Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
123Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sistem Persekolahan Adalah Satu Birokrasi

Sistem Persekolahan Adalah Satu Birokrasi

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 7,228|Likes:
Published by bnkusm5504
ASSGMENT PLG515
ASSGMENT PLG515

More info:

Published by: bnkusm5504 on Sep 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
SISTEM PERSEKOLAHAN ADALAH SATU BIROKRASI
Menurut Weber (1924), birokrasi ialah struktur sosial yang mempunyai hirarkiperanan-peranan dan status yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan, prosedur yang eksplisit, berdasarkan pembahagian fungsi dan autoriti. Birokrasimengandungi tiga jenis kuasa iaitu autoriti atau kuasa tradisional, autoriti ataukuasa rasional-legal (perundangan rasional) dan autoriti dan kuasa karismatik.Autoriti tradisional adalah seperti yang terdapat di bahagian dunia yang belummoden, misalnya kuasa tradisi raja yang diwarisi. Disebabkan kuasa mulakadalah pada raja maka perubahan sukar berlaku. Autoriti karismatik merupakanciri istimewa individu di mana beliau dipercayai mempunyai kelebihan olehpengikut-pengikutnya. Autoriti rasional-legal ialah bagi negara moden barat dimana birokrasinya berasaskan undang-undang rasional berbentuk formal yangdikanunkan. Menurut pandangan Weber (1924), birokrasi akan melicinkanperjalanan organisasi yang besar. Pada hari ini, birokrasi selalu dilihat dalambentuk organisasi kompleks yang mempunyai pejabat dan kakitangan pelbagaipangkat. Ini termasuklah organisasi-organisasi kerajaan, swasta, hospital,sekolah dan lain-lain. Birokrasi melibatkan peraturan-peraturan yang dibuat olehpakar. Birokrasi dianggap sebagai fenomena penting warisan kapitalisme.Dalam menolak pandangan Karl Marx, Weber berpendapat birokrasi dalammasyarakat sosialisme akan lebih bermasalah berbanding masyarakatkapitalisme.Di antara ciri-ciri birokrasi ialah pengkhususan di dalam banyak tugas iaitupembahagian tenaga kerja, sistem kuasa berhierarki daripada peringkat rendahke peringkat tinggi, peraturan yang jelas dinyatakan dalam spesifikasi tugas,tidak memasukkan pertimbangan peribadi dalam urusan rasmi, melayani pekerjabawahan dan pelanggan dengan adil, mengisi perjawatan dengan tenaga pakar dan mewujudkan bidang kerjaya yang pelbagai. Birokrasi ialah sebuah konsepsosiologi dan sains politik yang merujuk kepada cara bagaimanapun pentadbiranmelaksanakan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sah secara
 
sosial. Pengurusan ini disifatkan dengan tatacara piawai, pembahagiantanggungjawab yang formal, hierarki, dan hubungan tidak peribadi. Contohbirokrasi-birokrasi harian termasuk kerajaan, angkatan bersenjata, perbadanan,hospital, mahkamah, kementerian, dan sekolah.Perkataan "birokrasi" berasal daripada perkataan "biro" yang digunakan padaawal abad ke-18 di Eropah Barat, bukan untuk merujuk kepada meja tulis tetapiuntuk pejabat, iaitu tempat bekerja. Maksud bahasa Perancis yang asal bagiperkataan biro ialah baize yang digunakan untuk melitupi meja-meja. Istilah"birokrasi" bermula digunakan tidak lama sebelum Revolusi Perancis pada tahun1789 dan dari sini, tersebar dengan pantas ke negara-negara yang lain. Akhiranbahasa Greek — kratia atau kratos — bermaksud "kuasa" atau "pemerintahan".Oleh itu, "birokrasi" pada dasarnya bermaksud kuasa pejabat atau pemerintahanpejabat, iaitu pemerintahan golongan pegawai.Umumnya sekolah dianggap sebagai suatu birokrasi kerana kakitangan, gurudan pentadbiran mengamalkan pengkususan. Ini dapat dilihat di mana terdapatpelbagai subjek atau mata pelajaran yang diajar di sekolah dan setiap satunyadiajar oleh ramai guru yang berbeza-beza mengikut bidang kemahiran dankepakarannya. Begitu juga dengan pentadbir yang mana terdapat pengetua,penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid dan penolongkanan kokurikulum yang menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masingyang telah dikhususkan. Apabila seseorang pentadbir atau guru tiada disekolahmaka pihak sekolah akan berhadapan dengan masalah sekiranya pihak ketigaingin mendapatkan maklumat atau berurusan dengan perkara-perkara yang dibawah bidang kuasanya.Sekolah juga dianggap sebagai suatu birokrasi kerana satu ciri yang utama iaitukakitangan dan pentadbiran yang mempunyai sistem autoriti yang berhierarki.Ini bermakna organisasi pentadbiran di sekolah adalah berdasarkan susunanperjawatan yang berbentuk piramid iaitu bermula di peringkat atas iaitu pengetua
 
yang mempunyai kuasa penuh terhadap kuasa pentadbiran dan pembuatankeputusan di sekolah, diikuti oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kananhal ehwal murid, penolong kanan kokurikulum dan guru kanan bidang. Diperingkat yang seterusnya ialah Ketua Panitia dan pada lapisan bawah sekaliadalah guru akademik biasa yang mengajar mata pelajaran yang pelbagai disekolah.Menurut Meyer dan Rowan (1978), persekolahan menjadi suatu bentuk utamabagi organisasi pendidikan atas kerana standardisasi birokratik klasifikasi ritual.Struktur sekolah adalah ‘decoupled’ daripada apa yang benar berlaku di dalammasyarakat. Persekitaran yakni masyarakat menjadi input kepada sistempersekolahan. Ini bermakna sekolah sebenarnya banyak dipengaruhi olehperubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam masyarakat. Kehendakdan, keinginan dan keutamaan semasa anggota masyarakat akan mencorakkansekolah tersebut secara umumnya.Sekolah juga dianggap sebagai sistem terbuka kerana saling bergantunganantara organisasi dan persekitarannya. Sekolah tidak boleh berdiri sendirianuntuk hidup dan berjaya mendapat perhatian serta kerjasama daripadapersekitarannya. Kejayaan atau kegagalan sistem yang diterapkan atauberkuatkuasa di sekolah amat dipengaruhi oleh persekitaran. Anggotamasyarakat, pertubuhan bukan kerajaan, badan-badan sukarela dan para ibubapa mempunyai ‘suara’ dan respons yang signifikan untuk didengari oleh pihaksekolah terutamanya mengenai kebajikan dan pencapaian para pelajar sekolah.Menyoroti daripada semua kenyataan di atas adalah timbulnya satu persoalaniaitu apakah decouple atau pemesongan yang terdapat di dalam sistempendidikan atau persekolahan kita?. Hakikatnya pengajaran di sekolah jarangsekali dikawal oleh pihak sekolah. Guru dilihat begitu dominan di dalam bilikdarjah. Wujudnya klasifikasi ritual (Meyer) iaitu klasifikasi guru dalam subjekyang diajar, penetapan guru-guru tingkatan. Kemudiannya adalah klasifikasi

Activity (123)

You've already reviewed this. Edit your review.
Syahdu Rindu liked this
Faiez Mastam liked this
dn196238 added this note
1 thousand reads
1 hundred reads
Syazlin Miza II liked this
Azran Jaafar liked this
Siti Salamah Mohd Yusof liked this
Budax Baix added this note
no coment
Yaya Nadya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->