Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wesoła ortografia program innowacyjny

Wesoła ortografia program innowacyjny

Ratings: (0)|Views: 3,841 |Likes:
Published by ewaszatmari

More info:

Published by: ewaszatmari on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
Społeczna Szkoła Podstawowaw Stalowej Woli
Program innowacyjny
Wesoła ortografia
Szkoła podstawowaI etap edukacji – klasy 1-3Opracowała:mgr Ewa Kata
WSTĘP
 
Jednym z podstawowych zadań nauczania w kształceniu zintegrowanym jest opanowanieprzez uczniów umiejętności ortograficznych. Często jest to trudna i mozolna praca, niezawsze zakończona sukcesem. Proces nauki ortografii może być „atrakcyjniejszy” dziękizastosowaniu metod aktywnych.Bardzo przydatne w nabywaniu przez dzieci wiedzy i umiejętności ortograficznych okazują się gry i zabawy, które są naturalnymi sposobami funkcjonowania dziecka.Gry i zabawy stosowane w procesie nauczania ortografii mogą pełnić funkcję motywacyjną.Gry sprzyjają rozwojowi umiejętności postrzegania i wyrabiania szybkiej orientacji. Ważną cechą metod aktywizujących jest ich atrakcyjność, dzięki czemu dostarczają okazji do wielućwiczeń i powtórzeń. Zabawy, które posiadają element rywalizacji, mogą motywować dziecido samodzielnego doskonalenia ćwiczonych umiejętnościOrtografia nauczana metodami aktywnymi przestaje być zmouczniów i okazuje sięnietrudną i przyjemną częścią kształcenia zintegrowanego.
Cele
Rozbudzenie zainteresowortograficznych
Kształtowanie czujności ortograficznej
Poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach
Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni
Rozbudzanie ciekawości poznawczej
Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych
Przygotowanie do udziału w konkursach ortograficznych
Zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętnościortograficznych
Zadania
1.
Inspirowanie aktywności uczniów.
2.
Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi zdolności ortograficznych.
3.
Wdrażanie do samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji.4.Zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom macym trudności w opanowaniutreści programu nauczania.
5.
Zapewnienie zdobycia wiedzy na poziomie umliwiającym, co najmniejkontynuowanie nauki na następnym poziomie edukacji.6.Przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów poznawczych.
Treści
 
1.Stosowanie wielkich liter w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych, nazw ulic,w korespondencji, na początku zdania, w tytułach utworów literackich.2.Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach:
przed samogłoską 
przed samogłoską „i”
przed spółgłoską 
na końcu wyrazu.3.Pisownia wyrazów z „ó
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” wymiennym
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” w zakończeniach rzeczowników: -ów,-ówka, -ówna
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” niewymiennym
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ó” – wyjątki.4.Pisownia wyrazów z „u
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „u” w czasownikach zakończonych na –uje,-ujesz, -ujemy, -ujecie, -ują 
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „u” rzeczownikach zakończonych na –un,-unka, -unek, -uszek, -uszka, -szko, -uś, -usia, -unia
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „u” – wyjątki.5.Pisownia wyrazów z „rz”
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” wymiennym
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” po spółgłoskach: d, b, g, j, w, t, p, ch, k
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „rz” niewymiennym.6.Pisownia wyrazów z „ż
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” wymiennym
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” po spółgłoskach: l, ł, m, n
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” na początku wyrazu przed spółgłoskami b,ł, m, n
ćwiczenia w pisaniu wyrazów z „ż” niewymiennym.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anetta Wycz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->