Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MJ_rakennekatsaus

MJ_rakennekatsaus

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Kerttu Vali
Metallien jalostuksen rakenneraportti: metallien jalostuksen investoinnit kasvussa
Metallien jalostuksen rakenneraportti: metallien jalostuksen investoinnit kasvussa

More info:

Published by: Kerttu Vali on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2011

pdf

text

original

 
 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIESMETALLINJALOSTAJAT RY / ASSOCIATION OF FINNISH STEEL AND METAL PRODUCERS ___________________________________________________________________________________________  
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin (vaihde) Faksi InternetPostal Address
 
Visiting Address Tel. (switchboard) Facsimile www.teknologiateollisuus.
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________ PL/P.O. Box 10 Eteläranta 10 (09) 192 31 (09) 624 462
 
www.teknologiateollisuus.
 /metallinjalostajatFI-00313 HELSINKI FI-00130 HELSINKI +358 9 192 31 +358 9 624 462
 
Metallien jalostuksenrakennekatsausI/2011
 
 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIESMETALLINJALOSTAJAT RY / ASSOCIATION OF FINNISH STEEL AND METAL PRODUCERS ___________________________________________________________________________________________  
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin (vaihde) Faksi InternetPostal Address
 
Visiting Address Tel. (switchboard) Facsimile www.teknologiateollisuus.
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________ PL/P.O. Box 10 Eteläranta 10 (09) 192 31 (09) 624 462
 
www.teknologiateollisuus.
 /metallinjalostajatFI-00313 HELSINKI FI-00130 HELSINKI +358 9 192 31 +358 9 624 462
 
Tiedote 16.7.2011Julkaisuvapaa heti METALLIEN JALOSTUKSEN RAKENNERAPORTTI: METALLIEN JALOSTUKSEN INVESTOINNIT KAS-VUSSAMetallien jalostuksen osuus Suomen koko tavaraviennistä nousi yli 13 prosenttiin vuonna 2010. Alaninvestoinnit kasvoivat viime vuonna. Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa ja ulkomailla on kas-vanut edellisvuodesta, mutta vielä ei lähennellä muutaman vuoden takaisia huippulukuja.
Metallinjalostajat ry:n tuoreen rakenneraportin mukaan metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi nopeasti vuo-desta 2009, jopa noin 3,5 mrd. euroa, ollen 9,5 mrd. euroa vuonna 2010. Liikevaihto oli edelleen noin 2 mrd.euroa alemmalla tasolla kuin vuosina 2006–2008 keskimäärin. Alan jalostusarvo on vuodesta 2009 myös kas-vanut (noin 0,4 mrd. euroa), mutta viime vuoden 1,1 mrd:n jalostusarvo oli yli puolet alemmalla tasolla kuinvuosina 2006-2008 keskimäärin.Vuonna 2010 metallien jalostuksen tavaravientiä Suomesta kertyi noin 7 mrd. euroa, joten se kasvoi edel-lisvuodesta paljon, lähes 3 mrd. euroa. Tavaravienti on nyt lähes samalla tasolla kuin vuonna 2008. Myöstavaraviennin osuus koko Suomen viennistä on kasvanut hurjasti: vuonna 2009 osuus oli noin 9 prosenttia,vuonna 2010 se nousi jo yli 13 prosentin.Investoinnit kasvoivat sekä kiinteiden että t&k-investointien osalta. Investoinneissa ollaan yli 30 prosenttiataantumaa edeltäneen tason yläpuolella.Henkilöstömäärä on pysynyt Suomessa jokseenkin samana usean vuoden ajan. Vuonna 2010 ala työl-listi noin 16.700 henkeä Suomessa. Huomattavaa on kuitenkin se, että ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöidenhenkilöstön määrä on edelleen kasvanut. Vuonna 2010 ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskenteli jo noin 23 500henkilöä. Henkilöstöä on ollut vuodesta 2001 enemmän ulkomailla kuin Suomessa.- Metallien jalostus on kasvanut tasaisesti ulos lamakuopasta. Globaalin kilpailun kiristyessä alan kilpai-luedellytyksistä Suomessa on pidettävä huolta. On tärkeää, että teollisuuden kilpailukykyä parantavat toimettoteutetaan pikaisesti hallitusohjelman määritysten mukaisesti, korostaa
Metallinjalostajat ry:n toimitus-johtaja Mika Nykänen.
- Metallien jalostuksen osuuden kasvu 13 prosenttiin koko Suomen tavaraviennistä on merkittävä harp-paus, eli useampi kuin joka kahdeksas vientieuro tuli metallien jalostuksen tuotteista. Tämä korostaa tarvettakansallisesti ylläpitää kilpailukykyistä toimintaympäristöä.- On ilahduttavaa, että metallien jalostuksen henkilöstökehitys on Suomessa pysynyt vakaana. On kui-tenkin syytä panna merkille se, että henkilöstö on kasvanut selvästi nopeammin ulkomaisissa tytäryhtiöissä,muistuttaa Nykänen.Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Nykänen, 040-825 7329
 
