Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhammad ( Ang Sugo Ng Allah ) Tagalog

Muhammad ( Ang Sugo Ng Allah ) Tagalog

Ratings:

4.43

(7)
|Views: 1,088 |Likes:
Published by abuali-almaghribi
Muhammad ( Ang Sugo Ng Allah ) Tagalog
Muhammad ( Ang Sugo Ng Allah ) Tagalog

More info:

Published by: abuali-almaghribi on Sep 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2011

pdf

text

original

 
ﻟﺍ
 
ﻝﻮﺳﺭ
 
ﺪﻤﳏ
 
Muhammad
 
Ang
 
Sugo
 
ng
 
Allah
 
 
Isinalin mula sa aklat na:"Muhammad, the Messenger of Allah"
Ni
Abdulrahman Al-Sheha
Isinalin sa Wikang Pilipino nina:
Ahmed Jibril SalasAbdul Khaliq Saripada
 
 Muhammad,
 
ang
 
Sugo
 
ng
 
 Allah
 
(
)
 
 ________________  ____________  _____________  _______________________________________________________________________________________________________________ 
٢
Jamal Joves
Ang
 
Mga
 
Nilalaman
 
Pahina
 
Ang
 
Mga
 
Katagang
 
Ginamit
 
sa
 
Aklat
 
na
 
Ito
 
٣
Ang
 
Panimula
 
٥
Sino
 
ang
 
Sugong
 
si
 
Muhammad
 
(
)?
١٠
Ang
 
Kanyang
 
Angkan
١٠
Ang
 
Kanyang
 
Pook
 
ng
 
Kapanganakan
 
at
 
Kabataan
١٦
Ang
 
Paglalarawan
 
sa
 
Propeta
 
(
)
 
٢٦
Ang
 
Ilan
 
Sa
 
Mga
 
Magagandang
 
Ugali
 
at
 
Katangian
 
ng
 
Propeta
 
(
)
 
٣٢
Ang
 
Ibang
 
Disente
 
at
 
Kalugud
lugod
 
na
 
Asal
 
ng
 
Propeta
 
(
)
٥٤
Ang
 
Mga
 
Makatarungan
 
at
 
Pantay
 
na
 
Mga
 
Pahayag
٥٨
Ang
 
Mga
 
Asawa
 
ng
 
Propeta
 
(
)
٦١
Ang
 
Mga
 
Katibayan
 
Na
 
Nagpapatunay
 
sa
 
Pagiging
 
Tunay
 
na
 
Propeta
 
(
)
٦٥
Ang
 
Katibayan
 
Mula
 
sa
 
Banal
 
na
 
Qur’an
٦٥
Ang
 
Katibayan
 
Mula
 
sa
 
Sunnah
٦٦
Ang
 
Katibayan
 
Mula
 
sa
 
Mga
 
Naunang
 
Banal
 
na
 
Kasulatan
٦٧
Ang
 
Katibayan
 
Mula
 
Sa
 
Ebanghelyo
٧٤
Ang
 
Mga
 
Makatuwirang
 
Katibayan
 
Tungkol
 
sa
 
Kanyang
 
Pagiging
 
Propeta
 
(
)
٧٥
Ano
 
Ang
 
Kabuuang
 
Kahulugan
 
ng
ʹ
Muhammad
 
Rasulullah
ʺ
(Si
 
Muhammad
 
ay
 
Sugo
 
ng
 
Allah)
 
٩٠
Ang
 
Huling
 
Pananalita
١٠٠
Talasalitaan
١٠٢
 
SSSS
 
 
 Muhammad,
 
ang
 
Sugo
 
ng
 
 Allah
 
(
)
 
 ________________  ____________  _____________  _______________________________________________________________________________________________________________ 
٣
 
Ang
 
Mga
 
Katagang
 
Ginamit
 
sa
 
Aklat
 
na
 
Ito
 
(Sinipi
 
mula
 
sa
 
Aklat
 
ni
 
Sheikh
 
Mahmoud
 
Murad
 
na:
 
ʹ
Common
 
 Mistakes
 
in
 
Translation
ʹ
)
 
Rabb
:
 
Ang
 
katagang
 
Rabb
 
ay
 
kadalasang
 
isinasalin
 
ng
 
iba
 
 bilang
 
katumbas
 
ng
 
salitang
 
Panginoon
 
(Lord).
 
