Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
254Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEORI GESTALT

TEORI GESTALT

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 11,808|Likes:
Published by aman ipoh
Tugasan Master ED (B&K)
Tugasan Master ED (B&K)

More info:

Published by: aman ipoh on Sep 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

 
TEORI GESTALTBahagian ini akan memperkenalkan kepada anda secara ringkas mengenai salahsatu pendekatan teori dalam amalan kaunseling iaitu teori GESTALT . Di akhir babdiharapkan anda akan dapat :1.mempelajari mengenai sejarah dan latarbelakang , serta konsep utama teoriGESTALT2.memahami pandangan terapi GESTALT terhadap manusia dan tingkahlakuyang bermasalah3.mengetahui tentang prinsip asas, matlamat, teknik dan proses kaunselingserta peranan kaunselor dan klien menurut terapi GESTALT dalam amalankaunseling.PENGENALAN KEPADA TEORI GESTALT
Frederick Perls (1893-1970) pelapor kepada teori gestalt
Awalnya berkefahaman kewujudan atau “existentialism”
Tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan terapi Gestaltantaranya WERTHEIMER, KOFFKA DAN KOHLER.
Gestalt pada asasnya merujuk kepada satu pola, bentuk atau konfigurasiyang diteliti atau diamati oleh seseorang secara keseluruhan
Istilah Gestalt itu sendiri dalam bahasa Jerman yang membawa takrif sebagai manusia, objek, benda atau suatu keseluruhannya.
Oleh kerana itu, keseluruhan sesuatu bentuk, objek atau konfigurasi ituakan dikatakan atau diandaikan mengandungi melebihi jumlah bahagian-bahagian yang menjadikannya.
Gambaran (persepsi) terdiri daripada suatu bentuk atau konfigurasi yangmenonjol dan yang menjadi tumpuan perhatian di atas suatu latar ataulayaran.
Teori ini memberi penekanan kepada makna individu itu sendiri danbagaimana individu itu melakukan pengamatan dan persepsi sertakemahiran dan pengetahuan mereka terhadap pengalaman sendiri.
Menurut Gestalt seseorang individu itu akan menggalami masalah sekiranyaia masih belum berjaya melengkapkan persepsinya atau gagal mempunyaikesedaran yang kurang untuk membolehkannya mengalami atau merasaisesuatu pengalaman.
Manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, mereka tidamenumpukan kepada isu “kenapa” atau “mengapa” tetapi lebih memberipenekanan kepada isu atau persoalan “bagaimana “ atau proses.
Pandangan umum yang dibincangkan di atas jelas memberi gambaranbahawa pendekatan terapi gestalt ini berbeza dengan teori psikoanalisis.Pendekatan gestalt secara terang menolok pandangan psikoanalisis yangmengatakan bahawa tingkah laku dan personality manusia adalahditentukan (deterministik) dan dikawal oleh faktor-faktor dalaman danluaran>PANDANGAN TEORI GESTALT TERHADAP MANUSIA
Isu kemanusiaan secara total dan menyeluruh
Individu dilihat sebagai unsure yang bersepadu yang mempunyai fikiran,perasaan dan tingkah laku
Teori gestalt itu berpendapat bahawa :1.asasnya bertanggungjawab, kebolehan, bakat dan keupayaan utk mengurusdiri2.manusia itu adalah satu organisma yang bersepadu terdiri daripada fizikal,mental dan spiritual yang bersatu3.dalam diri manusia terdapat suatu kecenderungan untuk mencapaiperimbangan atau homeostasis4.manusia mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriat
 