 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY / THE FEDERATION OF FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIESMETALLINJALOSTAJAT RY / ASSOCIATION OF FINNISH STEEL AND METAL PRODUCERS ___________________________________________________________________________________________  
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin (vaihde) Faksi InternetPostal Address
 
Visiting Address Tel. (switchboard) Facsimile www.teknologiateollisuus.
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________ PL/P.O. Box 10 Eteläranta 10 (09) 192 31 (09) 624 462
 
www.teknologiateollisuus.
 /metallinjalostajatFI-00313 HELSINKI FI-00130 HELSINKI +358 9 192 31 +358 9 624 462
 
02004006008001
0001
2001
4001
6001
8002
0002
2002
4002
600
       1       9       8       9       1       9       9       0       1       9       9       1       1       9       9       2       1       9       9       3       1       9       9       4       1       9       9       5       1       9       9       6       1       9       9       7       1       9       9       8       1       9       9       9       2       0       0       0       2       0       0       1       2       0       0       2       2       0       0       3       2       0       0       4       2       0       0       5       2       0       0       6       2       0       0       7       2       0       0       8       2       0       0       9       2       0       1       0
Lähde:
Tilastokeskus
/
Kansantalouden
tilinpito
Milj.
EUR
0
%2
%4
%6
%8
%10
%12
%14
%16
%18
%20
%22
%24
%26
%
Osuus,
%
Jalostusarvo Jalostusarvo/Liikevaihto
(oik.
ast.)
02
0004
0006
0008
00010
00012
00014
000
       1       9       8       9       1       9       9       0       1       9       9       1       1       9       9       2       1       9       9       3       1       9       9       4       1       9       9       5       1       9       9       6       1       9       9       7       1       9       9       8       1       9       9       9       2       0       0       0       2       0       0       1       2       0       0       2       2       0       0       3       2       0       0       4       2       0       0       5       2       0       0       6       2       0       0       7       2       0       0       8       2       0       0       9       2       0       1       0
Lähde:
Tilastokeskus
/
Kansantalouden
tilinpito
Milj.
EUR
Liikevaihto
Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa, käyvin hinnoinMetallien jalostuksen jalostusarvo Suomessa, käyvin hinnoin
Metallien jalostuksen jalostusarvo Suomessaoli vuonna 2010 n. 1,1mrd. euroa. Kasvua vuo-desta 2009 kertyi n. 0,4mrd. euroa. Jalostusarvooli vuonna 2010 yhä 1,2Mrd. euroa (-51 %) taan-tumaa edeltävän (2006– 2008) tason alapuolella.Metallien jalostuksenliikevaihto Suomessa olivuonna 2010 n. 9,5 mrd.euroa. Edellisvuodenliikevaihdon ollessa n. 6mrd. euroa. Vuonna 2010liikevaihto oli n. 2 mrd.euroa alhaisemmalla ta-solla (-18 %) kuin vuosina2006–2008 keskimäärin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->