Subali
ʹ
t,
 
 bukod
 
sa
 
katotohanang
 
ang
 
huli
 
ay
 
isang
 
katagang
 
ginamit
 
sa
 
Bibliya,
 
ang
 
katagang
 
ito
 
ay
 
ginagamit
 
din
 
kapag
 
tinutukoy
 
si
 
Propeta
 
Hesus
 
(
        
)
 
 bilang
 
kanilang
 
Panginoon.
 
Ang
 
salitang
 
Panginoon
 
(Lord)
 
ay
 
isang
 
kataga
 
na
 
ang
 
karaniwang
 
kahulugan
 
nito
 
ay
 
nakahangga
 
lamang
 
sa
 
isang
ʺ
guro,
 
pinuno,
 
may
ari
 
o
 
tagapamahala
ʺ
 ,
 
na
 
sadyang
 
kapos
 
at
 
kulang
 
sa
 
diwa
 
o
 
kahulugan
 
kung
 
ihahambing
 
ito
 
sa
 
katagang
 
Rabb
 
sapagka
ʹ
t
 
ang
 
Rabb
 
(na
 
mula
 
sa
 
wikang
 
arabik)
 
ay
 
mayroong
 
malawak
 
na
 
kahulugan
 
at
 
kahalagahan.
 
Ang
 
ilang
 
mahahalagang
 
kahulugan
 
ng
 
Rabb
 
ay
 
ang
 
Tagapaglikha,
 
ang
 
Tagapaghubog
 
(Tagapag
anyo),
 
ang
 
Tagapanustos,
 
ang
 
Tanging
 
Isa
 
na
 
inaasahan
 
ng
 
lahat
 
ng
 
mga
 
nilikha
 
upang
 
patuloy
 
na
 
mabuhay,
 
at
 
Siya
 
ang
 
Tanging
 
Isa
 
na
 
nagbibigay
 
ng
 
Buhay
 
at
 
nagdudulot
 
ng
 
Kamatayan.
 
Sa
 
aklat
 
na
 
ito,
 
gagamitin
 
natin
 
ang
 
katagang
 
Rabb
 
na
 
may
 
panaklong
 
na
 
(Panginoon)
 
upang
 
maging
 
madali
 
sa
 
mga
 
mambabasa.
 
١
.
 
Deen
:
 
Ang
 
salitang
 
Deen
 
ay
 
isinalin
 
 bilang
 
Relihiyon
 ,
 
na
 
sa
 
wikang
 
Arabik,
 
ito
 
ay
 
karaniwang
 
tumutukoy
 
at
 
nakaugnay
 
sa
 
isang
 
Pamamaraan
 
ng
 
Buhay,
 
maging
 
ito
 
man
 
ay
 
pansarili
 
o
 
pangkalahatan.
 
Ito
 
ay
 
isang
 
malawak
 
na
 
kataga
 
na
 
may
 
kahulugan
 
na:
ʹ
mga
 
gawang
 
pagsamba,
 
ang
 
mga
 
kasanayang
 
pampulitika,
 
masusing
 
alituntuning
 
nauukol
 
sa
 
kagandahang
asal,
 
kabilang
 
na
 
rito
 
ang
 
kalinisan
 
at
 
tamang
 
pag
uugali
ʹ
.
 
٢
.
 
(
)
 
Sal
ʹ
lal
ʹ
laaho
 
a
ʹ
laihi
 
wa
 
sal
ʹ
lam,
 
ay
 
nangangahulugan
 
na:,
 ʹ
Nawa
ʹ
y
 
purihin
 
at
 
itampok
 
ng
 
Allah
 
(
)
 
ang
 
kanyang
 
pangalan
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kbgreat14471 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->