Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pater Noster, Ave Sp Ge

Pater Noster, Ave Sp Ge

Ratings: (0)|Views: 240|Likes:
Published by Raluca Zavoianu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Raluca Zavoianu on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
Rugăciuni
Rugăciunile
Tatăl Nostru
,
 Bucură-te Marie
şi
 Slavă Tatălui 
  în limba română, latină, engleză, franceză, italiană, spaniolă,germană şi portugheză
Rugăciunea Domnească (Tatăl Nostru), Salutarea îngerească (Ave Maria) şi Slavă Tatălui
Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.Amin.Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei,şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasulmorţii noastre. Amin.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi învecii veciilor. Amin.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pater noster, Ave Maria et Gloria Patri
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiatvoluntas tua, sicut in caelo, et in terra.Panem nostrum cotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nosdimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictusfructus ventris tui, Iesus.Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.Amen.Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto; sicut erat in principio, et nunc, et semper, et insaecula saeculorum. Amen.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
The Lord's prayer, the Angelical salutation and Glory of Father
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will bedone on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and for give us our trespassesas we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us fromevil. Amen.
www.donbosco.roPagina 1 din 3
 
Rugăciuni
Hail Mary, full of grace the Lord is whit thee; blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary mother of God pray for us simmers, now andat the hour of our death. Amen.Glory of Father and Son and Holy Ghost for ever and ever, amen.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Notre père, Ave Marie et Gloire du Père
 Notre père qui est aux cieux que ton nom soi saintifié, que ton regne vienne, que tavolonté soit faite sur la terre comme aux ciel.Donne nous aujord’hui notre pain de ce jour et pardonne nous nos offenses comme nous pardonnous aussi à ceux qui nous ont offensé et ne nous somment pas à la tentation et delivrenous du mal. Amen.Je vous salue Marie pleine de grace, le Seigneur est avec vous, tu est bennie entre toutesles fammes et Jesus le fruit de vos entrailles est beni.Sainte Marie mére de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs maintenaut et à l’heure denotre mort. Amen.Gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les éternitésdes éternités. Amen.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta latua volontà, come in cielo cosi in terra.Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamoai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne benedetto ilfrutto del tuo seno, Gesù.Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.Amen.Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, neisecoli dei secoli. Amen.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejas caer en la tentación, y líbranos del mal.
www.donbosco.roPagina 2 din 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->