Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnički elementi

Tehnički elementi

Ratings: (0)|Views: 2,357 |Likes:
Published by misam_bg

More info:

Published by: misam_bg on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
 Tehnički elementi1
1. UOPŠTE O TEHNIČKIM ELEMENTIMA UTRANSPORTNIM SREDSTVIMA
 1.1. UVODNA RAZMATRANJA
Do početka dvadesetog vijeka sva transportna sredstva su pokretana prirodnimsilama: vjetrom, vodom ili životinjama. Početkom devetnaestog vijeka ulokomotive se ugrađuju parni motori a krajem devetnaeestog vijeka lokomotive iautomobile pokreću motori sa unutrašnjim sagorjevanjem. Njemački istraživač
N.Oto
je konstruisao prvi četverotaktni motor saunutrašnjim sagorjevanjem
1877
godine iako princip rada motora je prvi izložioFrancuz
A.Roša 1862
godine a Oto je konstruisao motor koji je radio na tom principu da bi naredne godine u SAD počela proizvodnja motora (
Francuzipronalaze, Nijemci razvijaju a Ameri koriste
).Do 1910 konstrukcija automobila je bila potpuno definisana a tridesetih godinase pojavljuju prvi porodični automobili
 slika 1
.
Slika1. Model automobila «mercedes» koji je konstruisao Dajmler (1901) sa zapreminom motora 5,9 l i snagom 26 kW 
1938 god. počinje proizvodnja u «Folksvagenu» po konstrukciji Poršea.Prvi tramvaj se pojavljuje 1837 u Njujorku (parni) i električni u Berlinu 1881 aubrzo i trolejbusi.Riječna i pomorska sredstva takođe doživljavaju razvoj do neslućenih granica,savremene podmornice na nuklearni pogon mogu da pređu i do 600.000 km bezuzimanja goriva.U istoriji željezničkog saobraćaja značajna je
 
1804 godina kada je Englez R.Trevitik konstruisao i napravio prvu lokomotivu
 slika 2.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 
 Tehnički elementi2
Slika 2. Prva komercijalna lokomotiva Trevtika (1804 g) i lokomotiva proizvedena u Češkoj «Šarganska osmica»
Parne lokomotive su dostizale brzinu do 160 km/h uz vrlo mali koeficijentiskorišćenja energije, svega 8%.Dizel
 
lokomotive sa ugrađenim SUS motorom i hidrauličkim ili električnim prenosom snage se pojavljuju 1920 godine sa koeficijentom iskorišćenja od 25%do 45% U savremenom željezničkom saobraćaju danas primjenu imajuelektromotori jednosmjerne struje odnosno asinhroni motori sa visokofrekventnimupravljanjem. Danas lokomotive dostižu brzinu i do 350 km/h sa konstrukcionimrješenjima na principu vazdušnih jastuka ili magnetnog polja
 slika 3
.
Slika 3. Vagoni na jednoj šini i vazdušmom jastuku (a,b) i voz na jednoj šini i elektromagnetnom polju (c)
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 
 Tehnički elementi3ICE 3 kod Dortmunda IC 1
 
Voz Maksimalna brzinaBrojsedištaJačina motora
ICE 1 328 km/h 345 9.600 kWICE 2 310 km/h 400 4.800 kWICE 3 368 km/h 415 8.000 kWICE T 253 km/h 367 4.000 kWICE TD 222 km/h 195 2.240 kW
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonci Gavranic liked this
Lepa Plavic liked this
Siniša Švoger liked this
Tonci Gavranic liked this
Sead Becirovic liked this
Sead Becirovic liked this
vujke5807 liked this
Ana Krulič liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->