Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stroomlijn in planning : Project Planningen Infrastructuur : eindrapportage + appendices

Stroomlijn in planning : Project Planningen Infrastructuur : eindrapportage + appendices

Ratings: (0)|Views: 964|Likes:
publicatiedatum: 2001
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Projectgroep PPI
publicatiedatum: 2001
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Projectgroep PPI

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Jul 21, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
 
Stroomlijn in planningProjectPlanningenInfrastructuur
In opdracht van:Rijkswaterstaat HoofdkantoorDoorProjectgroep PPI
mei 2001
 
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
 
VOORWOORD...........................................................................................................................................................................3
 
MANAGEMENTSAMENVATTING....................................................................................................................................4
 
1.
 
INLEIDING.........................................................................................................................................................................6
 
1.1
 
P
ROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING
...................................................................................................................6
 
1.2
 
A
ANPAK EN OPBOUW
...................................................................................................................................................7
 
1.3
 
A
CHTERGROND
:
PROCESSEN EN DE ROL VAN PLANNING
.......................................................................................8
 
1.4
 
P
ROBLEEMANALYSE
..................................................................................................................................................10
 
1.5
 
D
E
PPI-
FILOSOFIE
......................................................................................................................................................12
 
2.
 
EEN NIEUWE PLANNINGS METHODIEK..........................................................................................................13
 
2.1
 
I
NLEIDING
....................................................................................................................................................................13
 
2.2
 
D
E ACHTERLIGGENDE GEDACHTE
............................................................................................................................13
 
2.3
 
U
ITGANGSPUNTEN VAN DE METHODIEK
.................................................................................................................14
 
2.4
 
K
WALITEITSEISEN
......................................................................................................................................................15
 
3.
 
DE PPI-HANDLEIDING (VOOR PROJECTLEIDERS EN PLANNERS)...................................................17
 
3.1
 
H
ET MAKEN VAN EEN
PPI-
PLANNING
.....................................................................................................................17
 
3.2
 
H
ET BEHEERSEN VAN DE VOORTGANG VAN EEN PROJECT
...................................................................................25
 
OM TE VOORKOMEN DAT DE VOORTGANGSRAPPORTAGE NIET BEKEKEN WORDT, MOETER EEN VOORTGANGSGESPREK GEHOUDEN WORDEN MET DE OPDRACHTGEVER.BIJLAGEB1 SAMENSTELLING PROJECTGROEP/GEBRUIKERSGROEP/STUURGROEP .....................................28
 
BIJLAGE B1 SAMENSTELLING PROJECTGROEP/GEBRUIKERSGROEP/STUURGROEP.................29
 
BIJLAGE B2
 
BEGRIPPENKADER........................................................................................................................30
 
BIJLAGE B3 LITERATUURLIJST.................................................................................................................................34
 
 
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
 
Voorwoord
Beste collega’sAllemaal maken we planningen. De opzet is soms verschillenden niet altijd is rekening gehouden met risico’s.Voor ons ligt een aanzet - methode - om tot uniforme reëleplanningen te komen. Op basis hiervan kan gestuurd engecommuniceerd worden op het aspect tijd.De ontwikkelde methode is niet volmaakt, het gaat om ideeën die je wilt verbeteren. Ik hoop dat de kritische lezers er tegen aanschoppen, het leuk vinden en er iets goeds van maken.Tot slot wil ik iedereen bedanken die aan dit project hebbenmeegewerkt. Stuurgroep, projectgroep, gebruikersgroep,mailgroep en niet te vergeten Hoofdkantoor en Bestuurskern. Viade stuurgroep zal dit rapport aan onze opdrachtgever Jaap deRaat worden aan geboden. Een bijzonder woord van dank aanTon Rodewijk die veel betekent voor dit project. Zelf heb ik hetsoms “lastig gevonden” en soms “hartstikke leuk”.In de volgende fase zal de implementatie, o.a. door pilots,plaatsvinden.De projectgroep PPI,Herman de Bokx,Projectleider.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->