Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelii apocrife - Evanghelia dupa Maria Magdalena

Evanghelii apocrife - Evanghelia dupa Maria Magdalena

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 3,835|Likes:
Published by Billy Dean
"Mântuitorul a răspuns,... Întreaga Natură, întreaga Creaţie, toate creaturile există în interconexiune una faţă de alta, şi ele vor fi resorbite din nou în propriile origini."
"Mântuitorul a răspuns,... Întreaga Natură, întreaga Creaţie, toate creaturile există în interconexiune una faţă de alta, şi ele vor fi resorbite din nou în propriile origini."

More info:

Published by: Billy Dean on Sep 17, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Evanghelia după Maria Magdalena
 1
Evanghelia dup
ă
Maria Magdalena
CAPITOLUL 4
 (paginile 1-6 con
ţ
inând capitolele 1-3 s-au pierdut.)
materia va fi distrus
ă
sau nu?
22)
Mântuitorul a r
ă
spuns,... Întreaga Natur
ă
, întreaga Crea
ţ
ie, toate creaturile exist
ă
  în interconexiune una fa
ţă
de alta,
ş
i ele vor fi resorbite din nou în propriile origini.
23)
Deoarece natura materiei este resorbit
ă
în r
ă
d
ă
cinile propriei sale naturi.
24)
Fie ca cel care are urechi de auzit , s
ă
aud
ă
.
25)
Petru a spus: Din moment ce ne-ai explicat totul, te rog r
ă
spunde-ne
ş
i laurm
ă
toarea chestiune: Care este p
ă
catul originar al lumii?
26)
Mântuitorul I-a spus lui Petru, Nu exista a
ş
a ceva, dar se numesc p
ă
cate acelelucruri care sunt similare naturii adulterului.
27)
De aceea, ceea ce este bun
îţ
i st
ă
în preajm
ă
, ca esen
ţă
a fiec
ă
rei naturi în scopulre-
creării
ei din propriile r
ă
d
ă
cini.
28)
Apoi El a continuat spunând, De aceea te îmboln
ă
ve
ş
ti
ş
i mori, pentru c
ă
e
ş
tilipsit de ceea ce te poate vindeca.
29)
Fie ca cel ce are minte de în
ţ
eles, s
ă
în
ţ
eleag
ă
.
30)
Materia na
ş
te o pasiune f 
ă
r
ă
precedent, care deriv
ă
din ceva opus naturii. Apoi iana
ş
tere o tulburare în întregul corp.
31)
De aceea Eu v
ă
spun vou
ă
, fi
ţ
i încrez
ă
tori, iar dac
ă
sunte
ţ
i descuraja
ţ
i atunci fi
ţ
i încrez
ă
tori în prezen
ţ
a diferitelor forme ale naturii.
32)
Fie ca cel ce are urechi de auzit, s
ă
aud
ă
.
33)
Atunci când Cel Pream
ă
rit a spus , El I-a binecuvântat pe to
ţ
i, spunând, Pacea s
ă
 fie cu voi, primi
ţ
i pacea Mea în voi în
ş
iv
ă
.
34)
Dar lua
ţ
i aminte c
ă
nimeni nu v
ă
conduce aiurea spunându-v
ă
 
“Luaţ
i-o pe aici
sau pe dincolo”. Pentru că
Fiul Omului e deja în voi.
35)
Urma
ţ
i-l ! (pe acela care este în voi
 – 
n.t.)
36)
Cei care îl caut
ă
îl vor g
ă
si.
 
Evanghelia după Maria Magdalena
 2
37)
Merge
ţ
i apoi
ş
i propov
ă
dui
ţ
i evanghelia Regatului (ceresc n.t.)
38)
Nu scrie
ţ
i legi dincolo de cele ce v-au fost ar
ă
tate,
ş
i nu da
ţ
i o lege asemeneaunui legiuitor c
ă
ci ve
ţ
i fi limita
ţ
i de aceasta.
39)
Când a spus aceasta, El se îndep
ă
rta.
CAPITOLUL 51)
Dar ei erau îndurera
ţ
i. Au plâns cu am
ă
r
ă
ciune, spunând, Cum Doamne s
ă
 mergem la Gentiles
ş
i s
ă
propov
ă
duim evanghelia Regatului (din ceruri n.t.) al FiuluiOmului ? Dac
ă
ei nu L-au cru
ţ
at, ne vor cru
ţ
a pe noi ?
2)
Atunci Maria s-a ridicat în picioare, I-a binecuvântat pe to
ţ
i
ş
i le-a spus:confra
ţ
ilor, nu plânge
ţ
i
ş
i nu fi
ţ
i îndurera
ţ
i
ş
i nici
ş
ov
ă
ielnici, pentru c
ă
Gra
ţ
ia Sa va fi cuvoi
ş
i v
ă
va proteja.
3)
Mai degrab
ă
, haide
ţ
i s
ă
ne rug
ă
m pentru M
ă
re
ţ
ia Sa, pentru c
ă
El ne-a preg
ă
tit
ş
ine-a f 
ă
cut Oameni.
4)
Când Maria a spus aceasta, le-a convertit tuturor inimile c
ă
tre Bine,
ş
i ei au început s
ă
discute despre cuvintele Mântuitorului.
5)
Petru I-a spus Mariei: Sor
ă
,
ş
tim c
ă
Mântuitorul te-a iubit pe tine mai mult decâtpe celelalte femei.
6)
Spune-ne cuvintele Sale pe care
ţ
i le aminte
ş
ti,
ş
i pe care noi nu putem (s
ă
ni leamintim n.t.), sau pe care nici nu le-am auzit.
7)
Maria le-a r
ă
spuns, Ceea ce v
ă
este ocultat v
ă
va fi dezv
ă
luit.
8)
 
