceri
37
 
5
Elemente de legisla
ţ
ie fiscal
ă
 
40
6
Cum se poate finan
ţ
a afacerea mea
 
44
7
Indicatori financiari ai unei afaceri
 
49
8
Calcula
ţ
ia costurilor 
ş
i bugetarea
 
54
9
Bilan
ţ
ul, contul de profit
ş
i pierderi, fluxul de numerar 
 
57
Anex
ă
 
Organiza
ţ
ii suport pentru IMM-uri
62
1
 
 
Ministerul pentru Întreprinderile Mici
ş
i Mijlocii
ş
i Coopera
ţ
ie Ghidul tân
ă
rului întreprinz
ă
tor 
 
2
A fi
sau
a nu fi ...
 întreprinz
ă
tor?
vrei s
ă
înfiin
ţ
ezi propria ta firm
ă
 
test pentru întemeietorii de întreprinderi
12 întreb
ă
ri pentru întemeietorul unei firme
gre
ş
eli tipice la înfiin
ţ
area unei firme
recomand
ă
ri pe drumul înfiin
ţă
rii firmei tale
 
20 de întreb
ă
ri pentru amplasarea afacerii tale
factori de succes la înfiin
ţ
area unei firme
 A fi sau a nu fi ... întreprinz
ă
tor
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->