5.setiap manusia menurut gestalt mempunyai reality mereka tersendiri6.pendekatan ini percaya bahawa manusia sentiasa berinteraksi denganpersekitarannya7.teori ini juga menekankan kepada persoalan “ego” . Baginya, “ego” merujukepada sistem tindakbalas organisma terhadap persekitaranya, iaitu samadaseseorang itu merapatkan dirinya atau menjauhkan dirinya daripersekitarannya tersebut.Contohnya : Jika organisma atau individu itu dalam keadaan mengantuk, maka bantalatau katil akan menjadi tumpuan (figure) atau bentuk utama. Seterusnya individuakan mencari atau mendekati bantal atau tilam walaupun sehingga perlumenggunakan kekerasan atau rela cedera kerananya.MATLAMAT TEORI GESTALTa.memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyaitanggungjawab yang tersendiri. Teori ini juga membuat individu akanlebih berdikari, tidak akan bergantung kepada orang lain, danmenyedarkan mereka bahawa mereka memang membuat berbagai-bagai perkara, jauh lebih banyak daripada apa yang disangkakanmereka sendiri.b.Perls terut berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyapotensi , tetapi oleh kerena terhalang oleh sekatan-sekatan dalamhidupnya, ia tidak berjaya hidup dengan sempurna.c.Membantu individu agar lebih mengenali diri sendiri denganmendalam tanpa perlu berusaha untuk menyesuaikan dirinya denganpersekitaranya.d.Membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segalaperasaan dan pengalaman mereka masing-masinge.Memberi perhatian kepada pola-pola bahasa klien dan struktur ayatyang digunakan.TEKNIK-TEKNIK DALAM PENDEKATAN GESTALTTeknik merupakan hanya sebahagian daripada aktiviti kecil dalam teorigestalt. Kaunseling gestalt tidak memberatkan kepada sebarang teknik khusus atau aktiviti, tetapi amat mementingkan sesuatu proses di dalamperhubungan menolong.Biasa gestalt memberi tumpuan kepada aspek yang bercorak eksperimenatau cubaan-cubaan oleh klien itu sendiri.Untuk mengelakkan kesan negatif atau sebarang akibat yang tidak diingini, klien sebaiknya diterangkan terlebih dahulu apa yang akan berlaku di dalam terapi gestalt ini>Di antara perkara-perkara yang harus dilakukan termasuklah :a.segala cadangan jangan berbentuk Arahan atau perintah kepadaindividu itu.b.Klien itu sendiri harus meneliti dan menilai cadangan kaunselor tadiseterusnya bebas membuat keputusan samada menerima ataumenolak.c.Jika klien membuat keputusan menolak, kaunselor sebaiknyameninjau dan meneroka sebab dan punca kenapa klien berkeputusanuntuk menolak.
 
d.Jika klien menerima , maka beliau mempunyai pilhan untumeneruskan sebarang aktiviti atau menghentikannya pada bila-bilamasa sahaja.e.Sebaiknya kaunselor mempunyai pengalaman, pengetahuan dankemahiran mengenai semua teknik-teknik teori gestalt.Antara teknik, aktiviti atau treatment yang sering diamalkan oleh kaunselorberpendekatan gestalt ialah seperti berikut :1.Aktiviti berdialog2.“Making the Round3.Lafaz Ikrar4.Satu rahsia5.Permainan projeksi6.Teknik Simetrikal7.permainan raptai8.mengekal perasaan9.mentafsir mimpi, dan lain-lainKESIMPULAN
pendekatan gestalt merupakan antara teori yang menekankan kepadakesedaran individu kepada prinsip di sini dan sekarang.
Ia memberi perhatian khusus kepada jenis-jenis tingkah laku yang tersekatperkembangnnya dan bagaimana tingkah laku ini menjadi sedemikiansehingga organisma tidak boleh berfungsi dengan berkesan pada masasekarang.
Oleh yang demikian, matlamat yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalahke arah seseorang individu itu menerima tanggungjawab ke atas dirinyasendiri , hidup untuk masa sekarang dan mengalami hidup secara bebas danmerdeka serta arah jelas dengan sepenuhnya terutama sekali dari segiperasaan.PENGENALAN TEORI PERLAKUAN
Teori perlakuan berasaskan pendekatan tindakan yang mekanikal.
Tingkahlaku manusia dilihat sebagai objek yang mempunyai gerak balasyang tertentu.
Gerak balas ini pula bergantung pada satu cara rangsangan yang bolehmempengaruhi tingkah laku manusia.
Sebagai satu pendekatan yang mekanistik dan kuantitatif, teori inimenggunakan kaedah yang melibatkan pengukuran dan penilaian yangsangat objektif dalam penyelenggaraan proses kaunseling.
-
Antara pengasas teori ini , Ivan Pavlov dan Joseph Wolpemengemukakan teori perlakuan pelaziman klasik, manakala teoriperlakuan pelaziman operan diasaskan oleh B.F.Skinner dan J.B.Watson.
-
Teori ini juga mempunyai pengaruh dalam aspek sosiolisasi denganteori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Bandura.
-
Tahun 60an-70-an pendekatan yang menggabungkan penarapantingkahlaku dengan pemikiran daya kognitif.
-
Era baru ini meletakkan teori perlakuan pada satu kontinum yanglebih mencabar dan berkesan.
-
Penghujung kontinum pendekatan akan menumpukan ke arahanalisis penerapan tingkah laku, dipelopori oleh SKINNER

Activity (254)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shirley Jong liked this
Shirley Jong liked this
Cik Gee liked this
mr SSSS liked this
Kitty Chu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->