Ş
i a început s
ă
le vorbeasc
ă
în aceste cuvinte: Eu, spuse ea, L-am v
ă
zut peDumnezeu într-o viziune
ş
i I-
am spus, “Doamne, azi Te
-am v
ă
zut într-
o viziune”. El mi
-ar
ă
spuns,
9)
Binecuvântat
ă
e
ş
ti tu care nu te-ai îndoit de Mine. Pentru c
ă
unde mintea
îţ
i este,acolo
îţ
i sunt
ş
i comorile.
10)
I-am r
ă
spuns, O Doamne, cum vede cel care Te vede (percepe n.t.) în viziune, oface prin spirit sau prin suflet?
11)
Mântuitorul I-a r
ă
spuns, El nu vede nici prin suflet nici prin spirit, ci prin minteacare se afl
ă
între cele dou
ă
 
şi care …
(din p
ă
cate manuscrisul s-a pierdut de la paragraful 11la 14)
Capitolul 8
. . . (de) acesta.
 
Evanghelia după Maria Magdalena
 3
10)
 
Ş
i Dorin
ţ
a a spus, nu te v
ă
d coborând, dar acum te v
ă
d urcând. De ce min
ţ
i dinmoment ce îmi apar
ţ
ii?
11)
Sufletul I-a r
ă
spuns, Te v
ă
d. Tu nu m-ai v
ă
zut
ş
i nici nu m-ai recunoscut.
Ţ
i-amservit drept înveli
ş
dar nu M-ai cunoscut.
12)
Când a spus aceasta, el (sufletul) s-a îndep
ă
rtat voios.
13)
Din nou a venit la a 3-a putere (barier
ă
, n.t.), care se nume
ş
te Ignoran
ţ
a.
14)
Puterea (Ignoran
ţ
a n.t.) a întrebat Sufletul, spunând, Unde pleci? În sl
ă
biciunee
ş
ti legat
ă
. Dar (de n.t.) e
ş
ti legat
ă
; nu judeca!
15)
 
Ş
i Sufletul a spus, De ce m
ă
judeci, cu toate c
ă
eu nu (te-am n.t.) judecat?
16)
Am fost legat
ă
, chiar dac
ă
am fost nelegat
ă
.
17)
Nu am fost con
ş
tientizat
ă
. Dar am con
ş
tientizat c
ă
Totul a fost dizolvat, atât celep
ă
mânte
ş
ti cât
ş
i cele cere
ş
ti.
18)
Când Sufletul a învins ce-a de-a 3-a putere (barier
ă
n.t.), s-a ridicat
ş
i a v
ă
zut-ope a 4-a, care a luat 7 forme.
19)
Prima form
ă
este Întunecimea , a doua este Dorin
ţ
a, a treia este Ignoran
ţ
a, a 4-aeste Frica de Moarte, a 5-a este Lumea Material
ă
, a 6-a este Prostia iar a 7-a esteR
ă
zbunarea. Acestea sunt cele 7 "elemente" (tenta
ţ
ii n.t.) ale Puterii.
20)
Ei au întrebat Sufletul, De când ai devenit sclavul oamenilor, sau încotro te îndrep
ţ
i, cuceritor al spa
ţ
iului ?
21)
Sufletul a r
ă
spuns, Ceea ce m-a ferecat a fost ucis,
ş
i ceea ce m-a f 
ă
cut s
ă
revin afost dep
ăş
it,
22)
 
ş
i Dorin
ţ
a a fost ferecat
ă
iar Ignoran
ţ
a a murit.
23)
Într-un eon am fost eliberat dintr-o Lume,
ş
i dintr-o form
ă
în alta,
ş
i din înc
ă
tu
ş
area uit
ă
rii care e efemer
ă
.
24)
Din acel moment, la voin
ţă
, eu m
ă
odihnesc o vreme, un anotimp, un eon, înlini
ş
te.
CAPITOLUL 9
 
1)
Când Maria a spus acestea, a intrat într-o stare de lini
ş
te, deoarece pân
ă
în acestpunct Mântuitorul I-a vorbit.
2)
Dar Andrei, a r
ă
spuns confra
ţ
ilor s
ă
i, Spune
ţ
i ceea ce vre
ţ
i s
ă
spune
ţ
i despre ea.Eu ,cel pu
ţ
in, nu cred c
ă
Mântuitorul I-a spus toate acestea. Cu siguran
ţă
aceste înv
ăţă
turisunt ciudate.

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lotekh liked this
Vic Valentino liked this
Iulius Cezar liked this
oviflor liked this
mariut_adrian liked this
amdumitru liked this
Ana Andone liked this
hadi_acasa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->